Crisia, IX, 1979

  • Anul publicației: 1979
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Editura: Muzeului Țării Crișurilor
  • Localitatea: Oradea
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Crisia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-7 română
CICALĂ, Ion (autor) Tradițiile istorice progresiste - Tezaur de idei și învățăminte în lupta revoluționară a P.C.R. I. Studii 9-59 română
IGNAT, Doina (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor) Cercetări arheologice și paleontologice în Defileul Crișului Repede I. Studii 61-75 română
DUPOI, V. (autor), PREDA, F. (autor) Figurine de lut antropomorfe geto-dace descoperite în așezarea de la Pietroasele-Gruiu (jud. Buzău) I. Studii 77-87 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Romanica (I). Note bibliografice I. Studii 89-144 română
BORCEA, Liviu (autor) Românii în Cronica de jale a lui Ioan Szalardi I. Studii 145-166 română
GORUN, Gheorghe (autor) Mișcările țărănești de pe domeniile Beiuș, Vașcău și Beliu de la mijlocul secolului al XVIII-lea I. Studii 167-181 română
ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Comerțul bucureștean în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 183-196 română
FAUR, Viorel (autor) Istoriografia bihoreană între 1849-1918 I. Studii 197-206 română
ȘORA, Gheorghe (autor) Contribuții privitoare la biografia lui Vasile Goldiș I. Studii 207-268 română
NEAMȚU, Gelu (autor) Activitatea lui Alexandru Roman ca membru al Academiei Române I. Studii 271-292 română
MANDREA, Ioan (autor) Date privind mișcarea muncitorească și socialistă din Brașov în primul deceniu al secolului al XX-lea I. Studii 293-306 română
GIURA, L. (autor), RACOVIȚAN, M. (autor) Comunitatea de viață economică a națiunii române - premisă a desăvărșirii unității politice I. Studii 307-321 română09-Crisia-Muzeul-Tarii-Crisurilor-IX-1979_308.pdf
POPA, A. (autor) Copiști și manuscrise în Bihor în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea II. Documente 323-336 română
DUDAȘ, Florian (autor) Contribuții privind cartea românească veche. Epoca luminilor II. Documente 338-380 română
DUDAȘ, Florian (autor) Cărți românești din biblioteca lui Samuil Vulcan (prezentare bibliologică) II. Documente 381-419 română
GYEMANT, L. (autor) Două tipărituri românești din Transilvania privind foametea din primele două decenii ale secolului al XIX-lea II. Documente 421-425 română
CORDOȘ, N. (autor), KOVACS, I. (autor) Un memoriu din anul 1870 al comunelor din scaunele filiale Săliște și Tălmaciu II. Documente 427-449 română
MIHOC, Blaga (autor) Vasile Lucaciu, militant pentru realizarea statului național, unitar român. Contribuții documentare II. Documente 451-539 română
POPA, M. (autor) Contribuții documentare la o monografie G. Bogdan-Duică. Relațiile sale cu poeta bihoreană Lucreția Suciu II. Documente 541-566 română
MĂLINAȘ, Constantin (autor) Bihorul și colaboratorii bihoreni în prijma enciclopedie română, tipărită de "Astra" (1895-1905) II. Documente 568-588 română
FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor), MARINESCU, Ioan (autor) Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) II. Documente 589-720 română
IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică aparținînd culturii Starcevo-Criș de la Fughiu (jud. Bihor) III. Articole şi note 721-733 română
EMODI, Janos (autor) O groapă rituală de la sfîrșitul epocii bronzului descoperită la Oradea III. Articole şi note 735-743 română
COVACI, Veronica (autor) Din istoricul breslelor orașului Oradea III. Articole şi note 745-764 română
GORUN, Gheorghe (autor) Aspecte ale istoriei comerțului orădean în secolul al XVIII-lea III. Articole şi note 765-773 română
BODEA, Gheorghe (autor) Avram Iancu și problema creării Daco-României III. Articole şi note 775-782 română
BIZEREA, F. (autor), COCIUBA, P. (autor) Rolul lui Ioan Russu-Șirianu în organizarea și elaborarea hotărîrilor "Adunării Naționale" din 28 noiembrie 1894 III. Articole şi note 783-788 română
HAȘDEU, T. (autor), POPA, L. (autor) Din corespondența secretă a ambasadorului Franței în România în anul 1917 III. Articole şi note 789-794 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Gărzile naționale românești din Bihor în lupta pentru unirea Transilvaniei cu România III. Articole şi note 795-806 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note privind colecția arheologică a liceului "Emanoil Gojdu" din Oradea. Contribuția profesorului T.L. Roșu la cunoașterea și salvarea patrimoniului arheologic orădean III. Articole şi note 807-822 română
MĂLINAȘ, Constantin (autor) "Oameni din Bihor - momente, instituții, personalități" III. Articole şi note 823-825 română
GORUN, Gheorghe (autor) Cărturari și carți în spațiul românesc medieval - Șchiau Octavian IV. Recenzii 827-828 română
GORUN, Gheorghe (autor) Carte veche românească în Bihor. Sec. XVI-XVII. Catalog - Dudaș F. IV. Recenzii 828-828 română
DUDAȘ, Florian (autor) Cultura română în civilizația modernă contemporană - Duțu Al- IV. Recenzii 829-830 română
DUDAȘ, Florian (autor) Catalogul manuscriselor românești, B-A.R., 1-1600 - Ștrempel Gabriel IV. Recenzii 831-832 română
GORUN, Gheorghe (autor) Școala ardeleană, mișcare ideologică națională iluministă - Lungu I. IV. Recenzii 832-832 română
MĂLINAȘ, Constantin (autor) Circulația tipăriturilor vechi românești în secolul al XVIII-lea în comitatele Arad și Zarand IV. Recenzii 833-834 română
MĂLINAȘ, Constantin (autor) Societatea de lectură din Oradea (1852-1875) - Faur V. IV. Recenzii 834-835 română
CORNEA, Lucia (autor) Mișcarea socialistă și social-democrată din România. 1934-1944 (Poziția sa față de fascism și război) - Jurca N. IV. Recenzii 836-838 română
CORNEA, Lucia (autor) Din experiența secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor privind activitatea cu preșcolarii V. Muzeografie 839-846 română
CORNEA, Lucia (autor) Revista "Familia" seria a patra (1941-1944) - Indice bibliografic V. Muzeografie 847-865 română
MARINESCU, Ioan (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie în 1978 V. Muzeografie 866-871 română