Crisia, XLIX, 2019

  • Anul publicației: 2019
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Editura: Muzeului Țării Crișurilor
  • Localitatea: Oradea
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Crisia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ANANIE, Doina-Gabriela (autor) Memento Ovidiu Drimba 301-313 română
Cuprins 5-7 română
SAVA, Victor (autor) Așezarea eneolitică Ghioroc “CFR Situl 1”, județul Arad 9-21 română
GHEMIȘ, Călin (autor) Toporul aparținând epocii bronzului, descoperit la Loranta, com. Brusturi, jud. Bihor 21-27 română
LIE, Marian Adrian (autor) Un nou sit arheologic descoperit la Toboliu „Râtu’ Alceului” (jud. Bihor) 29-49 română
DRIMBA, Gheorghe (autor), FAZECAȘ, Gruia (autor) O perspectivă istorică asupra evoluției mediului geografic în preajma tell-ului aparținând epocii bronzului de la Sântion “Dealul Mănăstirii/ Klastromdomb” (județul Bihor) 49-63 română
GOGÂLTAN, Florin (autor), SAVA, Victor (autor) Înainte de apariția mega-forturilor bronzului târziu de la Mureșul de Jos (2000/1900-1600/1500 BC) 65-95 română
FECHETE-PORSZTNER, Kitti (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice preventive efectuate în Oradea – Salca/Pepinieră în perioada 2016-2017 95-105 română
MARTA, Doru (autor), NANDOR, Mihalka (autor) Contribuții arheologice la istoria medievală a Cetății Adrian, județul Bihor 105-149 română
BODEA, Diana (autor), FAZECAȘ, Gruia Traian (autor), GOGÂLTAN, Florin (autor) Aplicații GIS în studiul siturilor arheologice. Studiu de caz: situl arheologic Oradea–Salca “Pepinieră” 149-169 română
CRIȘAN, Ioan (autor) Cercetarea arheologică a satului și a târgului ca tipuri de așezări din Bihorul medieval. Metode, realizări, priorități 169-173 română
SIPOS, Sorin (autor) Prolegomen to a history of Courage. Nobles from Bihor Serving the King (13th - 14th centuries) 175-182 română
NEMETH, Gizella (autor), PAPO, Adriano (autor) La testimonianza di Tamás Nádasdy al processo per l’assassinio di Frate Giorgio Martinuzzi 183-199 română
TOMA, Corina (autor) Tezaurul monetar descoperit la Groși (jud. Bihor): studiu de caz privind datarea tezaurelor incomplete 199-203 română
CIURE, Florina (autor) Informații despre Transilvania în Relazioni di Vittorie Delle Armi Cesaree Sopra Turchi (sfârșitul sec. XVII) 203-213 română
GHEMIȘ, Călin (autor), ZGARDAN, Constantin (autor) Oradea 1706-1710. Monedele blocadei 213-223 română
FERRACCIOLI, Marcella (autor), GIRAUDO, Gianfranco (autor) Due venturieri senza ventura in Madagascar Pierantonio Gratarol, Veneziano, e Maurycy August Beniowski, Polacco-Magiaro-Slovacco 223-247 română
MUREȘAN, Augustin (autor) Sigilii comune ale unor localități rurale din comitatul Bihor (secolele XVIII-XIX). Opinii 247-257 română
CÂMPEAN, Viorel (autor), CORDEA, Marta (autor) Trei scrisori ale generalului Pavel Papp de Popa 257-263 română
ANDREI-POPA, Mirela (autor) Rapoartele consilierului școlar Pavel Vasici. Școlile ortodoxe române din sud și sud-estul Transilvaniei în anii liberalismului austriac 263-273 română
NEAGU, Răzvan Mihai (autor) Personalități ale Marii Uniri: avocatul Ioan Vescan, primul prefect român al județului Mureș-Turda (1877-1946) 273-281 română
MILIAN, Radu (autor) Aspecte ale reorganizării învățământului românesc din Bihor în contextul Marii Uniri 281-289 română
DRECIN, Mihai (autor), LENARTH, Raluca (autor) Refugiul românilor din teritoriul ocupat în anii Primului Război Mondial. Studiu de caz: Familia Partenie Cosma în Italia (toamna 1917-toamna 1919) 289-301 română
BARTA, Florentina (autor) Aspecte privind activitatea Cercului de Istorie de la Liceul „Emanuil Gojdu” din Oradea, coordonat de prof. Titus Roșu 313-321 română
TURCUȘ, Șerban (autor), TURCUȘ, Veronica (autor) Papa Pius al XII-lea, decretul de condamnare a comunismului și Patriarhul Justinian Marina în atenția diplomației italiene 321-339 română
CULICIU, Cristian (autor) Contribuții la cunoașterea activității Uniunii Tineretului Comunist din Oradea. Acțiuni culturale și recreative (1968-1972) 339-351 română
MOISA, Gabriel (autor) Despre amorsarea evenimentelor din decembrie 1989 din România 351-363 română
HOCHHAUSER, Roland (autor) Colecția Muzeului Țării Crișurilor de aparate de muzică mecanică 363-369 română
CULICIU, Cristian (autor) Kupán Árpád, Francmasonii în Oradea. Notații istorice, Editura Convex, Oradea, 2018, 208 p. 369-371 română
BĂLAN, Mihai (autor) Niall Ferguson, Piața și Turnul - Rețele. Ierarhii și lupte pentru putere, Editura Polirom, Iași, 2018, 440 p. 371-374 română
GOUDENHOOFT, Gabriela (autor) Florin Ardelean, Istoria presei culturale din Oradea, Editura Eikon București, 2019, 328 p. 374-379 română
CHIRIAC, Aurel (autor) Dr. Ioan Crișan (1951-2019) 379-379 română