Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 2 română
IGNAT SAVA, Doina Colecția veche neolitică a Muzeului Țării Crișurilor .7- română
DUDAȘ, Florian Descoperiri eneolitice pe Valea Crișului Alb (Ținutul Zarandului) 21- română
DUMITRAȘCU, Sever Fibule romane de tipul cu "capete de ceapă" descoperite în Crișana 35- română
ILEA, Ana Instituții sătești în comitatul Bihor în secolul al XVIII-lea 61- română
COVACI, Varonica Manufactura de sticlă din Beliu în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 75- română
FAUR, Viorel Din istoricul vieții muzicale beiușene (1866-1918) 89- română
FAUR, Viorel Bibliotecile despărțămîntului beiușean al "Astrei" (1898-1914) 121- română
ȘORA, Gheorghe Aspecte din activitatea lui Vasile Goldiș la consolidarea și dezvoltarea României /1918-1934) 145- română
NAZADT, Octavian Dezvoltarea județului Bihor între Congresele al IX-lea și al XI-lea al P.C.R. 171- română
BORCEA, Liviu Un document inedit despre căderea Oradiei în mîna turcilor (scrisoarea din 31 august 1660) 207- română
GROZA, Liviu O pușculiță romană de bani găsită la Tibiscum 233- română
BORCEA, Liviu Precizări privind raporturile Crișanei cu Mihai Viteazul 237- română
CHIFOR, I., CHIRILĂ, E. Tezaurul monetar de la Borșa, sec. XVII 247- română
SĂȘIANU, Alexandru Tehnologie și artă monetară transilvăneană în sec. XVII 249- română
FAUR, Viorel Înființarea și activitatea despărțămîntului din Ceica al "Astrei" între anii 1910-1914 265- română
POPA, Ioan Aspecte ale emigrării șomerilor cărășeni în primii ani ai crizei economice (1929-1931) 277- română
DUMITRAȘCU, Sever Folosirea exponatului etnografic și de artă în expoziția de istorie 283- română
GORUN, Gheorghe Incursiuni în istoriografia vieții sociale - Răduțiu Aurel 292- română
FAUR, Viorel Un secol de activitate școlară în părțile Aradului (1721-1821) 293- română
GORUN, Gheorghe Supplex Libellus Valachorum în variantele românești de la Scheii Brașosului - Răduțiu A., Gyemant L. 294- română
DUDAȘ, Florian Avram Iancu. Documente și bibliografie - Ranca Ion, Nițu Valeriu 296- română
FAUR, Viorel Grivița, Plevna, Smîrdan (1877-178) 298- română
ȘTEFĂNESCU, Barbu Opinia publică internațională despre Dictatul de la Viena - Matichescu O. 300- română
IGNAT SAVA, Doina Cronica activității științifice a secției de istorie 303- română
DUMITRAȘCU, Sever Mihail P. Dan (1911-1976) 308- română