Crisia, VII, 1977


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) , SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tezaurul de monede dacice de la Sînnicolau Român (județul Bihor) I. Studii 9-26 română
articol de periodic CHISIOȘAN, Nicolae (autor) Contribuții la problema originii podoabelor dacice de argint din spațiul carpato-danubian I. Studii 27-43 română
articol de periodic CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezarea dacică de la Zerindul Mic, comuna Zerind (județul Arad) I. Studii 45-64 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dacii liberi din Vestul și Nord-Vestul României (sec. II -IV e.n) I. Studii 65-76 română
articol de periodic BONA, Petru (autor) , DAN, Mihail (autor) Faptele de arme ale lui Mihai Viteazul oglindite în presa cehă a timpului I. Studii 77-96 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Satele din Bihor ale lui Gavrilaș Movilă și Constantin Șerban I. Studii 97-131 română
articol de periodic ILEA, Ana (autor) Lupta țărănimii din Bihor împotriva asupririi sociale în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 133-145 română
articol de periodic DUDAȘ, Florian (autor) Presa românească din Transilvania în preajma și în timpul războiului pentru independența de stat a României (1876-1878) I. Studii 147-175 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Istoricul frămîntărilor pentru înfințarea și consolidarea Reuniunii de cîntări "Lira" din Beiuș (1905-1912) I. Studii 177-193 română
articol de periodic BRATU, Ion (autor) Răscoala din 1907 I. Studii 195-203 română
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Aspecte din activitatea lui Vasile Goldiș la consolidarea și dezvoltarea României (1918-1934) I. Studii 205-242 română
articol de periodic POPOVICI, Ioan (autor) Aspecte din lupta proletariatului orădean împotriva exploatării capitaliste (1934-1937) I. Studii 243-263 română
articol de periodic MARINESCU, Ioan (autor) Operațiunile militare din toamna anului 1944, întreprinse de diviziile române 3 vînători de munte și "Tudor Vladimirescu" I. Studii 265-276 română
articol de periodic PÂRVAN, Vasile (autor) Românii în Cronica notarului Anonym al regelui Bela II. Documente 277-327 română
articol de periodic RANCA, I. (autor) Protestul românilor din Zarand și Chioar împotriva alipirii acestor teritorii la Ungaria 1861 II. Documente 329-349 română
articol de periodic POPA, L. (autor) Corespondență inedită a lui Moise Grozea cu familia Mureșenilor II. Documente 351-378 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Listele bihorene de subscripții pentru ajutorarea ostașilor români răniți în războiul de independență (1877-1878) II. Documente 379-387 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Istoricul constituirii despărțămîntului beiușean al "Astrei" (1897-1899) II. Documente 389-419 română
articol de periodic SĂȘIANU, Alexandru (autor) Cîteva descoperiri monetare romane imperiale în Dacia romană III. Articole şi note 421-424 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Contribuția cetății Adrian la lupta pentru autonomia Transilvaniei III. Articole şi note 425-431 română
articol de periodic DUDAȘ, Florian (autor) O copie manuscrisă după Cartea românească de învățătură a lui Varlaam III. Articole şi note 433-437 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la cunoașterea mișcărilor țărănimii bihorene în a doua jumătate a secolului al XVII-lea III. Articole şi note 439-449 română
articol de periodic POPA, M. (autor) Vechi orînduieli tipărite în românește în Transilvania III. Articole şi note 451-457 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) A fost Samuil Micu student la Oradea? III. Articole şi note 459-460 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Date cu privire la activitatea maramureșenilor pentru sprijinirea războiului de independență (1877-1878) III. Articole şi note 461-467 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Aspecte istoriografice în revista Familia III. Articole şi note 469-475 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Un italian (Angelo de Guberrnatis) - apărător al cauzei românilor în timpul memorandului III. Articole şi note 477-480 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Activitatea despărțămîntului din Marghita al "Astrei" (1910-1914) III. Articole şi note 481-490 română
articol de periodic POPA, Ioan (autor) Acțiuni revendicative ale municitorilor din Anina între anii 1934-1937 III. Articole şi note 491-494 română
articol de periodic HÎRCA, R. (autor) Participarea regimentelor de instrucție 5 vînători și 1 artilerie la luptele ce au avut loc în zona Crișurilor III. Articole şi note 495-510 română
articol de periodic HÂRCA, Rodica (autor) Note privind păstrarea și conservarea monumentelor legate de lupta pentru libertate socială și independență națională III. Articole şi note 511-514 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Ioan Molnar-Piuariu - Popa M. IV. Recenzii 515-516 română
articol de periodic DUDAȘ, Florian (autor) Din istoria literaturii didactice românești - Ghibu O. IV. Recenzii 517-518 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Mișcarea muncitorească și socialistă din Transilvania (1901-1921) - Cicală I. IV. Recenzii 518-520 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Scrieri social-politice și literare - Goldiș V. IV. Recenzii 521-524 română
articol de periodic SAVA-IGNAT, Doina (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie în 1976 IV. Recenzii 525-530 română