Crisia, VIII, 1978

  • Anul publicației: 1978
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Editura: Muzeului Țării Crișurilor
  • Localitatea: Oradea
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Crisia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-7 română
IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică aparținînd culturii Criș de la Suplacul de Barcău (Bihor) I. Studii 9-25 română
BELADAN, N. (autor) , CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) , SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tezaurul dacic de la Drăgești I. Studii 27-50 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ceramica românească descoperită în Crișana (sec. VIII-XI) I. Studii 51-111 română
BORCEA, Liviu (autor) Oamenii din cetățile de margine ale nord-vestul Transilvaniei în epoca principatului (sec. XVI-XVIII) I. Studii 113-129 română
GORUN, Gheorghe (autor) Implicații sociale și economice ale ocupației militare austriece în Bihor în prima jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 131-138 română
MUDURA, Gheorghe (autor) Conscrierile urbariale ale domeniului de Vașcău (1772-1848), elemente de demografie și structură socială I. Studii 139-158 română
BĂLTESCU, Mircea (autor) , RADU, M. (autor) Contribuția societăților culturale brașovene la dezvoltarea vieții spirituale și a conștiinței naționale a românilor (1850-1888) (II) I. Studii 159-176 română
RACOVIȚAN, M. (autor) Preocupări ale "Astrei" și Academiei Române pentru publicarea documentelor referitoare la istoria poporului român I. Studii 177-188 română
FAUR, Viorel (autor) Mișcarea pentru înfințarea unei școli secundare românești de fete în Oradea (1868-1900) I. Studii 189-202 română
CORNEA, Lucia (autor) Problema originii și continuității poporului român oglindită în paginile revsitei "Familia" (1865-1906) I. Studii 204-211 română
FAUR, Viorel (autor) , POPOVICI, Ioan (autor) Contribuții la istoricul Casinei Române din Beiuș (1871-1918) I. Studii 213-227 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Presa românească interbelică din Oradea despre Unirea din 1918 I. Studii 229-252 română
POPOVICI, Ioan (autor) Mișcarea muncitorească din Oradea (1928-1933) I. Studii 253-282 română
BODEA, Gheorghe (autor) , MARINESCU, Ioan (autor) Din lupta populației bihorene împotriva ocupației hortyste I. Studii 283-331 română
GORUN, Gheorghe (autor) Urbariul localității Valea lui Mihai (1772) II. Documente 333-337 română
POPA, M. (autor) Contribuții la activitatea social-politică și literară a lui T. Cipariu II. Documente 339-351 română
GHERMAN, M. (autor) , POPA, L. (autor) Legăturile cărturarilor orădeni Dumitru Sfura și Iosif Vulcan cu Mureșeni II. Documente 353-363 română
MIHOC, Blaga (autor) Date despre adunările generale ale "Astrei" din 1869 și 1903 II. Documente 365-415 română
CĂLUȘER, Iudita (autor) Un moment semnificativ din relațiile stabilite între școlile românești din Blaj, Beiuș și Năsăud, în contextul luptei pentru învățămîntului românesc II. Documente 417-431 română
FAUR, Viorel (autor) Pagini din lupta populației din sudul Bihorului pentru afirmare culturală (Activitatea despărțămîntului beiușan al "Astrei" în anii 1898-1918) II. Documente 433-492 română
IUHAS, D. (autor) Satul Sîntandrei (Contribuții monografice) III. Articole şi note 493-519 română
SĂȘIANU, Alexandru (autor) Medalionul roman de la Diosig III. Articole şi note 521-524 română
EMODI, Janos (autor) Depozitul de celturi de la Sîntimreu III. Articole şi note 525-530 română
CUSTUREA, Gabriel (autor) Tezaurului monetar de la Enisala (sec. XV-XVII) III. Articole şi note 531-536 română
MOZA, I. (autor) Frîmîntări țărănești în Bihor în timpul răscoalei lui Horea III. Articole şi note 537-547 română
RÎPĂ-BUICLIU, D. (autor) , SAVIN, V. (autor) , ZMEU, I. (autor) Considerații bibliologice privind prima carte de șah din România III. Articole şi note 549-553 română
CORNEA, Lucia (autor) Precizări în legătură cu sediile redacției revistei Familia din Oradea (1880-1906) III. Articole şi note 555-570 română
MIHOC, Blaga (autor) Unele aspecte privind prezența elevilor români și studiul limbii române în gimnaziul din Baia-Mare (1798-1891) III. Articole şi note 555-564 română
FAUR, Viorel (autor) Date despre legăturile societății "Astra" cu românii din Bihor (1861-1897) III. Articole şi note 565-570 română
PAINA, Mircea (autor) Cîteva aspecte ale istoriei științei în paginile revistei Familia (1865-1905) III. Articole şi note 575-578 română
ZUH, I. (autor) Valori ale bibliotecii poetului Arany Janos din Salonta III. Articole şi note 579-582 română
COCIUBA, P. (autor) Ioan Russu-Șirianu, luptător pentru înfăptuirea unității naționale a poporului român III. Articole şi note 583-597 română
MANDREA, Ioan (autor) Participarea feroviarilor din Brașov la greva generală a lucrătorilor de la căile ferate din Transilvania, din aprilie 1904 III. Articole şi note 599-606 română
DRECIN, Mihai (autor) Partenie Cosma și răscoala din 1907 III. Articole şi note 607-612 română
FAUR, Viorel (autor) Contribuții la cunoașterea acțiunilor de constituire a despărțămîntului din Tinca al "Astrei" și a primelor demersuri pentru înființarea celor din Salonta și Vașcău (1912-1914) III. Articole şi note 613-627 română
MIHOC, Blaga (autor) Un litigiu de expropiere între exploatarea minieră Rodna Veche și localitățile Feldru, Năsăud, Rodna Veche și Sîngiorz Băi (1934-1936) III. Articole şi note 629-634 română
GAVRILUȚ, I. (autor) O mărturie despre tratamentul aplicat de auroritățile hortyste III. Articole şi note 635-639 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Transilvania și războiul pentru independență (1877-1878) IV. Recenzii 641-643 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Războiul de independență și revista "Familia" - Faur V. IV. Recenzii 643-645 română
PAVEL, Anghel (autor) Museum (nr. 2 - 3/1977) IV. Recenzii 645-651 română
KONIG, C. (autor) , VLĂDESCU, C. (autor) Figurile alegorice, mijloc de evocare a atmosferei de epocă în principalele momente de glorie V. Muzeografie 653-665 română
CORNEA, Lucia (autor) Revista "Familia" seria a III-a (1934-1940) - Indice bibliografic V. Muzeografie 667-703 română
IGNAT, Doina (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie în 1977 V. Muzeografie 705-712 română