Descrierea Moldovei, 1909, Descrierea Moldovei, cu o notiță introductivă, note explicative, un portret și o hartă, seria Scriitori români