Crisia, XIII, 1983

  • Anul publicației: 1983
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Editura: Muzeului Țării Crișurilor
  • Localitatea: Oradea
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Crisia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-8 română
IGNAT, Doina (autor) Tipuri de locuințe în așezările aparținînd culturii Starcevo-Criș din nord-vestul României I. Studii 9-16 română
CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) , EMODI, Janos (autor) Descoperirile arheologice din peștera Izbîndiș (com. Șuncuiuș) aparținînd grupului cultural Igrița I. Studii 17-32 română
DUMITRAȘCU, Server (autor) Podoabe și piese de îmbrăcăminte din mileniul I e.n. I. Studii 33-142 română
COVACI, Veronica (autor) , ILEA, Ana (autor) Realități social-economice bihorene în conscrierea din anul 1722 (II) I. Studii 143-166 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Considerații asupra nivelului tehnicii agricole din Bihor în secolul al XVIII-lea. Implicații ale introducerii și generalizării culturii porumbului I. Studii 167-181 română
FLEISZ, Ioan (autor) Noi date despre apariția și dezvoltarea mișcării muncitorești din Bihor (1800-1890) I. Studii 183-192 română
GYEMANT, L. (autor) Orășenimea română din Transilvania în preajma revoluției de la 1848 I. Studii 193-207 română
MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Marghita, județul Bihor I. Studii 209-220 română
CORNEA, Lucia (autor) Aspecte ale activității despărțămîntului Tinca al "Astrei" în perioada interbelică I. Studii 221-228 română
FAUR, Viorel (autor) Note și comentarii în presă despre acțiunile politice ale românilor bihoreni din anul 1905 II. Documente 229-250 română
ȘORA, Gheorghe (autor) Două documente inedite: testamentul lui Vasile Goldiș și al Elenei Goldiș II. Documente 251-253 română
FAUR, Viorel (autor) , GRAD, C. (autor) Noi mărturii documentare despre contribuția românilor din Crișana la făurirea statului național unitar român II. Documente 255-275 română
IANCU, Gheorghe (autor) Consulul francez din Cluj despre centenarul liceului din Beiuș (1928) II. Documente 277-283 română
CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Efortul pentru creație spirituală românească - componentă a rezistenței antihorthyste (1 sept. 1940-25 oct. 1944). Contribuții bihorene II. Documente 289-299 română
GRAD, C. (autor) Patru documente inedite despre situația românilor din circumscripția consulară a Oradiei în anii 1943-1944 II. Documente 301-314 română
FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei 3 munte la eliberarea Bihorului II. Documente 315-422 română
FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Descoperirile paleolitice de la Aciuța, județul Arad III. Articole şi note 423-430 română
IGNAT, Doina (autor) În legătură cu o nouă descoperire arheologică aparținînd culturii Starcevo-Criș de la Suplacu de Barcău III. Articole şi note 431-435 română
CIHO, Miron (autor) Statuete funerare egiptene antice la Oradea III. Articole şi note 437-444 română
SĂȘIANU, Alexandru (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine în Bihor III. Articole şi note 445-448 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Considerații istorice privind hidronimul Sohodol din Munții Pădurea Craiului III. Articole şi note 449-453 română
LĂZUREANU, E. (autor) , SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tezaurul monetar feudal de la Beliu (județul Arad) III. Articole şi note 455-460 română
HADNAGY, Arpad (autor) Documente cartografice despre Țara Crișurilor (sec. XIV-XVI) III. Articole şi note 461-481 română
CĂLUȘER, Iudita (autor) Informații documentare privind instituțiile spitalicești din Bihor III. Articole şi note 483-498 română
GORUN, Gheorghe (autor) Două asociații ale calfelor din Oradea de la mijlocul secolului al XVIII-lea III. Articole şi note 499-508 română
FABIAN, I. (autor) Considerații cu privire la obligațiile în muncă ale locuitorilor din Gurbediu (comitatul Bihor) între anii 1772-1834 III. Articole şi note 509-515 română
NICA, Florian (autor) O școală românească de un sfert de mileniu la Oradea (II) III. Articole şi note 517-525 română
COVACI, Veronica (autor) Aspecte din lupta socială a țărănimii bihorene în deceniile premergătoare revoluției de la 1848 III. Articole şi note 527-536 română
DRECIN, Mihai (autor) Partenie Cosma și problema urbarială din Transilvania celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea III. Articole şi note 537-541 română
CRĂCIUN, Corneliu (autor) Preocupări de etnografie și folclor ale membrilor societății "Petru Maior" III. Articole şi note 543-550 română
MIHOC, Blaga (autor) Un moment din activitatea de sprijinire a țărănimii de către revista "Familia" (1869) III. Articole şi note 551-555 română
FAUR, Viorel (autor) Contribuții documentare la cunoașterea activității lui Ioan Slavici ca arhivar la Consistoriul din Oradea (1873) III. Articole şi note 557-566 română
CLUCIU, Dumitru (autor) , FAUR, Viorel (autor) Contribuții la cunoașterea istoricului stațiunii Stîna de Vale (1879-1890) III. Articole şi note 567-575 română
KOROSI, Ștefan (autor) Primul periodic de orientare socialistă din Bihor "Ebreszto" (Deșteptătorul) (Oradea, 1901) III. Articole şi note 577-579 română
CIHO, Miron (autor) Un "model al sculptorului" în Muzeul Țării Crișurilor Oradea IV. Muzeografie 581-589 română
MĂLINAȘ, Constantin (autor) Cartea veche românească din colecția Bibliotecii județene Bihor III. Articole şi note 591-605 română
ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Activitatea cultural-educativă muzeografică în etapa actuală IV. Muzeografie 607-619 română
MUREȘAN, Olimpia (autor) Restaurarea unei brățări celtice III. Articole şi note 621-629 română
CORNEA, Lucia (autor) Cronica activității științifice pe anul 1982 a membrilor secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor IV. Muzeografie 631-636 română
CIHO, Miron (autor) Repertoriu de periodice conținînd articole de istorie veche, arheologie și muzeologie - Soroceanu T., Soroceanu A. V. Recenzii 637-638 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Din istoria și civilizația dacilor liberi. Dacii din spațiul est-carpatic în sec. II-IV e.n - Ioniță I. V. Recenzii 639-642 română
CIHO, Miron (autor) Centainaire de l'Institut Francais d'Archeologie Orientale. Cataloque de l'exposition V. Recenzii 643-644 română
CIHO, Miron (autor) Expoziția de Etnografie și aeră populară din Africa, America, Asia, Australia și Oceania din colecțiile muzeelor din R.S. România. Catalog V. Recenzii 644-646 română
GORUN, Gheorghe (autor) Stat, societate, națiune. Interpretări istorice - Edroiu N., Răduțiu A., Teodor P. V. Recenzii 646-648 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Vasile Lucăcel (1926-1983) V. Recenzii 649-651 română