Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GERMANN, Carol (autor), RESCH, Friederiche (autor) Depozitul ceramic de la Parța .11- română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Importuri Tiszapolgăr în așezarea sălczțană de la Cuptoare-Sfogea. Contribuții la legăturile culturale și cronologice ale culturilor Sălcuța și Tiszapolgar 35- română
OPRINESCU, Adriana (autor) Răspîndirea culturii Tiszapolgar-Românești în Banat 43- română
TRÎNCĂ, Georgeta (autor) Studiu preliminar asupra resturilor de faună din așezarea eneolitică de la Cuptoare-Sfogea 51- română
GUMĂ, Marian (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Descoperiru "Coțofeni" inedite de la Bocșa Montană-Colțan (județul Caraș-Severin) 59- română
SĂCĂRIN, Caius (autor) Depozitul de bronzuri de la Tincovul Mare (județul Caraș-Severin) 97- română
DRAGOMIR, Ion (autor), GUMĂ, Marian (autor) Cîteva descoperiri din prima și a doua epocă a fierului în Clisura Dunării 107- română
BOZU, Ovidiu (autor) Construcția romană din punctul Gura Văii, comuna Brebu (județul Caraș-Severin) 125- română
POP, Constantin (autor), UZUM, Ilie (autor) Un bronz roman de la Gornea-Zomonițe 137- română
BOZU, Ovidiu (autor) Cîteva piese romane de la Durostorum în depozitul Muzeului județean de istorie Caraș-Severin din Reșița 141- română
BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din sudul Banatului (II) 147- română
BEJAN, Adrian (autor) Contribuții arheologice la cunoașterea așezărilor rurale daco-romane din Banat în lumina descoperirilor de la Hodoni (jud. Timiș) 153- română
STOICOVICI, Eugen (autor) Ateliere siderurgice din secolele IV și XI-XII în partea de sud a Banatului 173- română
UZUM, Ilie (autor) Necropola feudală timpurie de la Gornea-Cpunița de Sus (jud. Caraș-Severin) 181- română
ȚEICU, Dumitru (autor), UZUM, Ilie (autor) Cercetările arheologice de la Ciclova Română (jud. Caraș-Severin) 211- română
HAȚEGAN, Ioan (autor) Rezistența cnezilor bănățeni față de politica de feudalizare în secolul XIV-lea 217- română
CIULEI, Gheorghe (autor) Procese civile judecate după "jus valachicum" în Banat 225- română
POP IOAN, Aurel (autor) Reflectarea unor realități bănățene în istoriografia din Scheii Brașovului în veacul al XVIII-lea 237- română
GROZA, Liviu (autor) Justiția militară austriacă și pedepsele ce se aplicau soldaților în cadrul regulamentelor de grăniceri 253- română
KAKUCS, Lajos (autor) Începuturile dezvoltării industriale la Topleț 265- română
BONA, Petru (autor) Contribuții la cunoașterea activității politice a generalului Traian Doda 273- română
MILIN, Miodrag (autor) Momente și semnificații în mișcarea națională a românilor din Banat (1860-1880) 277- română
BRĂTESCU, Constantin (autor) Activitatea despărțămîntului Bocșa al ASTREI în slujba unirii Banatului cu România 289- română
APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Momente ale afirmării românilor bihoreni în contextul mișcării pentru drepturi și unitate națională 295- română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) "Drapelul" din Lugoj și cenzura în Transilvania primului război mondial 303- română
MAGAȘ, Gheorghe (autor) Exercitarea puterii de către Consiliul național român. Caransebeș în perioada noiembrie 1918- august 1919 319- română
ZABERCA, Vasile (autor) Acțiuni revendicative ale țărilor caraș-severineni pentru pîmînt /1818-1921) 325- română
MUNTEANU, Ion (autor) Utilitatea economiei agrare din sud-vestul României cu inventar agricol în perioada dintre cele două războaie mondiale 341- română
ȘORA, Gheorghe (autor) Unele aspecte privind învățămîntul românesc din Banat la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 345- română
CIULEI, Gheorghe (autor), ZINVELIU, Emil (autor) Momente din lupta clasei muncitoare din județul Caraș-Severin oglindite în documente juridice 359- română
ȘERBAN, Ion (autor) Intensificarea explostării maselor populare din județul Caraș-Severin în anii dictaturii antonesciene (1940-1944) 363- română
POPA, Ion (autor) Noi mărturii despre activitatea grupului de partizani "Mărășești" 371- română
BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta pentru democratizarea vieții politice în județul Caraș-Severin în perioada 23 August 1944-6 martie 1945 375- română
LEU, Valeriu (autor) Un jilț și o strană dublă brîncovenești descoperite la Calina (jud. Caraș-Severin) 381- română
LEU, Valeriu (autor), VOINA, Ion (autor) Două falsuri ale tipografiei de la Blaj semnalate în județul Caraș-Severin 389- română
OPRINESCU, Adriana (autor) Cîteva considerații asupra bisericii-monument istoric de la Teregova (jud. Caraș-Severin) 397- română
PLOIEȘTEANU, Grigore (autor) Noi măsuri și precizări privind biografia și activitatea lui Simeon Mangiuca 405- română
PETROVSZKY, Richard (autor), POPESCU, Octavian (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Peșteri din județul Caraș-Severin, cercetări arheologice (II) 429- română
DRAGOMIR, Ion (autor) Noi descoperiri arheologice în hotarul localităților Gornea și Sichevița (jud. Caraș-Severin) 463- română
CADARIU, Ștefan (autor) Curățirea și restaurarea ceramicii încrustate 467- română
ALBU, Ion (autor) Berzovia - file de istorie 471- română
BITANG, Alexandru (autor), PERIAN, Dan (autor), SIMU, Simion (autor) Evoluția industriei constructoare de mașini la Reșița 477- română
BĂLĂNESCU, Dana (autor) Monedele de aur și argint din colecția Muzeului județean Brașov 498- română
BĂLĂNESCU, Dana (autor) Tezaure și descoperiri monetare din Muzeul județean Mureș - Chirilă Eugen, Gudea Nicolae, Lazăr Valeriu, Zrinyi Andrei 499- română
LEU, Valeriu (autor) Documente medievale bănățene (1440-1653) 501 română
ȘERBAN, Ion (autor) Pagini de istorie revoluționară carș-severineană 1920-1944 - Brătescu C., Popa I., Poterașu Margareta, Zaberca V. 502- română
MOISE, Emil (autor) Caraș-Severin, monografie 503- română
Profesorul Octavian Răuț la 60 de ani 505- română