Crisia, XIX, 1989

  • Anul publicației: 1989
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Editura: Muzeului Țării Crișurilor
  • Localitatea: Oradea
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Crisia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-7 română
IGNAT, Doina (autor) Metode și tehnici de prelucrare a uneltelor din piatra șlefuită în epoca neolitică I. Studii 9-16 română
CRIȘAN, Ioan (autor) , DUMITRAȘCU, Sever (autor) Depozitul de bronzuri de la Șuncuiuș, județul Bihor I. Studii 17-118 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Contribuții la cunoașterea tehnologiei metalurgiei din epoca Bronzului în județul Bihor I. Studii 119-168 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al materialului provenit din așezarea de la Sînnicolau Român (jud. Bihor) I. Studii 169-179 română
BORCEA, Liviu (autor) Considerații cu privire la satele, cnezii și voievozii din Zarand și Cîmpia Aradului I. Studii 181-203 română
GORUN, Gheorghe (autor) Contribuții documentare despre raporturile lui Mihai Popescu cu revoluția lui Horea I. Studii 205-212 română
CĂLUȘER, Iudita (autor) , MĂLINAȘ, Constantin (autor) Biblioteca profesorului Teodor Roșiu de la Beiuș (1841-1894) I. Studii 213-230 română
BOLOVAN, Ioan (autor) , BOLOVAN, Sorina (autor) Evoluția cantitativă și compoziția socio-profesională a membrilor Asociației Naționale Arădene (1863-1910) I. Studii 231-246 română
HITCHINS, Keith (autor) The Rumanian idea of autonomy in Transylvania, 1867-1906 I. Studii 247-264 engleză
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Învățămîntul comunal elementar din Transilvania între anii 1867-1918 I. Studii 265-287 română
MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Beliu, județul Bihor I. Studii 289-308 română
ILEA, Ana (autor) , RUS, Vasile (autor) Documente referitoare la voievozii români din Bihor din secolele XV-XVI II. Documente 309-316 română
MĂLINAȘ, Constantin (autor) Un certificat școlar românesc de la 1818 II. Documente 317-319 română
BOTEZAN, Ioana (autor) , BOTEZAN, Liviu (autor) Corespondența unor intelectuali bihoreni cu Timotei Cipariu din perioada 1853-1871 II. Documente 321-330 română
ȘORA, Gheorghe (autor) Două documente privind legăturile lui Vasile Goldiș cu oameni politici din România II. Documente 331-335 română
FAUR, Viorel (autor) , POP, Emil (autor) , VELICU, Mircea (autor) Batalionul 1/26 Dorobanți din divizia a 2-a infanterie în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei (1 martie - 9 mai 1945) II. Documente 337-355 română
FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Mărturii memorialistice despre participarea unor unități române la luptele împotriva Germaniei naziste și a Ungariei horthyste II. Documente 357-391 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic descoperit în două nivele arheologice din Peștera Lesiana (com. Șuncuiuș, jud. Bihor) III. Articole şi note 393-395 română
KACSO, Carol (autor) Spada de bronz de la Tarcea III. Articole şi note 397-399 română
CIHO, Miron (autor) Un fragment de statuie egipteană antică III. Articole şi note 401-415 română
SĂLĂJAN, Doina (autor) Contribuții la cunoașterea populației și ocupațiilor locuitorilor din Derna (jud. Bihor) sec. XVI-XVIII III. Articole şi note 417-422 română
GLUCK, Eugen (autor) Din răsunetul european al răscoalei din 1735 III. Articole şi note 423-427 română
ZSUGAN, Iuliu (autor) Conscrierea urbarială a localității Biharea din 1779 III. Articole şi note 429-434 română
DOGARU, Maria (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) Matricea sigilară provenind de la breasla mixtă din Aluniș, județul Arad III. Articole şi note 435-438 română
ȘTIGER, Simona (autor) Mișcarea feministă din Transilvania. Constituirea și evoluția reuniunilor de femei III. Articole şi note 439-454 română
ȚUCRA, Nicolae (autor) Contribuții documentare la istoricul școlilor românești din Sudul Bihorului (1870-1918) III. Articole şi note 455-465 română
CĂLUȘER, Iudita (autor) Din istoricul Băilor Tinca III. Articole şi note 467-472 română
CLUCIU, Dumitru (autor) , FAUR, Viorel (autor) Din istoricul stațiunii Stîna de Vale III. Articole şi note 473-485 română
GALIȘ, Ana (autor) , GALIȘ, Petru (autor) Publicistul italian Roberto Fava în sprijinul românilor din Transilvania III. Articole şi note 487-491 română
FLEISZ, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea istoriei mișcării muncitorești și socialiste din Bihor în timpul primului război mondial (1914-1918) III. Articole şi note 493-499 română
MIHOC, Blaga (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 vîn plasa Cefa (județul Bihor) III. Articole şi note 501-506 română
IOVAN, Liviu (autor) , RUS, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea istoricului școlii generale Nr. 11 din Oradea (1930-1950) III. Articole şi note 507-510 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Evoluția agriculturii bihorene în lumina planurilor cadastrale (sec. XVIII-XIX) IV. Etnografie 511-619 română
CHIRIAC, Aurel (autor) Evoluția meșteșugului fierăritului în satele din Sudul Bihorului (sec. XIII-XIX). Considerații generale IV. Etnografie 621-629 română
IGNAT, Moisie (autor) Etnologia și nedeia Apusenilor IV. Etnografie 631-637 română
CRĂCIN, Cornel (autor) Satul românesc în pictura lui Camil Ressu V. Artă 639-645 română
ZINTZ, Maria (autor) Tablouri de Alexandru Phoebus în colecția de pictură a complexului muzeal județean Bihor V. Artă 647-655 română
SILAGHI, A. (autor) Gravuri de R. Iosif în Colecția Secției de Artă a Complexului Muzeal Județean Bihor V. Artă 657-673 română
CZIER, Zoltan (autor) , GASPAR, Tibor (autor) Repertoriul peșterilor din Defileul Crișului Repede între Șuncuiuș - Valea Crișului (județul Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 675-729 română
INDRIEȘ, Andrei (autor) Noi observații geomorfologice în Depresiunea Beiușului și în Munții Codru-Moma VI. Ştiinţele Naturii 731-744 română
CZIER, Zoltan (autor) Două plante fosile noi pentru România din Liasicul Inferior de la Șuncuiuș (județul Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 745-751 română
GEORGESCU, Dan (autor) Brachiopodele liasice de la Șuncuiuș (Autohtonul de Bihor, Munții Apuseni de Nord) Partea a II-a Terebratulida VI. Ştiinţele Naturii 753-760 română
VENCZEL, Marton (autor) Date asupra herpetofaunei din depozitul fosilifer Burzău - Rîpa, jud. Bihor VI. Ştiinţele Naturii 761-771 română
CODREA, Vlad (autor) New complements on Deinotherium giganteum Kaup from the Brusturi Ponțian (Bihor District) VI. Ştiinţele Naturii 773-783 engleză
PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Vespidele sociale - Subfamilia Polistinae din Republica Socialistă România și importanța lor economică VI. Ştiinţele Naturii 785-791 română
CHICULESCU, Otilia (autor) , HURGHIȘIU, Ileana (autor) , PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Modificări chimice produse de timurom asupra speciilor Cyprinus carpio și Carassius auratus VI. Ştiinţele Naturii 793-798 română
CARAIMAN, Gheorghe (autor) Cîteva căi și metode pentru obținerea unor producții superioare de puit de crap, pești fitoplanctonofagi și pești de consum VI. Ştiinţele Naturii 799-806 română
CARAIMAN, Gheorghe (autor) Cu privire la dezvoltarea pisciculturii în R.P.Chineză VI. Ştiinţele Naturii 807-809 română
FAUR, Viorel (autor) Note și comentarii despre Bihor apărute în revista "Familia" (1865-1874) - Bibliografie analitică VII. Bibliografie 811-866 română
FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de Istorie a Complexului Muzeal Județean Bihor pe anul 1988 VIII. Muzeografie 869-876 română
FAUR, Viorel (autor) Activitatea Filialei Bihor a Comisiei Române de Istorie Militară pe anul 1988 VIII. Muzeografie 877-886 română
CIHO, Miron (autor) Les figurines funeraires egyptiennes du Musse d'Art et d' Histoire et de quelques collections privees - Chappaz Jean-Luc IX. Recenzii 887-888 română
CIHO, Miron (autor) Royal sculpture of the Early Eighteenth dynasty in Ergypt - Lindbland Igegerd IX. Recenzii 889-889 română
GORUN, Gheorghe (autor) Confluențe istoriografice romînești și europene. 90 ani de la nașterea istoricului Gheorghe I. Brătianu IX. Recenzii 890-892 română
Publicitate 893-981 română