Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 2 română
CHIRIAC, Aurel (autor) Crisia - Cuvînt înante la a XL-a apariție .7-7 română
FAZECAȘ, Gruia (autor) Trei topoare inedite din cupru descoperite în județul Bihor .9-12 română
KACSO, Carol (autor) Noi date cu privire la depozitul de bronzuri de la Bogdan Vodă (I) 13-45 română
BULZAN, Sorin (autor) Date preliminare privind habitatul în așezarea din epoca romană de la Margine "Valea Tăniei" - La Țarină, județul Bihor 47-79 română
BULZAN, Sorin (autor), MARTA, Doru (autor) Mișca. O așezare medievală dispărută și descoperirile arheologice de la Oradea - "Sere" 81-94 română
CRIȘAN, Ioan (autor) Săpături arheologice de salvare în cimitirul tîrgului medieval Cefa 95-105 română
TOMA, Corina (autor) Reevaluarea tezaurului monetar din sec. XIV/XVII descoperit la Gurba (jud. Arad) 107-155 română
SIMON, Alexandru (autor) Crăișorii Valahilor din a doua jumătate a secolului XV 159-167 română
FERRACCIOLI, Marcella (autor), GIRAUDO, Gianfranco (autor) Minimalia judaica venetica 169-180 italiană
NEMETH, Gizella (autor), PAPO, Adriano (autor) Gyorgy Martinuzzi Utyeszenics e la reforma luterana în Transilvania e nelle parto d'Ungheria 181-191 italiană
ARDELEAN, Florin (autor) Obligațiile militare ale nobilimii în Transilvania princiară (1549-1657) 193-208 română
DUDAȘ, Florian (autor) Codicele prologar slavon scris la mănăstirea Perii Maramureșului în 1599-1600, în timpul lui Mihai Viteazul 209-218 română
CIURE, Florina (autor) Da minoranza a magioranza: i mercanti della Transilvania tra il quatrocento e il settecento 219-230 italiană
GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Biserica românească din comitatul Bihor și calvinismul în prima jumătate a secolului al XVII-lea 231-240 română
APATI, Cristian (autor), CIORBA, Ioan (autor) Pentru o istorie a alimentației: noi documente privind cultura cartofilor în Crișana în a doua parte a secolului al XVIII-lea 241-248 română
ARDELEAN, Petru (autor) Aspecte ale emigrației românești în Statele Unite ale Americii de la începutul secolului al XX-lea, reflectate în corespondența unui emigrant cu familia 249-265 română
MILIAN, Radu (autor) Dezbateri parlamentare și de presă din România în perioada neutralității (1914-1916) 267-279 română
MESZAR, Marius-Răzvan (autor) Colonizarea țăranilor în Ineu, județul Arad, prin reforma agrară din 1921 281-286 română
MOISA, Gabriel (autor) Istoriografie - Istorie - Politică. Istoriografia românilOr din Ungaria referitoare la trecutul istoric al comunității (1920-2010) 287-306 română
ROMÎNAȘU, Cornelia (autor), ROMÎNAȘU, Radu (autor) Contribuții la istoricul Asociației ortodoxe "Oastea Somnului" - filiala din Beiuș - în perioada interbelică 307-313 română
RUGE, Adriana (autor) Arhitectura ecleziastică românească din Bihorul interbelic, estetica fațadelor 315-324 română
CORNEA, Lucia (autor) Date privind activitatea filialei Oradea a Ateneului Român (1925-1940) 325-336 română
POP, Ioan (autor) Obscuritatea limbajului totalitar 337-342 română
CĂLUȘER, Iudita (autor) Donația familiei Ștefănică din Beiuș 343-351 română
MUREȘAN, Olimpia (autor) About corrosion and conservation problems pf iron artefacts coming from Oradea fortress 353-360 română
NISTOROIU, Nicolae (autor) Cetatea de pămînt de la Armașu Mic (comuna Sîrbi, județul Bihor). Precizări privind descoperirea unei fortificații de tip "pinten barat", necunoscută pînă acum în literatura de specialitate 361-363 română
MUREȘAN, Olimpia (autor) Tendințe în conservarea preventivă - Guttmann Marta 365-365 română
MUREȘAN, Olimpia (autor) Iron and Steel in Art: Corrosion. Colorants, Conservation - Scott David 366-366 română
CĂLUȘER, Iudita (autor) Dr. Constantin Mălinaș (1943-2010) 367-369 română