Crisia, XL, 2010

  • Anul publicației: 2010
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Editura: Muzeului Țării Crișurilor
  • Localitatea: Oradea
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Crisia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 4-6 română
CHIRIAC, Aurel (autor) Crisia - Cuvînt înante la a XL-a apariție I. Studii şi articole 7-7 română
FAZECAȘ, Gruia (autor) Trei topoare inedite din cupru descoperite în județul Bihor I. Studii şi articole 9-12 română
KACSO, Carol (autor) Noi date cu privire la depozitul de bronzuri de la Bogdan Vodă (I) I. Studii şi articole 13-45 română
BULZAN, Sorin (autor) Date preliminare privind habitatul în așezarea din epoca romană de la Margine "Valea Tăniei" - La Țarină, județul Bihor I. Studii şi articole 47-79 română
BULZAN, Sorin (autor), MARTA, Doru (autor) Mișca. O așezare medievală dispărută și descoperirile arheologice de la Oradea - "Sere" I. Studii şi articole 81-94 română
CRIȘAN, Ioan (autor) Săpături arheologice de salvare în cimitirul tîrgului medieval Cefa I. Studii şi articole 95-105 română
TOMA, Corina (autor) Reevaluarea tezaurului monetar din sec. XIV/XVII descoperit la Gurba (jud. Arad) I. Studii şi articole 107-155 română
SIMON, Alexandru (autor) Crăișorii Valahilor din a doua jumătate a secolului XV I. Studii şi articole 159-167 română
FERRACCIOLI, Marcella (autor), GIRAUDO, Gianfranco (autor) Minimalia judaica venetica I. Studii şi articole 169-180 italiană
NEMETH, Gizella (autor), PAPO, Adriano (autor) Gyorgy Martinuzzi Utyeszenics e la reforma luterana în Transilvania e nelle parto d'Ungheria I. Studii şi articole 181-191 italiană
ARDELEAN, Florin (autor) Obligațiile militare ale nobilimii în Transilvania princiară (1549-1657) I. Studii şi articole 193-208 română
DUDAȘ, Florian (autor) Codicele prologar slavon scris la mănăstirea Perii Maramureșului în 1599-1600, în timpul lui Mihai Viteazul I. Studii şi articole 209-218 română
CIURE, Florina (autor) Da minoranza a magioranza: i mercanti della Transilvania tra il quatrocento e il settecento I. Studii şi articole 219-230 italiană
GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Biserica românească din comitatul Bihor și calvinismul în prima jumătate a secolului al XVII-lea I. Studii şi articole 231-240 română
APATI, Cristian (autor), CIORBA, Ioan (autor) Pentru o istorie a alimentației: noi documente privind cultura cartofilor în Crișana în a doua parte a secolului al XVIII-lea I. Studii şi articole 241-248 română
ARDELEAN, Petru (autor) Aspecte ale emigrației românești în Statele Unite ale Americii de la începutul secolului al XX-lea, reflectate în corespondența unui emigrant cu familia I. Studii şi articole 249-265 română
MILIAN, Radu (autor) Dezbateri parlamentare și de presă din România în perioada neutralității (1914-1916) I. Studii şi articole 267-279 română
MESZAR, Marius-Răzvan (autor) Colonizarea țăranilor în Ineu, județul Arad, prin reforma agrară din 1921 I. Studii şi articole 281-286 română
MOISA, Gabriel (autor) Istoriografie - Istorie - Politică. Istoriografia românilor din Ungaria referitoare la trecutul istoric al comunității (1920-2010) I. Studii şi articole 287-306 română
ROMÎNAȘU, Cornelia (autor), ROMÎNAȘU, Radu (autor) Contribuții la istoricul Asociației ortodoxe "Oastea Domnului" - filiala din Beiuș - în perioada interbelică I. Studii şi articole 307-313 română
RUGE, Adriana (autor) Arhitectura ecleziastică românească din Bihorul interbelic, estetica fațadelor I. Studii şi articole 315-324 română
CORNEA, Lucia (autor) Date privind activitatea filialei Oradea a Ateneului Român (1925-1940) I. Studii şi articole 325-336 română
POP, Ioan (autor) Obscuritatea limbajului totalitar I. Studii şi articole 337-342 română
CĂLUȘER, Iudita (autor) Donația familiei Ștefănică din Beiuș II. Muzeografie 343-351 română
MUREȘAN, Olimpia (autor) About corrosion and conservation problems of iron artefacts coming from Oradea fortress III. Conservare - Restaurare 353-360 română
NISTOROIU, Nicolae (autor) Cetatea de pămînt de la Armașu Mic (comuna Sîrbi, județul Bihor). Precizări privind descoperirea unei fortificații de tip "pinten barat", necunoscută pînă acum în literatura de specialitate IV. Note. Discuţii. Puncte de vedere 361-363 română
MUREȘAN, Olimpia (autor) Tendințe în conservarea preventivă - Guttmann Marta V. Recenzii 365-365 română
MUREȘAN, Olimpia (autor) Iron and Steel in Art: Corrosion. Colorants, Conservation - Scott David V. Recenzii 366-366 română
CĂLUȘER, Iudita (autor) Dr. Constantin Mălinaș (1943-2010) VI. In Memoriam 367-369 română