Crisia, XLII, 2012

  • Anul publicației: 2012
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Editura: Muzeului Țării Crișurilor
  • Localitatea: Oradea
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Crisia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-7 română
TOMEGEA, George (autor) On research problems of biritual cemeteries from Transylvania (7th-9th century) 9-14 engleză
POP, Ioan (autor) Poietica demersului cognitiv augustinian 15-20 română
CRIȘAN, Ioan (autor) Stadiul cercetărilor arheologice în cimitirul satului medieval Rădvani 21-28 română
NEMETH, Gizella (autor), PAPO, Adriano (autor) Conflittualita Ungaro-Veneta all'epoca di Mattia Corvino 29-36 română
GHEMIȘ, Călin (autor), ZGARDAN, Constantin (autor) Asediul Cetății Oradea (1692) în medalistica barocă 37-47 română
RIGMAN, Ciprian-Doru (autor) Formația intelectuală a protopopilor greco-catolici din epioscopia Gherla la mijlocul secolului al XIX-lea 49-60 română
SZABO, Jozsef (autor) Contribuții privind istoria regularității apelor pe Valea Ierului în secolul XIX 61-80 română
CIURE, Florina (autor), CORNEA, Lucia (autor) Relații culturale româno-italiene reflectate în paginile revistei "Familia", seria I (1865-1906) 81-98 română
SUCILĂ-PAHONI, Cipriana (autor) O privire critică asupra legii penitenciarilor de la 1 februarie 1874 99-109 română
FERRACCIOLI, Marcella (autor), GIRAUDO, Gianfranco (autor) Venezia dalla Republica al regno un itinerario della Petite histoire 111-124 italiană
ROMÎNAȘU, Cornelia (autor) Principalele operațiuni financiar-bancare ale băncii "Râureana" din Copalnic-Mănăștur (1899-1917) 125-131 română
GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Grindină și superstiție (cazul din Suiug-1928) 133-140 română
ANANIE, Doina-Gabriela (autor) Împărțirea administrativă și structura etnică a județului Bihor din 1943 141-151 română
ZAINEA, Ion (autor) Excluderi din Partidul Muncitoresc Român în anul 1952. Cazul Comitetului Raional Oradea 153-157 română
PUȘCAȘ, Cristina (autor) Înfometarea - un mijloc de exterminare lentă a deținuților politici din penitencialul Oradea Mare (1947-1977) 159-167 română
ERZSE, Daciana (autor), RUGE, Adriana (autor) The orthodox church in Săcueni 169-173 engleză
MOISA, Gabriel (autor) Utilisation des institution museale comme des instruments de l'education ideologique a la jeunesse dans les premieres annes de la Ceaușescu Regime 175-179 franceză
BURGHELE, Camelia (autor) Border identity: Maramureșul istoric, de-o parte și de alta a Tisei 181-189 română
SFRENGEU, Florin (autor) Arheologul și profesorul Sever Dumitrașcu la 75 de ani. Aspecte privind activitatea științifică 191-196 română
KACSO, Carol (autor) Sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în sud-vestul României - Lazăr Simona 197-202 română
CORNEA, Lucia (autor) Nouvelle histoire de Valenciennes - Guinet Philippe 203-204 română
HOCHHAUSER, Ronald (autor) Centrala hidroelectrică a Timișoarei - Jancso Arpad 204-205 română
ROMÎNAȘU, Radu (autor) Protopop dr. Gh. Ciuhandu (1875-1947) - Vesa Pavel 205-207 română
MESZAR, Marius-Răzvan (autor) Istoriografia românilor din Ungaria 1920-2010. Între deziderat și realitate 207-208 română