Crisia, XV, 1985

  • Anul publicației: 1985
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Editura: Muzeului Țării Crișurilor
  • Localitatea: Oradea
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Crisia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-8 română
TRACHE, Maria (autor) Medalii ale unor organisme internaționale acordate președintelui țării noastre, tovarășului Nicolae Ceaușescu, simboluri ale prestigiului său în lumea contemporană I. Studii 9-14 română
CIARNĂU, Ion (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Descoperiri neolitice pe Valea Ierului II. Arheologie şi istorie 15-25 română
PĂDUREANU, Eugen (autor) Contribuții la repertoriul arheologic de pe Valea Mureșului Inferior și a Crișului Alb II. Arheologie şi istorie 27-53 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperirile arheologice din Valea Crișului Negru și semnificația lor istorică II. Arheologie şi istorie 55-60 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un atelier de lucrat piepteni descoperit la Biharea II. Arheologie şi istorie 61-96 română
BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria campaniei militare turco-tătare în Transilvania (august-octombrie 1658) II. Arheologie şi istorie 97-118 română
MUREȘAN, Camil (autor) Secolul luminilor în Europa II. Arheologie şi istorie 119-127 română
COVACI, Veronica (autor), ILEA, Ana (autor) Frămîntări țărănești în districtul Beiușului la începutul secolului al XIX-lea II. Arheologie şi istorie 129-145 română
CĂLUȘER, Iudita (autor), STELARU, Constantin (autor) Informații documentare inedite privind reconstituirea unor biblioteci bihorene.Biblioteca Liceului din Beiuș II. Arheologie şi istorie 147-157 română
FLEISZ, Ioan (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești și socialiste din Bihor în perioada 1901-1907 II. Arheologie şi istorie 159-169 română
APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Noi informații documentare despre manifestările politice și culturale ale românilor bihoreni (1907-1910) II. Arheologie şi istorie 171-178 română
MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Sălard, județul Bihor II. Arheologie şi istorie 179-191 română
TINCUȚ, Ioan (autor) Cercetări referitoare la istoricul organizației județene Bihor a Partidului Comunist Român în perioada 1944-1982 (I) II. Arheologie şi istorie 193-209 română
BONDAR, Traian (autor) Integrarea intelectualității în activitatea economică și social-politică a orașului Dr. Petru Groza II. Arheologie şi istorie 211-215 română
GORUN, Gheorghe (autor) Documente bihorene relative la răscoala lui Horea (II) III. Documente 217-233 română
FAUR, Viorel (autor) Din corespondența lui Iosif Vulcan cu Fr. Hossu-Longin și A. Bîrseanu III. Documente 235-241 română
CLUCIU, Dumitru (autor), FAUR, Viorel (autor) Noi documente despre Stîna de Vale (perioada interbelică) III. Documente 243-254 română
FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei "Tudor Vladimirescu" la eliberarea Bihorului (I) III. Documente 255-273 română
IGNAT, Doina (autor) Un mormînt de incinerație descoperit în așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (județul Bihor) IV. Articole şi note 275-278 română
LUCA SABIN, Adrian (autor) Observații pe marginea unui material ceramic inedit de la Bodrogu Nou (către vale) IV. Articole şi note 279- 290 română
MĂLINAȘ, Constantin (autor) Coligatul vechi românesc de la Talpoș (jud. Bihor) IV. Articole şi note 291-293 română
FAUR, Viorel (autor) Răscoala de la 1784 și Bihorul. Considerații istoriografice IV. Articole şi note 295-299 română
POP, Alexandru (autor) Elemente ale nomenclaturii lui Lavoisier în Transilvania, la începutul sec. XIX IV. Articole şi note 301-307 română
CRIȘAN, Ioan (autor) Aspecte privind evoluția demografică a localității Sînnicolau Român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea IV. Articole şi note 309-322 română
PAINA, Mircea (autor) Note privind unele probleme de apicultură în revista "Familia" IV. Articole şi note 323-325 română
DRECIN, Mihai (autor) Mișcarea cooperatistă la Românii din Transilvania la începutul secolului al XIX-lea oglindită în paginile "Revistei Economice" din Sibiu IV. Articole şi note 327-332 română
ȘTIRBAN, Marcel (autor) Vasile Goldiș în cetatea Marii Uniri la 1 Decembrie 1918 IV. Articole şi note 333-336 română
ROȘU, Elisabeta (autor) Momente din activitatea progresistă a femeilor din Bihor în perioada interbelică IV. Articole şi note 337-341 română
CORNEA, Lucia (autor) Revista culturală orădeană "Muguri Noui" (1932) (Contribuții la cunoașterea istoriei presei culturale locale în perioada interbelică) IV. Articole şi note 343-348 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Participarea locuitorilor zonei Beiușului la muncile agricole din cîmpie (I) V. Etnografie 349-365 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Implicații ecologice ale agriculturii tradiționale de munte V. Etnografie 367-373 română
CHIRIAC, Aurel (autor) Rolul manufacturii de fier de la Vașcău în dezvoltarea meșteșugului sătesc al fierăritului din Nord-Vestul României V. Etnografie 375-387 română
MOZES, Tereza (autor) Contribuții la cunoașterea centrelor de olărit din Beiuș, Marghita și Tileagd V. Etnografie 389-396 română
MUDURA, Gheorghe (autor) Sigiile localităților bihorene - izvoare etnografice (III) V. Etnografie 397-421 română
COLȚEA, Dumitru (autor) "Grăitul colacului" în satele de pe Valea Nimăieștilor V. Etnografie 423-428 română
NOVICOV, Ramona (autor) Aspecte ale arhitecturii orădene (neo-goticul) VI. Artă 429-432 română
OPREA, Petre (autor) O etapă necunoscută din activitatea lui Ștefan Ionescu Valbudea VI. Artă 433-436 română
ZINTZ, Maria (autor) Contribuții la cunoașterea creației pictorului Nicolae Irimie VI. Artă 437-442 română
IOANOVICI, Eugenia (autor) Asociația "Arta" (1937-1947) VI. Artă 443-446 română
CODREA, Vlad (autor) Noi date privind cunoașterea Liasicului Mediu de la Șuncuiuș (jud. Bihor) VII. Ştiinţele naturii 447-466 română
GHERGARI, Lucreția (autor), PETRESCU, Iustinian (autor), SIMUȚ, Dumitru (autor) Aprecieri paleoclimatice și paleogeografice asupra Sarmațianului de la Altileu (Oradea) pe baza studiului mineralelor argiloase (notă preliminară) VII. Ştiinţele naturii 467-471 română
CSAK, Coloman (autor) Un nou punct fosilifer în Badenianul de la Rîpa (bazinul Crișului Negru) Notă preliminară VII. Ştiinţele naturii 473-478 română
HORGE, Anuța (autor), HORGE, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea faunei malacologice fosile din bazinul neogen al Beiușului (Comuna Buntești) VII. Ştiinţele naturii 479-483 română
KESSLER, Eugen (autor) Contribuții noi la studiul avifaunelor cuaternare din România VII. Ştiinţele naturii 485-491 română
VĂLENAȘ, Liviu (autor) La morphologie de la "Peștera de la Izvorul Gabor" (Monts Pădurea Craiului) VII. Ştiinţele naturii 493-498 franceză
IURKIEWICZ, Adrian (autor), VĂLENAȘ, Liviu (autor) Morfologia Peșterii din Hoanca Apei (Munții Bihor) VII. Ştiinţele naturii 499-501 română
GEORGESCU, Adriana (autor) Fauna de gamaside (acarieni) din unele soluri din Munții Bihor VII. Ştiinţele naturii 503-513 română
PAINA, Mircea (autor) Cîteva date asupra biologiei speciei Hydrometra stagnorum L. (Ins., Het.) VII. Ştiinţele naturii 515-518 română
PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Date asupra biologiei unor specii de vespide (Ins., Hym., Vespoidea) VII. Ştiinţele naturii 519-529 română
BABUȚIA, Teodor (autor) Contribuții la cunoașterea ecologiei speciilor de păsări acvatice de importanță vînătorească și faunistică din Vestul țării VII. Ştiinţele naturii 531-564 română
BĂNĂRESCU, Petru (autor) Croizat's biogeographical principles, Pangaea and freshwater zoogeography VII. Ştiinţele naturii 565-577 engleză
PAINA, I. Mircea (autor) In memoriam 1984 VII. Ştiinţele naturii 579-583 română
PAINA, Mircea (autor) Personalia VII. Ştiinţele naturii 585-589 română
IONIȚĂ, Maria (autor) Considerații privind constituirea patrimoniului Muzeului național, înființat în București la 1834 VIII. Muzeografie 591-495 română
FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a Secției de Istorie pe anul 1984 VIII. Muzeografie 597-603 română
FAUR, Viorel (autor) Activitatea filialei bihorene a Comisiei Române de Istorie Militară (1985) VIII. Muzeografie 605-610 română
GORUN, Gheorghe (autor) Cartea veche străină din Colecția secției de Istorie a Muzeului Mării Crișurilor, secolul al XVII-lea VIII. Muzeografie 611-630 română
ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Eneoliticul din Sud-Estul României. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni - Dragomir Ion IX. Recenzii 631-632 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Istoria Suediei IX. Recenzii 632-636 română
GORUN, Gheorghe (autor) Răscoala lui Horea. Studii și interpretări istorice - Edroiu N., Teodor P. IX. Recenzii 637-638 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Relațiile diplomatice ale României de la 1859 la 1877 IX. Recenzii 639-640 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Dicționar de Artă Populară Românească - Stoica G., Petrescu P., Bocșe M. IX. Recenzii 640-642 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Mărginenii Sibiului. Civilizație și cultură populară românească - Irimie C., Dunăre N., Petrescu P. IX. Recenzii 643-645 română
Publicitate 647-664 română