Banatica, 7, 1983

  • Anul publicației: 1983
  • Publicată de: Muzeul Banatului Montan
  • Localitatea: Reșița
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Banatica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-8 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Neoliticul timpuriu din zona Porțile de Fier (Clisură) I. Istorie veche şi arheologie 9-34 română
GERMANN, Carol (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), RESCH, Friederiche (autor) Descoperiri arheologice la Timișoara - Freiforf I. Istorie veche şi arheologie 35-51 română
MOROZ-POP, Maria (autor) Plastica vinciană din așezarea de la Sălbăgelu Vechi (com. Găvojdia, jud. Timiș) I. Istorie veche şi arheologie 53-57 română
SĂCĂRIN, Caius (autor) O nouă descoperire din epoca bronzului în Clisura Dunării I. Istorie veche şi arheologie 59-64 română
GUMĂ, Marian (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Basarabi în Banat I. Istorie veche şi arheologie 65-138 română
ROGOZEA, Petru (autor) Cîteva descoperiri hallstattiene recente din Banat I. Istorie veche şi arheologie 139-150 română
GUDEA, Nicolae (autor), MOȚU, Iancu (autor) Observații în legătură cu istoria Banatului în epoca romană I. Istorie veche şi arheologie 151-202 română
BENEA, Doina (autor) Cercetări arheologice în așezarea civilă de la Tibiscum - Edificiul VII I. Istorie veche şi arheologie 203-223 română
BOZU, Ovidiu (autor) Considerații cu privire la un opaiț paleocreștin descoperit la Gornea (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 225-230 română
BONA, Petru (autor), POP, Constantin (autor) Un vas antropomorf descoperit la Jupa (Tibiscum) I. Istorie veche şi arheologie 231-234 română
BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din sudul Banatului (III) I. Istorie veche şi arheologie 235-238 română
STOICOVICI, Eugen (autor) Unele caracteristici ale zgurilor din atelierele metalurgice daco-romane și prefeudale I. Istorie veche şi arheologie 239-247 română
UZUM, Ilie (autor) Locuirile medievale românești de la Gornea - Tomonițe I. Istorie veche şi arheologie 249-295 română
ȚEICU, Dumitru (autor), UZUM, Ilie (autor) Precizări de ordin cronologic și considerații istorice în legătură cu monumentul de arhitectură feudală de la Reșița - Ogășele I. Istorie veche şi arheologie 297-310 română
TRÎNCĂ, Georgeta (autor) Observații pe marginea materialului faunistic din așezarea medievală de la Ilidia (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 311-320 română
SĂTMĂREAN, Cornel (autor) Despre comunitatea sătească și norme de drept bizantin utilizate în sporturile juridice din cadrul obștilor sătești românești I. Istorie veche şi arheologie 321-331 română
CIULEI, Gheorghe (autor) Cauze penale în evul mediu în Banat I. Istorie veche şi arheologie 333-339 română
LUCACI, Ion (autor), POPA, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea evenimentelor revoluționare de la 1848 în orașul Reșița II. Istorie modernă şi contemporană 341-343 română
GROZA, Liviu (autor) Testamentul generalului Mihail Trapșa II. Istorie modernă şi contemporană 345-349 română
APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Din acțiunile politice ale românilor bihoreni în anul 1907 II. Istorie modernă şi contemporană 351-355 română
BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta românilor cărășeni pentru Unirea cu Romania (1894-1918) II. Istorie modernă şi contemporană 357-363 română
POPA, Ion (autor) Mărturii pe peliculă II. Istorie modernă şi contemporană 365-369 română
PELIGRAD, Dumitru (autor) 65 de ani de la constituirea Uniunii minerilor II. Istorie modernă şi contemporană 371-374 română
DOBRESCU, Victor (autor) Un luptător pentru Unirea de la 1918. Prof. Sabin Evuțian (1889-1977) II. Istorie modernă şi contemporană 375-382 română
POPA, Ion (autor) Aspecte ale vieții economice și social-culturale din Reșița ilustrate într-un document din 1927 II. Istorie modernă şi contemporană 383-386 română
BRĂTESCU, Constantin (autor) Cîteva documente privind mișcarea muncitorească și comunistă din Anina în anii crizei economice II. Istorie modernă şi contemporană 387-391 română
ȘERBAN, Ion (autor) Din presa străină a anului 1940 despre regimul antonescian și ocupația hitleristă II. Istorie modernă şi contemporană 393-395 română
MIOC, Damaschin (autor) Însemnătatea cronicii românești a lui Gheorghe Brancovici III. Istoria culturii 397-408 română
OPRINESCU, Adriana (autor) Elemente laice în pictura veche românească din Banat III. Istoria culturii 409-425 română
HILLINGER, Nicolae (autor) File din istoria unei școli bicentenare III. Istoria culturii 427-431 română
LEU, Valeriu (autor), ZEBERCA, Vasile (autor) Un dascăl bănățean la cumpănă de veacuri - Ion Simu (1844-1923) III. Istoria culturii 433-445 română
POPA, Ion (autor), ZABERCA, Vasile (autor) Cartea de aur a teatrului din Oravița III. Istoria culturii 447-455 română
CĂLIN, Petru (autor) Repere privind activitatea repertorială a Teatrului de Stat din Reșița în exercitarea misiunii sale ideologice și artistice (1949-1984) III. Istoria culturii 457-467 română
MOROZ-POP, Maria (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților din județul Timiș din paleolitic și pînă în Evul Mediu IV. Varia 469-489 română
GOG, Octavian (autor), RĂILEANU, Constantin (autor) Contribuții la problema continuității în vestul Banatului. Studiu preliminar topoarheologic și numismatic la Teremia Mare IV. Varia 491-507 română
OLARU, Martin (autor) Din istoricul turismului bănățean IV. Varia 509-533 română
CADARIU, Ștefan (autor) Curățirea și conservarea unei lămpi electrice de miner de la începutul secolului al XX-lea IV. Varia 535-538 română
BURGER, Alice (autor) Late circulation money in south Pannonia - Burger Alice IV. Varia 539-540 română
DONOIU, Ion (autor) Efigii feminine pe monedele romane - Donoiu Ion IV. Varia 541-542 română
CĂLIN, Petru (autor) Bibliografie Banatica I (1971) - VII (1983) IV. Varia 543- română