Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Neoliticul timpuriu din zona Porțile de Fier (Clisură) .9- română
GERMANN, Carol (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), RESCH, Friederiche (autor) Descoperiri arheologice la Timișoara - Freiforf 35- română
MOROZ-POP, Maria (autor) Plastica vinciană din așezarea de la Sălbăgelu Vechi (com. Găvojdia, jud. Timiș) 53- română
SĂCĂRIN, Caius (autor) O nouă descoperire din epoca bronzului în Clisura Dunării 59- română
GUMĂ, Marian (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Basarabi în Banat 65- română
ROGOZEA, Petru (autor) Cîteva descoperiri hallstattiene recente din Banat 139- română
GUDEA, Nicolae (autor), MOȚU, Iancu (autor) Observații în legătură cu istoria Banatului în epoca romană 151- română
BENEA, Doina (autor) Cercetări arheologice în așezarea civilă de la Tibiscum - Edificiul VII 203- română
BOZU, Ovidiu (autor) Considerații cu privire la un opaiț paleocreștin descoperit (jud. Caraș-Severin) 225- română
BONA, Petru (autor), POP, Constantin (autor) Un vas antropomorf descoperit la Jupa (Tibiscum) 231- română
BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din sudul Banatului (III) 235- română
STOICOVICI, Eugen (autor) Unele caracteristici ale zgurilor din atelierele metalurgice daco-romane și prefeudale 239- română
UZUM, Ilie (autor) Locuirile medivale românești de la Gornea - Tomonițe 249- română
ȚEICU, Dumitru (autor), UZUM, Ilie (autor) Precizări de ordin cronologic și considerații istorice în legătură cu monumentul de arhitectură feudală de la Reșița - Ogășele 297- română
TRÎNCĂ, Georgeta (autor) Observații pe marginea materialului faunistic din așezarea medievală de la Ilidia (jud. Caraș-Severin) 311- română
SĂTMĂREAN, Cornel (autor) Despre comunitatea sătească și norme de drept bizantin utilizate în sporturile juridice din cadrul obștilor sătești românești 321- română
CIULEI, Gheorghe (autor) Cauze penale în evul mediu în Banat 333- română
LUCACI, Ion (autor), POPA, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea evenimentelor revoluționare de la 1848 în orașul Reșița 341- română
GROZA, Liviu (autor) Testamentul generalului Mihail Trapșa 345- română
APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Din acțiunile politice ale românilor bihoreni în anul 1907 351- română
BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta românilor cărășeni pentru Unirea cu Romania (1894-1918) 357- română
POPA, Ion (autor) Mărturii pe peliculă 365- română
PELIGRAD, Dumitru (autor) 65 de ani de la constituirea Uniunii minerilor 371- română
DOBRESCU, Victor (autor) Un luptător pentru Unirea de la 1918. Prof. Sabin Evuțian (1889-1977) 375- română
POPA, Ion (autor) Aspecte ale vieții economice și social-culturale din Reșița ilustrate într-un document din 1927 383- română
BRĂTESCU, Constantin (autor) Cîteva documente privind mișcarea muncitoreascăși comunistă din Anina în anii crizei economice 387- română
ȘERBAN, Ion (autor) Dun presa străină a anului 1940 despre regimul antonescian și ocupația hitleristă 393- română
MIOC, Damaschin (autor) Însemnătatea cronicii românești a lui Gheorghe Brancovici 397- română
OPRINESCU, Adriana (autor) Elemente laice în pictura veche românească din Banat 409- română
HILLINGER, Nicolae (autor) File din istoria unei școli bicentenare 427- română
LEU, Valeriu (autor), ZEBERCA, Vasile (autor) Un dascăl bănățean la cumpănă de veacuri - Ion Simu (1844-1923) 433- română
POPA, Ion (autor), ZABERCA, Vasile (autor) Cartea de aur a teatrului din Oravița 447- română
CĂLIN, Petru (autor) Repere privind activitatea repertorială a Teatrului de Stat din Reșița în exercitarea misiunii sale ideologice și artistice (1949-1984) 457- română
MOROZ-POP, Maria (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților din județul Timiș din paleolitic și pînă în Evul Mediu 469- română
GOG, Octavian (autor), RĂILEANU, Constantin (autor) Contribuții la problema continuității în vestul Banatului. Studiu preliminar topoarheologic și numismatic la Teremia Mare 491- română
OLARU, Martin (autor) Din istoricul turismului bănățean 509- română
CADARIU, Ștefan (autor) Curățirea și conservarea unei lămpi electrice de minier de la începutul secolului al XX-lea 535- română
BURGER, Alice (autor) Late circulation money in south Pannonia - Burger Alice 539- română
DONOIU, Ion (autor) Efigii feministe pe monedele romane - Donoiu Ion 541- română
CĂLIN, Petru (autor) Bibliografie Banatica I (1971) - VII (1983) 543- română