Crisia, XX, 1990

  • Anul publicației: 1990
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Editura: Muzeului Țării Crișurilor
  • Localitatea: Oradea
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Crisia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
IGNAT, Doina (autor) Unelte neolitice din piatră șlefuită în colecția veche a Muzeului Țării Crișurilor I. Arheologie şi istorie 9-23 română
Cuprins 5-7 română
KACSO, Carol (autor) Precizări cu privire la cîteva descoperiri de bronzuri din Bihor (I) I. Arheologie şi istorie 25-36 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Lămpi romane. Repertoriul colecției secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor I. Arheologie şi istorie 37-95 română
CRIȘAN, Ioan (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri și cercetări arheologice din anul 1988 de la Sînnicolau Român, județul Bihor I. Arheologie şi istorie 97-127 română
CRIȘAN, Ioan (autor) Așezări, monumente și descoperiri feudale timpurii și feudale din hotarele comunelor Cefa, Nojorid și Sîntandrei (jud. Bihor) I. Arheologie şi istorie 129-157 română
BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria așezării Biharea în secolele XI-XVII I. Arheologie şi istorie 159-173 română
GYEMANT, Ladislau (autor) Evoluția situației demografice a Transilvaniei în secolul XVIII I. Arheologie şi istorie 175-194 română
TEODOR, Pompiliu (autor) Istoriografia romantică postrevoluționară din Transilvania I. Arheologie şi istorie 195-227 română
TOTH, Janos (autor) Prezența lui Ady Endre în literatura română (I) I. Arheologie şi istorie 229-242 română
MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Valea lui Mihai (județul Bihor) I. Arheologie şi istorie 243-248 română
CORNEA, Lucia (autor) Repertoriul cărții românești editate în Bihor în perioada interbelică I. Arheologie şi istorie 249-335 română
DRECIN, Mihai (autor) Argumente pentru o universitate de tip integrat la Oradea I. Arheologie şi istorie 337-348 română
CĂLUȘER, Iudita (autor), FLEISZ, Ioan (autor) Repere documentare privind asociația de ajutor a lucrătorilor de la manufactura de fier de la Vașcău (1834-1912) II. Documente 349-358 română
BATHORY, Ludovic (autor), FAUR, Viorel (autor), IANCU, Gheorghe (autor) Un important document (din 1919) despre activitatea militantului bihorean pentru unitate națională Dr. Aurel Lazăr II. Documente 359-369 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Aspecte ale procesului de accelerare a ritmului de muncă în gospodăria țărănească bihoreană (sec. XVII-XIX) III. Etnografie 371-381 română
MEZES, Tereza (autor) Semne și simboluri în ornamentica artei populare din Țara Crișurilor III. Etnografie 383-393 română
COLȚEA, Dumitru (autor) Obiceiuri juridice nescrise practicate în satele din zona sud-vestică a județului Bihor III. Etnografie 395-400 română
CHIRIAC, Aurel (autor) Zugravul Teodor din Micherechi (secolul XVIII) III. Etnografie 409-414 română
MĂLINAȘ, Constantin (autor) Cîteva completări la arta și tiparul cărții vechi românești IV. Arta 415-424 română
MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Gravură italiană de interpretare după Raphael (secolul XVIII) în colecția Muzeului Țării Crișurilor IV. Arta 425-467 română
NOVICOV NOVICOV, Ramona (autor) Privirea înapoi IV. Arta 469-476 română
ZINTZ, Maria (autor) Contribuții la cunoașterea activității și creației pictorului Sabin Popp (1896-1928) IV. Arta 477-515 română
GEORGESCU, Dan (autor) An attempt to the correlation of the brachopod biozones in the Liassic Deposits of the Northern Apuseni Mountains (Romania) V. Ştiinţele Naturii 517-541 engleză
VENCZEL, Marton (autor) Date asupra herpetofaunei fosile de la Subpiatră (jud. Bihor) V. Ştiinţele Naturii 543-552 română
CODREA, Vlad (autor), GHERDAN, Dan (autor) La signification de quelques restes squelettiques de mammiferes rencontres dans le forage F1 a Avram Iancu (dept. De Bihor, l'ouest de la Roumanie) V. Ştiinţele Naturii 553-565 franceză
CZIER, Zoltan (autor), GASPAR, Tibor (autor) Retrospectiva cercetărilor întreprinse la Peștera de la Cascade (1903-1990) (Munții Pădurea Craiului, Romania) V. Ştiinţele Naturii 567-482 română
CZIER, Zoltan (autor) Istoricul cercetărilor paleobotanice în județul Bihor (România) V. Ştiinţele Naturii 583-601 română
KARACSONYI, Carol (autor) Vegetația terenurilor cu exces de umiditate din Cîmpia Erului V. Ştiinţele Naturii 603-611 română
PAINA, Mircea (autor) Asupra unui caz de migrație la Libellula quadrimaculata L. (Ins., Odonata) V. Ştiinţele Naturii 613-614 română
PAINA, Mircea (autor) Asupra speciei Sympetrum pedemontanum Allioni (Ins., Odonata) V. Ştiinţele Naturii 615-616 română
PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Cercetări asupra familiei Mutillidae Stephens (Ins. Hym.) din România V. Ştiinţele Naturii 617-620 română
PAINA, Mircea (autor) Note referitoare la insecte în revista "Familia" (ser. I-a: 1866-1906) V. Ştiinţele Naturii 621-631 română
CARAIMAN, Gheorghe (autor), ROȘCA, Grigore (autor) Ce este și cum se aplică în piscicultură intensivă eutrofizarea dirijată a heleșteelor pentru ciprinide V. Ştiinţele Naturii 633-673 română
CHICULESCU, Otilia (autor), HURGHIȘIU, Ileana (autor), PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Cercetări chimice privind acțiunea unor coloranți organici asupra organismului animal V. Ştiinţele Naturii 675-678 română
CHICULESCU, Otilia (autor), HURGHIȘIU, Ileana (autor) Influența timuromului asupra organismului animal V. Ştiinţele Naturii 679-683 română
PAINA, Mircea (autor) Vladimir Brădescu V. Ştiinţele Naturii 685-686 română
CIHO, Miron (autor) Antichități egiptene în colecțiile din România VI. Muzeografie 687-708 română
TOTH, Janos (autor) Date referitoare la un muzeu școlar orădean din secolul al XIX-lea VI. Muzeografie 709-711 română
PERJOVSCHI, Dan (autor) Eminescu VI. Muzeografie 713-717 română
NOVICOV TERDIC, Ramona (autor) Diferența specifică VI. Muzeografie 719-724 română
MUREȘAN, Olimpia (autor) Trei piese celtice de bronz. Conservare și restaurare VI. Muzeografie 725-729 română
MIHOC, Blaga (autor) Civism național la istoricii interbelici - A Zub VII. Recenzii 731-734 română
CIHO, Miron (autor) Dicționar de mitologie generală - Kernbach V. VII. Recenzii 734-739 română
CIHO, Miron (autor) Grecii de peste mari, colonizarea greacă și comerțul timpuriu - Boandman John VII. Recenzii 739-740 română
CIHO, Miron (autor) The penguin Guide to Ancient Egypt - Murnane William VII. Recenzii 740-742 română
CIHO, Miron (autor) Studies on the Middle Kingdom - Habachi Labib VII. Recenzii 742-743 română
CIHO, Miron (autor) Schriftkunst am Nil VII. Recenzii 744-745 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Dr. Nicolae Chidioșan (1936-1988) IX. Necrolog 747-750 română