Crisia, XXI, 1991

  • Anul publicației: 1991
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Editura: Muzeului Țării Crișurilor
  • Localitatea: Oradea
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Crisia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-7 română
KACSO, Carol (autor) Precizări cu privire la cîteva descoperiri de bronzuri din Bihor (II) I. Studii şi articole 9-16 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri celtice în patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor I. Studii şi articole 17-33 română
MARTA, Doru (autor) Aspecte tipologice ale armamentului ofensiv roman de pe teritoriul Daciei. Săgeți (I) I. Studii şi articole 34-51 română
GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la prezența cavalerilor teutoni în Țara Bîrsei (1211-1225) I. Studii şi articole 52-62 română
ILEA, Ana (autor) Industria manufacturieră din comitatul Bihor în secolul al XVIII-lea I. Studii şi articole 63-71 română
BORCEA, Liviu (autor) Românii în osmanografia lui Decsy Samuel (1788) I. Studii şi articole 72-82 română
ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Tehnicile agricole - domeniu de cercetare interdisciplinară I. Studii şi articole 83-105 română
GYEMANT, Ladislau (autor) Evoluția situației demografice a Transilvaniei în prima jumătate a secolului XIX I. Studii şi articole 106-138 română
NEAMȚU, Gelu (autor) Aspecte ale activității lui Alexandru Roman (1887-1897) (II) I. Studii şi articole 139-149 română
PINȚA, Gheorghe (autor) Din istoricul fabricării sticlei în județul Bihor. Fabrica de sticlă de la Pădurea Neagră I. Studii şi articole 150-163 română
CORNEA, Lucia (autor) Aspecte ale activității "Astrei" bihorene în perioada interbelică. Activitatea despărțămintelor (I) I. Studii şi articole 164-188 română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Problema "noului activism" în istoriografia română și străină I. Studii şi articole 189-202 română
DORNER, Anton (autor) Începuturile mișcării rakocziene în Valea Mureșului. Căderea Orăștiei în lumina unor izvoare inedite (decembrie 1703-martie 1704) II. Documente 203-230 română
GORUN, Gheorghe (autor) Documente referitoare la preoții români din Bihor implicați în evenimentelele din Timpul Răscoalei lui Horea II. Documente 231-342 română
BOTEZAN, Ioana (autor), BOTEZAN, Liviu (autor) Corespondența unor intelectuali bihoreni referitoare la biblioteca lui Timotei Cipariu II. Documente 243-257 română
FAUR, Viorel (autor) Noi documente despre reuniunea "Lira" din Beiuș II. Documente 258-270 română
ANDEA, Susana (autor) Date despre viața și activitatea lui Petru Rațiu (1805-1876) II. Documente 271-378 română
MIHOC, Blaga (autor) Despre afacerea Skoda. Contribuții documentare II. Documente 279-288 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord vestul României (I) Așezarea de la Dumbrava - Medieșul Aurit III. Note 289-295 română
CRIȘAN, Ioan (autor) O locuință feudală timpurie descoperită la Cefa (jud. Bihor) III. Note 296-305 română
ȚEICU, Dumitru (autor) Cercetări arheologice în necropola medievală timpurie de la Șopotu Vechi - Mirvila (jud. Caraș-Severin) III. Note 307-310 română
CĂLUȘER, Iudita (autor) Contribuții documentare privind instituțiile locale din plasa Salonta (secolul al XVIII-lea) III. Note 311-316 română
GORUN, Gheorghe (autor) Contribuții documentare la istoria haiduciei din vestul și nord-vestul Transilvaniei după răscoala Horea III. Note 317-321 română
ZSUGAN, Iuliu (autor) Școlile confesionale reformate din comitatul Bihor din prima jumătate a secolului al XIX-lea III. Note 322-330 română
CÎMPEANU, Remus (autor) Dispute istoriografice de după anul 1900 privind primul secol al unirii religioase în zona Oradiei. Evoluția și perspectivele scrisului istoric III. Note 331-338 română
CRĂCIN, Cornel (autor) Viața artistică în presa interbelică din Beiuș III. Note 339-344 română
MUREȘAN, Olimpia (autor) Date statistice privind intervențiile de conservare și restaurare pe obiecte metalice (perioada 1981-1985) III. Note 345-352 română
MARTA, Doru (autor) Instituții medievale românești. Adunările cneziale și nobiliare (boierești) din Transilvania în secolele XIV-XVI - Pop Ioan IV. Recenzii 353-354 română
MARTA, Doru (autor) The Fortress of Belgrade - Popovic Morko IV. Recenzii 355-356 română
MARTA, Doru (autor) Din istoria creștinismului la români. Mărturii arheologice - Gudea N., Ghiurco I. III. Note 356-358 română
CORNEA, Lucia (autor) Cronica activității științifice a secției de Istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1990 IV. Recenzii 359-361 română
CĂLUȘER, Iudita (autor) Crisia XI-XX (1981-1990) Index alfabetic (Arheologie-Istorie) IV. Recenzii 363-381 română