O sută de ani de teatru evreiesc în România, 1876-1976, 1982