Crisia, XXIII, 1993


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) Săpăturile arheologice de la Cefa - La Pădure, județul Bihor din anul 1992 I. Studii şi articole 9-35 română
articol de periodic COSMA, Călin (autor) Răspîndirea scrisului cursiv în Dacia romană I. Studii şi articole 37-52 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Istoria antică în opera lui Nicolae Iorga I. Studii şi articole 53-58 română
articol de periodic RUSU, Adria Andrei (autor) Cercetări arheologice în Cetatea Oradea. Sinteza preliminară a anilor 1991-1993 I. Studii şi articole 59-84 română
articol de periodic MARTA, Doru (autor) Cercetări de arheologie medievală în Bihor. Istoric și perspective I. Studii şi articole 85-89 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Veniturile din vămi pe teritoriul orașului, reflectate în statutele capitlului din Oradea (1374) I. Studii şi articole 91-96 română
articol de periodic ȘIPOȘ, Sorin (autor) Coordonate ale mentalului medieval în Tara Românească și Moldova în secolele al XV-lea și al XVI-lea I. Studii şi articole 97-104 română
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) "Avisi" europene despre evenimentele din Bihor din secolele XVI-XVII I. Studii şi articole 105-111 română
articol de periodic COVACI, Veronica (autor) , ILEA, Ana (autor) Documente privind colaborarea Țărilor Române în lupta antiotomană la mijlocul secolului al XVII-lea I. Studii şi articole 113-119 română
articol de periodic HORGA, Ioan (autor) Oradea luminilor și mișcarea scientistă franceză din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea I. Studii şi articole 121-130 română
articol de periodic PAPP, Klara (autor) Dreptul de folosință a pîmîntului de către iobagii de pe domeniile nobiliare laice din Bihor în secolul al XVIII-lea I. Studii şi articole 131-144 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Crizele de "vechi regim" și complicitatea lor în introducerea unor culturi agricole noi I. Studii şi articole 145-150 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Note la ultimatumul țăranilor adresat nobilimii în răscoala lui Horea (11 noiembrie 1784) I. Studii şi articole 151-174 română
articol de periodic ANDEA, Avram (autor) , ANDEA, Susana (autor) "Ratio educationis" și înființarea districtului școlar Oradea I. Studii şi articole 175-185 română
articol de periodic CÎMPEANU, Remus (autor) Considerații privind structura socială a intelectualității române la sfîrșitul veacului al XVIII-lea I. Studii şi articole 187-194 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Începuturile fotografiei la Oradea. Primul atelier fotografic orădean (1852) I. Studii şi articole 195-202 română
articol de periodic CRĂCIN, Cornel (autor) Societatea academică social-literară "România Jună" din Viena (1871-1916). Forme de desfășurare a activității I. Studii şi articole 203-214 română
articol de periodic CĂLUȘER, Iudita (autor) Repere privind asociațiile și reuniunile profesionale ale cadrelor didactice greco-catolice din Comitatul Bihor (1875-1923) I. Studii şi articole 215-222 română
articol de periodic TOTH, Janos (autor) Începuturile activității asociației medicilor, farmaciștilor și naturaliștilor din Bihor I. Studii şi articole 223-234 română
articol de periodic APAN, Mihai (autor) Un manual școlar din Bihorul de ieri I. Studii şi articole 241-256 română
articol de periodic BABA, Ioan (autor) Contribuții documentare privind dezvoltarea industrială a orașului Oradea de la sfîrșitul secolului XIX pînă la primul război mondial I. Studii şi articole 241-256 română
articol de periodic GOȚIA, Dorin (autor) O istorie națională din 1917 datorată unui român din Bosnia I. Studii şi articole 257-265 română
articol de periodic STOICA, Iosif (autor) Un mare prieten al românilor: profesorul Louis Barral (1894-1954) I. Studii şi articole 267-280 română
articol de periodic ȚEPELEA, Ioan (autor) Armata română la Budapesta (august-noiembrie 1919) I. Studii şi articole 281-297 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Situația agriculturii bihorene. Politică de ajutorare statală (1922-1938) I. Studii şi articole 299-315 română
articol de periodic CRĂCIN, Cornel (autor) Reclama în orășelele bihorene. Considerații pentru perioada interbelică I. Studii şi articole 317-334 română
articol de periodic MUREȘAN, Olimpia (autor) Piese arheologice din Cetatea Oradea. Între descoperire și restaurare II. Muzeografie 335-348 română
articol de periodic MĂLINAȘ, Constantin (autor) Cincinat Pavelescu - "Ad Ultimum" II. Muzeografie 349-356 română
articol de periodic MARINESCU, Ioan (autor) , MITTMANN, Hans-Walter (autor) Kant - Program de inventariere a colecțiilor muzeale cu ajutorul calculatorului electronic II. Muzeografie 357-262 română
articol de periodic MARTA, Doru (autor) Repertoriul arheologic al județului Cluj III. Recenzii 363-364 română
articol de periodic NOANE, Dumitru (autor) Ephemeris Napocensis III. Recenzii 364-366 română
articol de periodic RUSU, Adria Andrei (autor) Boldog Varad, Szerkesztette - Balint Istvan Janos III. Recenzii 366-369 română
articol de periodic MARTA, Doru (autor) Historia Urbana III. Recenzii 369-372 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria, Vol. V III. Recenzii 372-373 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) A fanariotaktal a hohenzollernekig. Tarsadalmi hanyatlas es nemzeti emelkedes a roman tortenelemben (1711-1866) - Trocsany Zsolt, Miskolcty Ambrus III. Recenzii 373-375 română
articol de periodic MOZES, Tereza (autor) Judaica & Hungarica - Gaster Moses III. Recenzii 375-376 română
articol de periodic BONACIU, Claudia (autor) La Răscruce, toamna anului 1917 - primăvara anului 1918. Marea Britanie și încheierea de către România a unei păci separate - George Cipăianu III. Recenzii 377-378 română
articol de periodic NOANE, Dumitru (autor) Un centru important al cercetării istorice românești contemporane - Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Iași III. Recenzii 378-381 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Francisc Pall (1911-1992) 383-384 română