Crisia, XXIX, 1999

  • Anul publicației: 1999
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Editura: Muzeului Țării Crișurilor
  • Localitatea: Oradea
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Crisia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-6 română
IGNAT, Doina (autor) Unelte și ustensile din corn și os din epoca neo-eneolitică în colecția Muzeului Țării Crișurilor I. Studii şi articole 7-16 română
MOLNAR, Zsolt (autor), POPA, C. (autor) Un lot de materiale aparțînînd epocii bronzului de la Mezokovesd I. Studii şi articole 17-27 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Evrei, daci și creștini în opera lui Dio Cassius I. Studii şi articole 29-32 română
BULZAN, Sorin (autor), CRIȘAN, Dan (autor) O locuință medievală timpurie descoperită la Oradea-Salca, punctul "Ghețărie" I. Studii şi articole 33-43 română
CRIȘAN, Ioan (autor) Sondajul arheologic de la Sînmartinu de Beiuș (județul Bihor) I. Studii şi articole 45-57 română
EMODI, Janos (autor) Contribuții la cunoașterea istoriei construcției cetății renascentiste din Oradea I. Studii şi articole 59-118 română
CĂLUȘER, Iudita (autor) Viața spirituală a satului bihorean oglindită în vizitasția canonică din anul 1725 I. Studii şi articole 119-135 română
MIHOC, Blaga (autor) Legăturile episcopului Samuil Vulcan cu intelectualii arădeni I. Studii şi articole 137-141 română
CORNEA, Lucia (autor) Vechi ateliere fotografice orădene. Atelierele din Strada Capucinilor I. Studii şi articole 143-154 română
DRONCA, Lucian (autor) Rolul băncii de emisiune în politica financiară a imperiului austro-ungar I. Studii şi articole 155-167 română
ZAINEA, Ion (autor) Unirea din 1918 și procesul instaurării administrației românești în Crișana (1919-1921) I. Studii şi articole 169-186 română
POP, Alexandru (autor) Farmacii publice orădene între anii 1919-1949 I. Studii şi articole 187-221 română
ȚĂRĂU, Augustin (autor) Aplicarea decretului Nr. 83/1949 în județul Bihor (noaptea moșierilor) I. Studii şi articole 223-244 română
MOISA, Gabriel (autor) Aspecte privind colectivizarea forțată a agriculturii în Transilvania I. Studii şi articole 245-261 română
FAUR, Antonio (autor) Istoricul cercetărilor privind raporturile militarilor sovietici cu locuitorii și instituțiile din România I. Studii şi articole 263-276 română
GHEMIȘ, Călin (autor) O brățară din aur din colecția Muzeului Țării Crișurilor II. Note 277-281 română
BĂCUEȚ CRIȘAN, Dan (autor) Considerații asupra unor descoperiri din așezarea Dulceanca IV II. Note 283-287 română
STANCIU, Simona (autor) Etnoatria în Dacia preromană (plante de leac) II. Note 289-299 română
BUDAHAZY, Ștefan (autor) Noi date cu privire la apariția primelor farmacii în Oradea II. Note 301-304 română
MUREȘAN, Olimpia (autor) Christ (sec. XIV) și fragment de inel (sec. XVII). Conservare II. Note 305-315 română
FAZECAȘ, Gruia (autor) La Parolla delie imaginii e delie forme di scrittura. Tecniche dellle comunicazione nell mondo antico III. Recenzii 317-318 română
FAZECAȘ, Gruia (autor) European Societies in the Bronze Age - Harding F.A. III. Recenzii 318-322 română
CORNEA, Lucia (autor) Foto. Varos. Tortenet - Kincses Karoly, Sandor Tibor III. Recenzii 322-323 română
MUREȘAN, Olimpia (autor) Conservarea preventivă a bunurilor culturale - Moldoveanu Aurel III. Recenzii 324-326 română