Politica statului Ungar, Biserica Românească din Transilvania, perioada dualismului (1867-1918), 1986