Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, 1981, Text ales și stabilit, tabel cronologic, prefață și note, seria Lyceum