Presa săsească și revoluția în Transilvania la 1848 - 1849, 2002