Fața necunoscută a revoluției române de la 1848 - 1849 din Transilvania, 2004, seria documente, istorie, mărturii