Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
DRAȘOVEANU, Florin (autor), KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Complexul neolitic de la Parța .7-71 română
DRAGOMIR, Ioan (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Despre o noua descoperire arheologică de la Gornea - Locurile Lungi 73-77 română
EL SUSI, Georgeta (autor) Prezența lui Equus (Asinus) hydruntinus Reg. în așezarea vinciană de la Gornea - Cpunița de Sus (jud. Caraș-Severin) 79-82 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Noi descoperiri Bodrogkersztur în Banat 83-90 română
SĂCĂRIN, Caius (autor) Depozitul de bronzuri de la Liubcova - Țiglărie 91-105 română
DRAGOMIR, Ion (autor), GUMĂ, Marian (autor) Un depozit de gronzuri din prima epocă a fierului descoperit la Liborajdea (com. Sichevița, jud. Caraș-Severin) 107-122 română
EL SUSI, Georgeta (autor) Considerații privind materialul faunistic provenit din așezarea dacică de la "Stenca" Liubcovei (jud. Caraș-Severin) 123-138 română
BENEA, Doina (autor) Numerus maurorum tibiscensium, contribuții la istoria trupelor de mauri din Dacia 139-154 română
BONA, Petru (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice III 155-167 română
STOICOVICI, Eugen (autor) Cuptoarele siderurgice din Dealul Cioara - Reșița 169-171 română
BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din Sudul Banatului IV 173-186 română
BEJAN, Adrian (autor), BENEA, Doina (autor) Șantierul arheologic Hodini Pusta. Raport preliminar 1979-1984 187-201 română
SĂTMĂREAN, Cornel (autor) Un litigiu din anul 1390 și instituția urecătorilor tocmelnici 203-211 română
HAȚEGAN, Ioan (autor) Mihai Vitezul și Banatul 213-219 română
BRINDZA, Carol (autor) Contribuții la cunoașterea minelor vechi aurifere din zona Bocșa - Ocna de Fier - Dognecea (sec. XVIII-XIX) 243-254 română
GRAF, Rudolf (autor) Două documente referitoare la începuturile furnalelor din Reșița 255-264 română
FURDUI, Titus (autor) Cîteva considerațiuni istoriagrafice privind un exemplar din "Istoria pentru începutul românilor în Dachiia", a lui Pewtru Maior, ediția princeps, aflat în biblioteca Vaticanului 265-272 română
CĂLIN, Petru (autor) Viziune și expresivitate în "Cronica Banatului" de Nicolae Stoica de Hațeg 273-282 română
GRAF, Rudolf (autor) Amenajări hidrotehnice din județul Caraș-Severin în sec. XVIII-XX 283-303 română
MUNTEANU, Ioan (autor) Din corespondența lui At.M. Marinescu cu Iacob Mureșan 305312 română
DOBRESCU, Victor (autor) Enea Hodoș - profesor și animator cultural (1858-1945) 313-321 română
CALINCOF, Eleonora (autor) Atestări documentasre privind caracterul antihabsburgic al rîscolalei populare din Banat din anii 1737-1739 321-242 română
NEMIȘ, Vasile (autor) Contribuții la biografia istoricului bănățean Dr. Ion Sîrbu 323-333 română
BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcarea culturală din Banat între 1877-1900 în slujba desăvîrșirii unității statale (mișcarea corală și idealul Unirii) 335-341 română
STAN, Constantin (autor) Cassian R. Munteanu - Luptător pentru unitatea națională 343-354 română
SURU, Coriolan (autor) File din istoria liceului de matematică-fizică din Caransebeș 355-361 română
LUCA, Gheorghe (autor) Mihai Novac - un fiu de seamă al Oraviței 363-367 română
BORUGĂ, Elena (autor) Activitatea despărțămîntului Oravița al Astrei (1898-1918) 369-378 română
DUDAȘ, Vasile (autor) Acțiuni revoluționare ale proletariatului reșițean în prima jumătate a anului 1918 379-383 română
ZABERCA, Vasile (autor) Înfăptuirea reformei agrare din 1921 pe teritoriul comunităților de avere ale fostelor regimente grănicerești Nr. 3 și Nr. 14 din Sud-Vestul României 385-397 română
DOUCA, Nicolae (autor) O revistă satirică de acum o jumătate de veac "Urizica" din Oravița 399-401 română
ȚUNDREA, Victor (autor) Cu privire la starea de spirit a locuitorilor județului Timiș-Torontal în anii dictaturii militaro-fasciste 403-406 română
POPA, Ion (autor) File din istoria muzeografiei bănăține preocupări pentru organizarea unui mediu la Oravița 407-413 română
UZUM, Ilie (autor) Căi și perspective în valorificarea patrimoniului de istorie a tehnicii din județul Caraș-Severin 415-448 română
OPRIȘ, Ioan (autor) Unele date privitoare la apărarea monumentelor istorice din Banat 449-453 română
CĂDARIU, Ștefan (autor) Curățirea și restaurarea a trei scuturi ornamentale 455-456 română
LUCA SABIN, Adrian (autor) Descoperi arheologice în hotarul comunei Șiria (jud. Arad) din Neolitic pînă în epoca romană tîrzie 457-463 română
LUCA SABIN, Adrian (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Liubcova - Ornița (Raport preliminar pe anul 1985) 465-468 română
BENEA, Doina (autor) Evolution of the sistem of defense works in Dacia - Cătăniciu Ioana 469-473 română
CĂLIN, Petru (autor) Lupta pentru limbă românească în Banat - Oallde Petru 473-475 română
BĂLĂNESCU, Dana (autor) Bibliografie numismatică românească - Golimas Aurel, Cristache Gheorghe 475-476 română