Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 2 română
CRIȘAN, Ioan (autor), FAZECAȘ, Gruia (autor) Săpăturile de salvare de la Oradea "Metrou" .7-18 română
GHIMEȘ, Călin (autor), SAVA, Victor (autor) Descoperiri arheologice aparținînd culturii Coțăfeni din Peștera Moanei (com. Șuncuiuș, jud. Bihor) 19-32 română
EMODI, Janos (autor) Descoperiri de la sfîrșitul epocii bronzului din Bihor (Corrigenda) 33-34 română
FAZECAȘ, Gruia (autor), MARTA, Doru (autor) O colecție arheologică inedită - donația "Zakaras Ștefan" din Valea lui Mihai 35-45 română
BULZAN, Sorin (autor), GHEMIȘ, Călin (autor) Cercetări arheologice în așezarea dacică de la Hodoș "Malomdomb" (Dîmbul Morii), jud. Bihor 47-71 română
DUMITRAȘCU, Sever (autor) Creștinismul apostolic și răspîndirea lui 73-76 română
CRIȘAN, Ioan (autor) Un mormînt din necropola satului medieval Rădvani 77-85 română
IGNAT, Doina (autor), MARTA, Doru (autor) Cuptoare medievale de ars ceramică descoperite în Oradea - Piața Unirii 87-102 română
DUDAȘ, Florian (autor) Identificarea unei traduceri din opera lui Samuil Micu 103-118 română
GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Istoriografia iluministă despre impactul reformei asupra românilor din Transilvania 119-131 română
EMODI, Janos (autor) Istoria cărămizii în Bihor 133-149 română
MILIAN, Radu (autor) Contribuții documentare la cunoașterea luptei pentru dezvoltarea învățămîntului românesc (prima jumătate a sec. XIX) 151-154 română
POP, Alexandru (autor) Vechi vase farmaceutice orădene în colecția de istorie a farmaciei a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 155-169 română
DUDAȘ, Florian (autor) În legătură cu cel mai vechi anuar al gimnaziului din Beiuș 171-178 română
CĂLUȘER, Iudita (autor) Biblioteca liceului român unit de fete din Beiuș (1896-1948) 179-193 română
MĂLINAȘ, Constantin (autor) Medalia ca document de bibliotecă (I) 195-236 română
CORNEA, Lucia (autor) Din istoricul fotografiei turistice în Bihor 237-252 română
ZAINEA, Ion (autor) Contribuția județului Bihor la Plata datoriei de război a României în anul întîi al aplicării convenției de armistițiu cu Națiunile Unite (12XI 1944-12XI 1945) 253-262 română
FAUR, Antonio (autor) Contribuții documentare la cunoașterea realităților maramureșene (august-decembrie 1945) 263-275 română
CRĂCIUN, Corneliu (autor) Aspecte din activitatea politică a biroului județean Bihor al P.C.R. în campania electorală a anului 1946 277-312 română
ȚĂRĂU, Augustin (autor) Procesul de desființare a Partidului Național Țărănesc în contextul escaladării "războiului rece" - stUdiu de caz: județele din nord-vestul României - 313-338 română
MOISA, Gabriel (autor) Preocupări de istorie a Transilvaniei în istoriografia occidentală 1965-1989 339-368 română
HOCHHAUSER, Ronald (autor) Un veac de lumină 369-372 română
CRĂCIUN, Corneliu (autor) Colectivizare, rezistență și represiune în vestul României 373-375 română
CRĂCIUN, Corneliu (autor) 30 de zile în "Siberia". Căutînd arhivele Bucovinei - Iacobescu Mihai 376-378 română
CRĂCIUN, Corneliu (autor) Cucerirea Constantinipolului - de Villehardouin Geoffroy 379-381 română
CRĂCIUN, Corneliu (autor) Iosif Roman (1829-1908) o personalitate bihoreană mai puțin cunoscută - Neamțu Gelu, Faur Viorel 382-384 română