Mișcarea antidualistă a românilor din Austro-Ungaria și Ilie Măcelariu (1867-1891), 2002