Răscoala seimenilor și dorobanților din București la 1655, 1961