Angustia, 24, 2000


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) , SAILE, THOMAS (autor) , DĘBIEC, MACIEJ (autor) Aspecte ale unei așezări aparținând culturii ceramicii liniare cu note muzicale de lângă Olteni (Transilvania) / Aspects of a Bandkeramik settlement near Olteni in Transylvania STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE (Archaeological studies and researches) 22
articol de periodic KAVRUK, Valerii (autor) , POSTICĂ, Gheorghe (autor) Așezarea Păhărniceni „Petruca” în lumina cercetărilor arheologice din anul 1988 / The settlement at Păhărniceni „Petruca” in the light of 1988 archaeo logical research STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE (Archaeological studies and researches) 23-90 română
articol de periodic KOVÁCS, Adela (autor) , HAMAT ANA, Cristina (autor) O camee romană cu reprezentarea Gorgonei Medusa din colecția Muzeului Județean Botoșani / A Roman Cameo with the representation of Gorgo Medusa from the collection of Botoșani County Museum STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE (Archaeological studies and researches) 91-99
articol de periodic VISY, Zsolt (autor) Preliminary Report about the Investigation in the Énlaka/Inlaceni castellum in 2019 / Raport preliminar asupra investigațiilor din castrul de la Énlaka/Inlaceni din 2019 STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE (Archaeological studies and researches) 101-117 română
articol de periodic POPA, Alexandru (autor) , MUSTEAȚĂ, Sergiu (autor) , IACOB, Mihaela (autor) , HONCU, Ștefan (autor) , MUNTEANU, Lucian (autor) Cercetarea magnetometrică în situl de epocă romană de la „Fântâna Seacă” (locali-tatea Slava Rusă, jud. Tulcea) / The magnetometric survey of Roman period site ‘Fântâna Seacă’ (Slava Rusă, Tulcea County STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE (Archaeological studies and researches) 119-127 română
articol de periodic ȘTEFAN, Dan (autor) , ȘTEFAN, Maria-Magdalena (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , SAVU, Lucica (autor) , HALBAC, ALEXANDRU (autor) Teledetecție și valorificarea arheologică a datelor LiDAR în zona Defileului Oltului de la Racoș. Partea I – Studiul instalațiilor și amenajărilor folosite în practicarea meșteșugului vărăritului / Remote-sensing and archaeological survey of LiDAR data acquired in the Olt Gorge, at Racoș. Part I – The study of installations and structures related to quicklime production STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE (Archaeological studies and researches) 129-144 română
articol de periodic DOBREANU, Ana (autor) Informații documentare privind învățământul confesional românesc în localitatea Covasna (a doua jumătatea a sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea) / Documentary information regarding the Romanian confessional education in Covasna locality (second half of the 19th century – beginning of the 20th century) STUDII DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE (History and ethnography studies) 147-164 română
articol de periodic DOBREANU, Ana (autor) , HERȚEG, Florin (autor) Documente privind învățământul confesional românesc din Trei Scaune / Documents regarding the Romanian confessional education in Three Chairs STUDII DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE (History and ethnography studies) 165-177 română
articol de periodic BĂNICĂ, Florina (autor) Portul popular din Voșlăbeni, județul Harghita, aflat în patrimoniul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni / Traditional Costume from Voșlăbeni, Harghita County, found in the National Museum of Eastern Carpathians Heritage Collection STUDII DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE (History and ethnography studies) 179-191 română
articol de periodic PUSKAS, Jozsef (autor) Recenzie Marion Dowd – Robert Hensey (eds): The archaeology of darkness, Oxbow Books, Oxford & Philadelphia, 2016, 143 p. (JÓZSEF PUSKÁS) RECENZII (Book reviews) 195-200 română
articol de periodic KAVRUK, Valerii (autor) , BUZEA, Dan (autor) , FELEA-BAUBEC, Cristina (autor) , DOBREANU, Ana (autor) Raport de activitate al Muzeului National al Carpaților Răsăriteni în anul 2019 / The National Museum of astern Carpathians Activity Report in 2019 CRONICA ACTIVITĂŢILOR (Chronicle of activities) 201-242