Isus din Nazaret, Fiul Lui Dumnezeu: Curs de Cristologie, 2000