Istorie și societate: culegere de studii de istorie modernă și contemporană, 2000