Regim social-politic și viața privată: Familia și politica familială în România, 2000