Crisia, XXVI-XXVII, 1996-1997

  • Anul publicației: 1996-1997
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Editura: Muzeului Țării Crișurilor
  • Localitatea: Oradea
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Crisia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 2 română
BEJINARIU, Ioan (autor) Despre un mormînt de incinerație neolitic descoperit la Zalău (jud. Sălaj) I. Studii şi articole 9-16 română
IGNAT, Doina (autor) Depresiunea Beiușului în preistorie I. Studii şi articole 17-20 română
CRIȘAN, Ioan (autor), GHEMEȘ, Călin (autor), MARTA, Doru (autor) Cercetări arheologice de teren pe raza localității Ateaș (jud. Bihor) I. Studii şi articole 21-35 română
CRIȘAN, Ioan (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un pandantiv cu steaua lui David descoperit la Cefa - "La pădure" I. Studii şi articole 37-49 română
FAZECAȘ, Gruia (autor) Aspecte privind așezările culturii Otomani de pe teritoriul României I. Studii şi articole 51-65 română
COSMA, Călin (autor) Considerații privind structura vieții economice în spațiul vestic și nord-vestic românesc în secolele VIII-X D.H. I. Studii şi articole 67-80 română
GORUN, Gheorghe (autor) Mișcarea țărănească condusă de călugărul Sofronie (1759-1761) între motivațiile religioase și coordonatele sociale I. Studii şi articole 81-95 română
CĂLUȘER, Iudita (autor) Instrucția preoților greco-catolici din episcopia de Oradea în secolul al XIX-lea I. Studii şi articole 97-117 română
CORNEA, Lucia (autor) Ateliere fotografice timpurii la Oradea (1852-1884) I. Studii şi articole 119-130 română
POP, Alexandru (autor) Farmacii publice orădene în perioada 1880-1919 I. Studii şi articole 131-154 română
TOTH, Janos (autor) Aspecte din activitatea societății literare "Szigligeti" din Oradea I. Studii şi articole 155-163 română
MIHOC, Blaga (autor) Etatizarea școlilor confesionale greco-catolice (fragmentariu bihorean) I. Studii şi articole 165-176 română
OGĂȘANU, Dumitru (autor) Preluarea de către consiliul dirigent a instanțelor judecătorești din Beiuș și Vașcău (județul Bihor) în anul 1919 II. Documente 177-190 română
MOISA, Gabriel (autor) Un ofițer bihorean participant la cel de-al doilea război mondial - căpitanul Iuliu I. Gavrilete II. Documente 191-209 română
CRĂCIUN, Corneliu (autor) Opțiunea Maniu. (II) II. Documente 211-238 română
FAUR, Antonio (autor) Contribuții documentare la cunoașterea activității delegatului Comisiei Române pentru aplicarea armistițiului în județul Bihor (1945) II. Documente 239-245 română
FAUR, Antonio (autor) Instrucțiunile pe articole ale Comisiunei Române pentru aplicarea armistițiului II. Documente 246-259 română
CRĂCIUN, Corneliu (autor) Manifestări ale rezistenței țărănești din Bihor împotriva regimului cotelor II. Documente 261-276 română
BORCEA, Liviu (autor) Monografia istorică a comunei Țețchea III. Monografii 277-305 română
MOISA, Gabriel (autor) Transilvania de Nord-Vest și debutul comunizării sale. O istoriografie III. Monografii 307-314 română
PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) Aspecte privind procesul de colectivizare a agriculturii în zona Sătmarului III. Monografii 315-325 română
MOISA, Gabriel (autor) Stadiul lucrărilor de reformă agrară din județul Bihor în August 1946 III. Monografii 327-336 română
CHIȘEREU, Dumitru (autor) Aspecte privind desfășurarea alegerilor din noiembrie 1946 în județul Arad și rezultatele lor III. Monografii 337-347 română
HENDEA, Sorin (autor) Noi contribuții documentare cu privire la politizarea învățămîntului public din Bihor (1948-1950) - (I) III. Monografii 349-356 română
FAUR, Antonio (autor) Considerații în legătură cu atitudinea participanților la conferința regionalei de partid Sat-Mare (19-20 august 1945) față de partidele istorice III. Monografii 357-362 română
MOLNAR, Zsolt (autor) Așezarea Coțofeni de la Sîntămărie de Piatră IV. Muzeografie 363-371 română
BULZAN, Sorin (autor) Piese figurate din bronz descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa IV. Muzeografie 373-379 română
MUREȘAN, Olimpia (autor) Piese restaurare provenind din Cetatea Oradea. Inele IV. Muzeografie 381-386 română
MUREȘAN, Augustin (autor) Două tipare sigilare de breaslă din colecția direcției județene Arad a arhivelor naționale IV. Muzeografie 387-391 română
APAN, Mihai (autor) Reforma agrară din 1921 din Bihor V. Recenzii 393-395 română
APAN, Mihai (autor) Povestiri din închisori și lagăre - Baicu Petre V. Recenzii 395-396 română
MUREȘAN, Olimpia (autor) Salonul Național de Conservare-Restaurare (Catalog) V. Recenzii 396-397 română
CORNEA, Lucia (autor) Pearls and Lace - Klein Magdalena V. Recenzii 397-398 română
MOISA, Gabriel (autor) Guvernarea Nicolae Rădescu - Giurescu D. V. Recenzii 399-399 română
MARTA, Doru (autor) Utak a Multba. Az M3-as autopalya regeszeti leletmentesei V. Recenzii 400-401 română