Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 2-2 română
PETRICĂ, Oana-Gabriela O publicație necesară Editorial 3-3 română
cercetător MIHĂESCU, Corina Altița, de la mâneca iei la umărul taierului Studii 4-8 română
cercetător BĂNCESCU, Iuliana Colinda contemporană din Moldova Cercetare aplicată 9-14 română
STĂNESCU, Anamaria Dinamica obiceiului tradițional al Cucilor din Brănești Cercetare aplicată 15-17 română
cercetător BĂNCESCU, Iuliana Plugul Inventarul naţional al elementelor de patrimoniu cultural imaterial 18-20 română
cercetător MIHĂESCU, Corina Oportunități europene pentru artizanii și meșteșugarii români Ecouri 21-22 română
referent de specialitate HERAC, Angelica-Telica Vasile Popovici din Valea Almăjului - la 89 de ani INTERVIURI 23-24 română
GAVRILUȚIU, Elena Calendarul principalelor activități și evenimentelor etnofolclorice Agenda 25-40 română
STĂNESCU, Anamaria Ștefan Dănăilă - reper al savoir-faire-ului dulgheriei Portrete 41-44 română
MIHĂILĂ, Mirela Sylvain Gabriel, Alexandra Mihailciuc, „Arta feroneriei. Ghid practic de fierărie pentru copii și adulți”, București, 2017 Apariţii editoriale 45-48 română
cercetător MIHĂESCU, Corina Ligia Fulga, Gabriela Chiru, „Discursul ritual și costumul tradițional din sud-estul Transilvaniei”, Muzeul de Etnografie Brașov, 2018 Apariţii editoriale 49-51 română
MIHĂILĂ, Mirela Eivind Falk, Hans-JØrgen Wallin Weihe, „Living Crafts”, Hertervig Akademisk, 2009 Apariţii editoriale 52-55 română
STĂNESCU, Anamaria Cordun Val, „Timpul în răspăr. Încercare asupra anamnezei în basm”, Ediție îngrijită și Prefață de I. Oprișan, Colecția Mythos, Editura Saeculum I.O., București, 2019 Apariţii editoriale 56-56 română