Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, 1999, seria 1929-1999


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GRAUR, Tiberiu (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-13 română
articol de periodic MOISE, Ilie (autor) Muzeului Etnografic al Transilvaniei: ctitori sau succesori 19-22 română
articol de periodic SĂLĂGEAN, Tudor (autor) George Vâlsan - Pledoarie pentru un muzeul etnografic al Ardealului 23-31 română
articol de periodic ARMĂȘESCU, Ioana (autor) Ocupații tradiționale, meșteșuguri și industrii complementare într-o localitate pastorală din subcarpații Olteniei (sec. XVIII-XX) 35-46 română
articol de periodic GOȚIA, Ioan (autor) Aspecte sociale în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei (II) 47-66 română
articol de periodic OȘIANU, Flavia (autor) Plugul și plugușorul - unealtă și obicei 67-74 română
articol de periodic POPOIU, Paula (autor) Antropos și spațiu dobrogean 75-92 română
articol de periodic ȘERDAN, Daniela (autor) Considerații privind factorii determinanți în tipologia așezărilor rurale din Sălaj 93-102 română
articol de periodic TOȘA, Ioan (autor) Mărturii documentare privind casa rurală românească de la începutul secolului XX 105-202 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) Locuința tradițională din Țara Oașului - structuri, funcții, simboluri - 203-273 română
articol de periodic MICU, Cristian (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la studiul sistemelor tradiționale de iluminat 273-301 română
articol de periodic BLAGA, Iuliana (autor) Textile de interior din zona Bîrgău 303-316 română
articol de periodic DULCU, Ecaterina (autor) Hanul de la Gura Orbicului - monument de artitectură din orașul Bihuși, jud. Bacău 317-328 română
articol de periodic POP, Dumitru (autor) Integrarea țiganilor în comunitatea satului Cătina din Cîmpia Transilvaniei 329-342 română
articol de periodic MIRESCU, Cornel (autor) Cîteva aspecte ale conceptului de artă populară 343-347 română
articol de periodic ROȘU, Georgeta (autor) Propaganda ateistă la sate în perioada comunismului și efectele ei asupra mentalului rural 349-371 română
articol de periodic GRAUR, Tiberiu (autor) Cerul și pămîntul în cultura tradițională - Cercetări în Munții Apuseni - 375-397 română
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) Semnificații culturale și acțiuni magice privitoare la icoana tradițională românească 399-409 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Reprezentări arhaice în arta maramureșeană și românească 411-432 română
articol de periodic BODIU, Aurel (autor) Elemente de mitologie a morții 433-439 română
articol de periodic MARIAN, Adriana (autor) Jelirea - port și comportament 441-451 română
articol de periodic MURARU, Ovidiu (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Sfintele sărbători ale Paștilor în lumea satului românesc de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 453-468 română
articol de periodic BADEA ȚUȚUIANU, Adriana (autor) Împănatul boului în comuna Mintiul Gherlii (jud. Cluj) 469-482 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Elena (autor) Femeia în proverbele și zicătorile românești 483-496 română
articol de periodic PURCAR RUSTOIU, Ioana (autor) Naștere, căsătorie, moarte. Considerații asupra mentalității rurale a secolului al XIX-lea în satul Laz, pe baza registrelor matricole 497-522 română
articol de periodic PAVEL, Emilia (autor) Podoabe, simboluri arhaice în portul popular românesc 523-538 română
articol de periodic COSMA, Aurelia (autor) Noi coordonate în evoluția muzeelor 541-544 română
articol de periodic NIȚULESCU, Virgil (autor) Legislație românească în perioada interbelică: protejarea patrimoniului cultural mobil 545-559 română
articol de periodic PASCU, Paula (autor) Posibilități de utilizare a unor plante indigene în domeniul conservării 561-571 română