Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
COSTEA, Ionuț Laudatio - Profesorului Doru Radosav .9-14 română
RADOSAV, Doru Profesorul universitar Dr. Doru Radosav. Bibliografie selectivă 15-19 română
MARGINA, Livia La famille Danfy de Duboz 21-47 franceză
ȚIGĂU, Dragoș-Lucian Noi informații despre prezența bănățenilor la universitatea din Viena (secolele XIV-XVI) 49-62 română
PETROVICS, Istvan John Hunyadi defender of the southern borders of the medieval kingdom of Hungary 63-75 engleză
BOLDEA, Ligia Aspects du Cursus Hororum dans le Banat a l'epoque du roi Matthias Corvin: Noblessee patrimoniale et noblesse de fonction 77-96 franceză
SIMON, Alexandru Vlahii din imperiul otoman și politica valahă a regatului ungar 97-107 română
MARGINA, Adrian Constituirea și evoluția domeniului familiei nobiliare Măcicaș de Rapolt (1478-1520) 109-130 română
CÎMPEANU, Liviu Districtele săsești Bistrița și Brașov și jurisdicția lor asupra Rodnei și Branului în secolele XV-XVII 131-155 română
ARDELEAN, Florin Oastea portală în Transilvania princiară (1542-1653) 157-175 română
SZEGEDI, Edit Zwischen sprachen und kulturen: die sachsische nation im nachreformatorischen klausenburg (16-17. Jh). Uberlegungen zur vormodernen nationalen identitat 177-193 germană
FENEȘAN, Costin O încercare nereușită de unire religioasă în Banatul de Munte (1699) 195-224 română
OARCEA, Felicia Statutul socio-profesional al învățătorului din școlile confesionale românești (1867-1918). Atitudini, mentalități. Raporturi socio-profesionale 225-243 română
DUMITRESCU, Angela Din istoria învățămîntului confesional românesc din Banat - Legea XVI din 1913 245-255 română
NARAI, Eusebiu Aspecte privind înființarea asociației francezilor din Banat (1945) 257-278 română
RÎMNEANȚU, Vasile Un episod al procesului de colectivizare a agriculturii din Banat și Crișana 279-306 română
TABAN, Mircea La collection du port populaire de Chizătău (department de Timiș) 307-325 franceză
VARGA, Emil Biserica și viața religioasă în vremea lui Manuel I Comnenul (1143-1180) - Mureșan Florina 327-329 română
BOLDEA, Ligia Silviu Dragomir și dosarul Diplomației cavalerilor ioaniți - Pop Ioan-Aurel, Șipoș Sorin 330-334 română
MARGINA, Livia Noi documente turcești privind Țările Române și Înalta Poartă (1526-1602) - Maxim M. 335-336 română
MADLY, Lorand Granița militară din Slavonia și Banat. Experiența războiului și mobilitatea spațiului - Havadi-Nagy Kinga Xenia 337-341 română
MĂRAN, Mircea Aromânii din Banatul de Sud 342-343 română
ȚEICU, Dumitru Identitate și cultură. Studii privind istoria Banatului 344-346 română
ȚEICU, Dumitru Episcopul Mirin Cristea (1910-1918). Pastorale, ordine, circulare și corespondență administrativă - Mic Lucian 347-349 română
ALBERT, Carmen Românii din Voivodina - Măran Mircea 350-352 română