Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
PASCU, Viorica (autor) Muzeul Etnografic al Transilvaniei la semicentenarul său .3-20 română
MATEI, Alexandru (autor) Etnografie și arhivistică 21-47 română
POP, Dumitru (autor) Etnografie și folclor 49-56 română
VLĂDUȚIU, Ion (autor) Probleme majore ale cercetării etnografice contemporane românești 57-65 română
Contribuția muzeelor etnografice transilvănene la cunoașterea și valorificarea patrimoniului cultural popular în opera de instruire și educație socialistă 69-82 română
Regional și național în concepția valorificării muzeografice a culturii populare 83-97 română
Problematica muzeelor etnografice cu expunere pavilionară și în aer liber 99-119 română
CHELCEA, Ion (autor) În legătură cu unele criterii de determinare și interpretare a obiectelor etnografice de muzeu 121-136 română
KOS, Karoly (autor) Structura tematică a colecțiilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei 137-158 română
TIȚA, Aurelia (autor) Vase de lemn în colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 159-168 română
BRATU, Delia (autor) Colecția de jucării a Muzeului Etnografic al Transilvaniei 169-196 română
OȘIANU, Romulus (autor) Contribuții la studiul așezărilor și artitecturii populare din Țara Zarandului 199-226 română
TOȘA, Ioan (autor) Probleme de evoluție planimetrică a bisericilor de lemn din Transilvania 227-253 română
GHERGARIU, Leontin (autor) Meșterii construcțiilor monumentale de lemn din Sălaj 255-273 română
MIRESCU, Corneliu (autor), STOICA, Georgeta (autor) Sisteme de încălțire în locuința țărănească din Țara Lăpușului 275-290 română
GODEA, Ioan (autor) Meșteșugul lădăritului în satele din Valea Teuzului (județul Arad) 309-323 română
IURAȘCIUC, Ivan (autor) Instalația populară - "călcătoare de fuioare" 325-331 română
MOLNAR, Istvan (autor) Confecționarea ditelor din par de cal în secuime 333-346 română
MUREȘANU, Pompei (autor) Contribuții la studiul unor probleme legate de semnificația aurăritului în Transilvania 347-357 română
ZDERCIUC, Silvia (autor) Ceramica nesmălțuită din județul Maramureș 359-366 română
PAVELESCU, Gheorghe (autor) Cîteva considerații în legătură cu situația actuală a satelor specializate din zona Baia de Criș în Țara Zarandului 367-371 română
BOCȘE, Maria (autor) Sisteme de transport și comunicație în Munții Trascpului (Valea Mogoșului) 373-389 română
ARMĂȘESCU, Ioana (autor) Structura decorului și țesăturile de interior din zona Tîrnavelor (subzona Tîrnava Mică) 393-400 română
DIHOR, I. (autor), IDU, P. (autor), MORARIU, T. (autor) Aspecte actuale ale păstoritului de cîmpie în Banat 393-307 română
LUNGESCU, Olivia (autor), PERNICEK, Otilia (autor) Podoabe ale costumului popular bărbătesc din zona Alba 401-410 română
IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Scurtă privire asupra picturi, icoanelor pe lemn și sticlă aflate în biserica din Stolna, jud. Cluj 411-423 română
GHERMAN, Traian (autor) Răspîntii în evoluția obiceiurilor agrare la românii din Transilvania în prima jumatate a veacului al XX-lea 427-434 română
CUCEU, Ion (autor) Obiceiuri și credințe în legătură cu ocupațiile tradiționale la Gîrbou, județul Sălaj 435-456 română
NISTOR, Ion (autor) Aspecte ale vieții sociale și spirituale a păcurarului în zona Năsăudului 457-471 română
BOT, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea funcției colintelor 473-488 română
DĂNCUȘ, Mihai (autor) Contribuții la cunoașterea unui obicei de anul nou în Maramureș 489-497 română
POPESCU, Constantin (autor) Ceata de feciori în satul Recea 499-502 română
NEGOIȚĂ, Jana (autor) Steagul de nuntă în subzona Tîrnava Mică 503-507 română
BÎRLEA, Ovidiu (autor) Bocetele și verșurile funebre din Ținutul Pădurenilor (Hunedoara) 509-581 română
LARIONESCU, Sandală (autor) Structura cermenialului de cult funebru de pe Valea Someșului Mare 583-592 română
GRAUR, Tiberiu (autor) Jocuri de priveghi în Munții Apuseni 593-598 română
VOO, Gabriela (autor) Rolul individului în schimbarea obiceiurilor 599-602 română
NAGY, Olga (autor) Obiceiul povestitului și transmiterea basmului 603-610 română
SOFRONI, Rodica (autor) Atitudinea antihabsburgică a maselor românești transilvănene, reflectată în cîntecele de cătănie și de război 611-622 română
MOTOMANCEA, Aurelian (autor) Structura familială și gradul de înrudire la populația din satul Nucșoara - Hunedoara 623-637 română
VLĂDUȚIU, Ion (autor) O mărturie onedită cu privire la inaugurarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei 641-645 română
DRĂGOESCU, Ion (autor) Documente inedite despre expoziția de la Sibiu, 1881 647-665 română
ȘORA, Gheorghe (autor) Preocupări de etnografie la Vasile Goldiș 667-671 română
COMĂNICI, Germina (autor), DRĂGOESCU, Ion (autor) Un document inedit despre preocupările etnomuzeologice ale lui C. Diaconovich 673-676 română
TALOȘ, Ion (autor) O "meteorologie populară" 677-682 română
FLOREA, Virgil (autor) Preocupări folclorice în revista manuscrisă "Rosa cu ghimpi" (1977-1894) 683-718 română
ALMASI, Istvan (autor) Activitatea folcloristică a lui Seprodi Janos 719-730 română