Cercetări istorice, XXXVII, 2018


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ȚURCANU, Senica (autor) Păsările în imaginarul lumii Cucuteni-Tripolie. Noi reprezentări plastice 11-60 română
BEJENARU, Luminița (autor), BODI, George (autor), SOLCAN, Loredana (autor) Considerații asupra reprezentărilor de bovine în decorul pictat al ceramicii Cucuteni-Tripolie 61-84 română
RUSU, Eduard (autor) Polihronionul – modalitate de evidențiere a puterii domnești prin muzică 85-94 română
FLOAREȘ, Dan (autor) Câteva observații privind originea și tinerețea lui Aron Vodă „Tiranul” 95-100 română
COȘA, Anton (autor) Genealogie și heraldică: familia Stârcea 101-121 română
GOROVEI, Ștefan (autor) Cantemireștii: contribuții genealogice și heraldice 123-140 română
PUȘCAȘU, Voica Maria (autor) Palatul Culturii din Iași. Istorie, arheologie și restaurare. Observații de parament și rezultate ale cercetărilor arheologice preventive efectuate la edificiul Palatului Culturii din Iași în etapa octombrie 2008-ianuarie 2009 141-196 română
FELEA, Alina (autor) Relațiile de familie în Țara Moldovei (secolul al XVIIlea – începutul secolului al XIX-lea): rudenia spirituală din nășia de botez 197-222 română
IFTIMI, Sorin (autor) Portretele familiei lui Antonie Vodă Ruset. De la frescă la șevalet 197-222 română
CONDRATICOVA, Liliana (autor) Schitul Hirova – de la întemeiere până la începutul secolului al XX-lea 249-257 română
BRIHONEȚ, Manole (autor) Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din satul Nimoreni, raionul Ialoveni, Republica Moldova 259-270 română
EPURE, Violeta-Anca (autor) Aspecte de viață cotidiană în Principatele Române prepașoptiste surprinse de consulii și voiajorii francezi: așezările, casele, arhitectura 271-288 română
CIUCANU, Corneliu (autor) De la Externe… în vâltoarea vieții politice interne. Relațiile dintre Nicolae Titulescu și Dreapta românească interbelică 289-321 română
CIUCĂLĂU, Daniel (autor) Sarmații în Nordul Moldovei. Catalog de expoziție, Baia Mare, 2018, 41 p. I. Recenzii şi note de lectură 323-327 română
ROMAN, Nicoleta (autor) Nicoleta Roman (editor), Orphans and Abandoned Children in European History. Sixteenth to Twentieth Centuries, New York, Routledge, 2018, 292 p. I. Recenzii şi note de lectură 325-327 română