Litua - Studii și Cercetări, XX, 2018


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Grupa Bubanj I a complexului cultural eneolitic timpuriu Sălcuța-Bubanj-Krivodol (SBK) I. Arheologie 5-99 română
DUICU, Ioana-Gabriela (autor) Odobescu, o foaie de zestre și Obedenii II. Istorie 513-519 română
TUȚULESCU, Ion (autor) Habitatul în perioada eneoliticului final în zona deluroasă și montană a Olteniei. Orizontul toartelor pastilate I. Arheologie 100-113 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Despre economia unei așezări de epoca bronzului din Oltenia I. Arheologie 114-130 română
TERTECI, Carol (autor) Overview on the habitat of Early Iron Age communities between the Southern Carpathians, the Olt river and the Danube I. Arheologie 131-143 română
COLȚEANU, Petre (autor) , HEROIU, Andrei (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice preventive din anul 2017, în ”Groapa de împrumut Romanești„ din zona de protecție a sitului 6 - ”Varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu, județul Gorj I. Arheologie 144-188 română
COMȘA, Alexandra (autor) , SCHUSTER, Christian (autor) Zu den Geten im Zentrum der Walachei (Rumänien). Eine bündige Einführung I. Arheologie 189-208 germană
SPÂNU, Daniel (autor) Arme și podoabe de epocă târzie La Tène de la Bălănești, Județul Gorj I. Arheologie 209-226 română
MARINOIU, Vasile (autor) Un tezaur roman, cu denari republicani și imperiali descoperit în pădurea Stroiești, comuna Arcani, județul Gorj I. Arheologie 227-247 română
MARINOIU, Vasile (autor) Gliptică de epocă romană, în colecția Muzeului Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu I. Arheologie 248-256 română
GĂLĂȚAN JIEȚ, Dumitru (autor) Pasul Vâlcan și invaziile străine, Cetățile din Coastele Petrilei II. Istorie 259-265 română
SARCINĂ, Gabriel (autor) Cazul învățătorului Victor Popescu din Valea cu Apă, județul Gorj erou din Primul Război Mondial în lumina unor documente din anul 1917 II. Istorie 266-296 română
SARCINĂ, Gabriel (autor) Contribuții la istoria județului Gorj. Statistici referitoare la mobilizații și lumea I.O.V.R. Din Primul Război Mondial (1916-1918) (II) II. Istorie 297-318 română
DUDOI MARIAN, Alin (autor) , PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) Un istoric al relațiilor diplomatice ale României cu Islanda (A survey of the Romania-Iceland diplomatic relations) II. Istorie 319-323 română
CĂNURECI, Irinel (autor) Desăvârșirea unității naționale a statului roman II. Istorie 324-334 română
DUDOI MARIAN, Alin (autor) , PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) Un istoric al relațiilor diplomatice ale României cu Finlanda II. Istorie 328-334 română
VASILOIU, Paula-Cristina (autor) Avion la Târgu Jiu în Perioada Interbelică II. Istorie 335-340 română
BULIGA SORIN, Lory (autor) Documente privind etapa preliminară edificării Ansamblului Monumental de la Târgu-Jiu II. Istorie 341-352 română
BĂLTĂȚEANU, Adrian (autor) Evadarea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, între adevar și mistificare II. Istorie 353-367 română
ANDRIȚOIU, Adina (autor) , BULIGA SORIN, Lory (autor) Fotografii din donația Stephan Benedict legate de activitatea lui Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu, în perioada 1937-1938 II. Istorie 368-381 română
ANDRIȚOIU, Adina (autor) , BULIGA SORIN, Lory (autor) Schițele lui Ioan Alexandrescu privind Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” II. Istorie 382-388 română
ALBU, Mihaela (autor) Dincolo și dincoace de frontiere. Exilul românesc (Particularități culturale. Recuperări necesare) II. Istorie 389-408 română
FILARY, Magdalena (autor) Portul popular al muntenilor polonezi din Podhale III. Etnografie şi folclor 411-417 română
CIOCAN, Janeta (autor) Prese de ulei din zonele etnografice ale județului Maramureș III. Etnografie şi folclor 418-424 română
BOTEANU, Cornel (autor) Balada „Miorița” la Cloșani, pe valea superioară a Motrului III. Etnografie şi folclor 425-436 română
NEUMAN, Carmen (autor) Șube și cojoace din Colecția de Etnografie a Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș III. Etnografie şi folclor 437-449 română
DUCAN BĂLOSU, Cornel (autor) Paradoxurile și tribulațiile...tânărului Dragobete III. Etnografie şi folclor 450-455 română
CALIN, Gerard (autor) Latura artistică a țăranului. Percepția asupra artei III. Etnografie şi folclor 456-466 română
DUDAU, Ana Maria (autor) Perspectivă dialectologică asupra graiului oltenesc III. Etnografie şi folclor 467-474 română
LUNGOCI, Sabin (autor) Colecția de Arheologie și Artă religioasă „Preot Gheorghe Petre Govora” III. Etnografie şi folclor 475-478 română
FARA, Florina (autor) Casa pădurarului din curtea Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș III. Etnografie şi folclor 479-486 română
ANDREESCU, Magda (autor) , MARINESCU, Rodica (autor) Un proiect, un muzeu, o expoziție II. Istorie 487-503 română
CIOCAN, Janeta (autor) , FIRESCU, Albinel (autor) , GIOSANU, Eva (autor) Cronica unei expoziții dedicată satului românesc II. Istorie 504-512 română
DUICU, Sorin Sebastian (autor) O icoană a Maicii Domnului mărturisitoare a unui eveniment hagiografic II. Istorie 520-525 română
DUDĂU, Ana Maria (autor) Aspecte ale dinamicii lexicale în limbajul presei Oltenești II. Istorie 526-532 română
BIRĂU, Gheorghe (autor) Restituiri necesare Ion Carabatescu IV. Personalităţi 535-564 română
VOCHESCU, Raluca (autor) Centenarul Marii Uniri A Românilor IV. Personalităţi 565-569 română
CIȘMAȘU, Daniel (autor) Alexandru Ștefulescu – date biografice IV. Personalităţi 570-585 română
CÂRLUGEA, Zenovie (autor) Titu Maiorescu și Grigore Iunian - contracandidați în alegerile din 1891 de la Târgu-Jiu IV. Personalităţi 586-589 română
BOȚOGHINĂ, Cristina (autor) Neamul Goleștilor în conștiința posterității IV. Personalităţi 590-598 română
UNGUREANU, Adelin (autor) Învățătorul Adrian Em. Popescu IV. Personalităţi 599-611 română
UNGUREANU, Ion (autor) Din memoriile lui Teodor Colțescu V. Memorialistică 615-621 română
PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Prezentare de carte VI. Recenzii 625-628 română
CALOTOIU, Gheorghe (autor) Recenzie - Vlad Zirra, Fibule de schemă La Tène din România VI. Recenzii 629-632 română
BRĂDICENI-POPESCU, Ion (autor) Cu poemele reîntregirii ale lui Florian Saioc, „La Centenarul Marii Uniri” VI. Recenzii 633-634 română
BRĂDICENI-POPESCU, Ion (autor) „Contribuții la o posibilă bibliografie istorică a Gorjului” de prof.dr. Gheorghe Nichifor VI. Recenzii 635-636 română