Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, 2011


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MOCAN, Anca (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Tehnologii textile tradiționale .11-24 română
articol de periodic TOTSZEGI, Tekla (autor) Contribuții la cercetarea modului de funcționare a breslei olarilor din Zalău 25-34 română
articol de periodic MOVILEANU, Ala (autor) Biserica din "Răpciune" 35-44 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Un obicei cu valoare de unicat în literatura de specialitate: udatul nevestelor la Hodac 47-52 română
articol de periodic MOCANU, Augustin (autor) Repertoriul de colinde din tonele Sălajului și Codrului 53-71 română
articol de periodic BODIU, Aurel (autor) Elemente ale cultului funebru în zona Dealurilor Clujului 72-85 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Pedepse și sancțiuni tradiționale în etnologia românească și maramureșeană 86-94 română
articol de periodic TOȘA, Ioan (autor) Aspecte ale culturii populare doljene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea reflectate în fonduri documentare clujene 95-147 română
articol de periodic MUREȘAN, Mihaela (autor) Harta cerului în mentalitatea țărănească 148-175 română
articol de periodic PETAC, Silvestru (autor) Aspecte ale relației dintre strigătura de joc și dans 176-209 română
articol de periodic TROȘAN, Laura (autor) Prezența grîului în acte de magie și medicină empirică 210-218 română
articol de periodic ROTARU, Mihaela (autor) Gesturi augurale și modelatoare de după naștere în zona etnografică Sălaj 219-230 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) Repere identitare culturale ale patrimoniului material. Obiceiuri funerare la romani și sași în zona Mureșului Superior 231-244 română
articol de periodic ROTARU, Mihaela (autor) Finalitatea și vîrsta căsătoriei în mentalitatea tradițională sălăjeană 245-251 română
articol de periodic CERNAT, Silvia (autor) Ritualuri funerare în tradiția iudaică 252-259 română
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) Valori naționale și valori europene ale patrimoniului cultural 263-264 română
articol de periodic MICU, Cristian (autor) , ȘERDAN, Daniela (autor) Muzeul etnografic al Transilvaniei la început de mileniu. Direcții de dezvoltare și perspective 265-274 română
articol de periodic STOICA, Flavia (autor) Prezentarea expoziției "Găteala capului - rit și simbol" 275-280 română
articol de periodic POP-CURSEU, Ioan (autor) Legislația contra vrăjitoriei în lumea românească veche: un studiu de caz în antropologia istorică 283-302 română
articol de periodic DURAND, Guillaume (autor) Reactions villageroises contre les autorites ecclesiastiques roumaines et etrangeres aux XVUe et XVIIe siecles 303-314 română
articol de periodic GOȚIA, Ioan (autor) "Peisajul etnic" - un concept problematic 315-321 română
articol de periodic SĂLĂGEAN, Tudor (autor) Memoria comunităților. Rezistența anticomunistă la Cricău și Tibru, județul Alba, în amintirea locuitorilor 322-332 română
articol de periodic TOTH, Szilard (autor) Tradiții comunitare și comportament electoral la alegerile din mediul rural din Româniainterbelică - cazul comunității maghiare din Olteni 333-341 română
articol de periodic MAXIM, Zoia (autor) Simbolistica lui opt 345-354 română
articol de periodic POP, Constantin (autor) Fîntăna - Simbol al vieții fără de sfîrșit 355-362 română
articol de periodic FLORIAN, Andrei (autor) Scurtă incursiune asupra apariției și evoluției statuetei antropomorfe și a funcțiilor ei 363-369 română
articol de periodic BĂDOCAN, Ioana (autor) Mijloace de comunicare. Mesajul prin simbol 370-382 română
articol de periodic BRATU, Ioan (autor) , KACSO, Irina (autor) , MĂRUȚOIU, Constantin (autor) , MOLDOVAN, Zaharie (autor) , TOADER, Vasilica (autor) , TOȘAN, Laura (autor) Metode de expertiză științifică a icoanelor din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 383-388 română
articol de periodic BENKARA, Dana (autor) , BUTNARIU, Ioan (autor) Factori biologici ai biodegradării patrimoniului etnografic din lemn 389-408 română
articol de periodic TOADER, Vasilica (autor) , TOȘAN, Laura (autor) Restaurarea unui brîu unguresc cu fir metalic din secolul al XIX-lea 409-417 română
articol de periodic SÎNTIUAN, Mioara (autor) Restaurarea icoanelor pe sticlă "punerea în mormînt" 418-424 română
articol de periodic DAMIAN, Ștefan (autor) Scriitorul ca antropolog. Un călător român prin spațiu iberic: Liviu Rebreanu 425-431 română
articol de periodic LAKATOS, Artur (autor) Tradiție și modernitate în gîndirea lui Eugen Lovinescu 432-438 română
articol de periodic Festivitatea de pensionare a d-nei Maria Simona Munteanu - director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei în perioada 1 aprilie 2001-1 iulie 2011 441-447 română
articol de periodic Pensionarea d-lui Ioan Toșa - șeful secșiei în aer liber a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Parcul Etnografic Național "Romulus Vuia" 448-452 română
articol de periodic TALOȘ, Ion (autor) Cancionero gaditano traditional. Patreimonio oral de la Provincia de Cadiz. 455-456 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Academicianul Simion Manciuca - Deleanu. M. 457-457 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Vrancea etnografică 457-458 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Petru Oallde (1939-1994) - Doclin O. 459-460 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Memorial istoric și etnolingvistic. Grai, obiceiuri și folclor din Boiu - Deleanu M. 459-459 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Memorial etnofolcloric - Deleanu M. 460-460 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Arta muzicală din Republica Moldova 461-463 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Ion Stan Pătraș și testrea sa artistică - Bilțiu P. 461-461 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Calendar popular. Un corpus de obiceiuri de peste an din județul Maramureș. Vol I. ObIceiurile primăverii și verii. - Bilțiu P., Bilțiu M. 463-463 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Clarinetul de aur al Banatului: George Motoia Craiu - Irimia Nicolae 463-464 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Povestiri din Munții Apuseni - Butură Valer 464-465 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Legende și povestiri din Munții Apuseni - Fisch Norbert 465-467 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Muzica și muzicienii Cetății - Catrina C. 467-468 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Ana Grama, cercetător etnomuzeograf și arhivist la 70 de ani 467-467 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Schuțele antropologice ale lui Ioan Lascu 468-469 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) Universul literaturii orale și scrise - Reboșapca Ivan 469-469 română