Argesis - Studii și Comunicări, V, 1980, seria Științele naturii - istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
POPESCU-ARGEȘEL, Ion (autor) Complexul cheilor din bazinul Dâmboviței ŞTIINŢELE NATURII 11-20 română
GÎRLEA, Dorin (autor), MOHAN, Gheorghe (autor) Lichenii și briofitele - indicatori ai gradului de poluare atmosferică ŞTIINŢELE NATURII 21-25 română
RICHIȚEANU, Anghel (autor), STANCU, R. (autor) Ciuperci Sphaeropsidale din Masivul Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 25-32 română
BARBU, V. (autor) Contribuții la studiul antracnozei cucurbitaceelor ŞTIINŢELE NATURII 33-39 română
RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoașterea micromicetelor parazite din Masivul Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 40-45 română
BUICULESCU, Ileana (autor), ROMAN, N. (autor) Observații privind creșterea și dezvoltarea puieților de fag în procesul de succesiuni ierboase din bazinul Râul Doamnei ŞTIINŢELE NATURII 46-52 română
BREZEANU, Aurelia (autor), COMĂNESCU-PAUCĂ, Mihaela (autor), FIȘTEAG, Gabriela (autor), TĂCINĂ, Aurica (autor), TĂCINĂ, Florin (autor) Nivelul productivității primare anuale a stratului ierbos din câteva păduri zonale din Carpații Sudici și Platforma Getică ŞTIINŢELE NATURII 53-60 română
DRĂGHICI, B. (autor), POPESCU, A. (autor), SANDA, Vasile (autor) Aspecte ale vegetației lemnoase din Masivul Piatra Craiului ŞTIINŢELE NATURII 61-75 română
CADAR, D. (autor), SĂLĂGEANU, Nicolae (autor) Influența îngrășămintelor cu azot și potasiu (în diferite doze și raporturi) asupra unor procese fiziologice din rădăcina și frunzele de porumb ŞTIINŢELE NATURII 76-81 română
NEACȘU, Petre (autor) Habitatul și nișa ecologică ŞTIINŢELE NATURII 82-84 română
CIOBANU, A. (autor) Cercetări privind mersul fotosintezei sub acțiunea unor citostatice și alcaloizi purinici ŞTIINŢELE NATURII 85-88 română
PALADE, M. (autor), SCARLAT, A. (autor), ȘERBĂNESCU, E. (autor) Despre potențialul alelopatic al unor organe aeriene de plante lemnoase ŞTIINŢELE NATURII 89-94 română
IONESCU, Alexandru (autor), VASILIU, L. (autor) Fiziologia plantelor și microartropodele ca bioindicatori ai poluării atmosferei ŞTIINŢELE NATURII 95-103 română
GHINEA, Lucian (autor), IONESCU, Alexandru (autor) Implicațiile prezenței triazinelor în mediul ambiant ŞTIINŢELE NATURII 104-110 română
BRÎNZEI, H. (autor), ELIADE, Gheorghe (autor) Poluarea apelor de suprafață și subterane cu nitrați ŞTIINŢELE NATURII 111-120 română
SIMEANU, I. (autor) Abundența și distribuția pe verticală a lumbricidelor din litiera și humusul unor tipuri de pădure din Masivul Bucegi ŞTIINŢELE NATURII 121-127 română
OROMOLU, Constantin (autor) Contribuții la cunoașlerea Oribatidelor (acari și oribatei) dintr-o pădure de fag din zona munților Coziei ŞTIINŢELE NATURII 128-132 română
CIURDĂRESCU, G. (autor), ILIESCU, H. (autor) Cercetări asupra indicelui sexual la Homoptera auchenorrhyncha ŞTIINŢELE NATURII 133-141 română
MĂRGĂRIT, Grigore (autor) Contribuții la cunoașterea răspândirii bibionidelor (Diptera, Nematocera) în județul Argeș ŞTIINŢELE NATURII 142-146 română
PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Cercetări asupra mirmecofaunei județului Argeș ŞTIINŢELE NATURII 147-152 română
BĂNĂRESCU, Petru (autor) Direcțiile evoluției ihtiofaunei râurilor României ŞTIINŢELE NATURII 153-160 română
PUȘCARIU, Valeriu (autor) Relațiile dintre om și natură în concepția lui Emil Racoviță ŞTIINŢELE NATURII 161-166 română
STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul ihtiofaunei râului Potopul (afluent al Argeșului) de la obârșie până la aval de Găiești ŞTIINŢELE NATURII 167-176 română
DRĂGHICI, O. (autor), MARINESCU, Alexandru (autor) Acțiunea acrilonitrilului asupra metabolismului energetic la „Carassius auratus gibelio Bloch”, în raport cu temperatura de adaptare ŞTIINŢELE NATURII 177-185 română
DRĂGHICI, O. (autor) Acțiunea hranei asupra metabolismului energetic la „Carassius auratus gibelio Bloch”, în condiții de hipertermie ŞTIINŢELE NATURII 186-190 română
CIOCHIA, Victor (autor), MĂTIEȘ, Mircea (autor) Primele date asupra cuibăritului sfrânciocului mare (Lanius excubitor L.) în Oltenia și Muntenia ŞTIINŢELE NATURII 191-196 română
POPESCU, A. (autor), TENEA, C. (autor) Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din sudul Olteniei ŞTIINŢELE NATURII 197-203 română
POPA, P. (autor) Semnificația istorică a activității și vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Argeș Istorie 207-222 română
ȘTEFĂNESCU, L. (autor) Societatea geto-dacică din vremea lui Burebista în lumina concepției marxiste despre formațiunea social-economică Istorie 223-229 română
BODEA, Octavian (autor) Ceramica romană de tradiție dacică din zona Muscel Istorie 230-238 română
CANTACUZINO, Gh. I. (autor) Sondaje arheologice la ctitoria lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeș Istorie 239-244 română
MÎRȚU, Flaminiu (autor) Cu privire la identificarea lui Neacșu, emitentul primei scrisori cunoscute în limba română Istorie 245-251 română
STĂNICĂ, Vasile (autor) Un domeniu feudal din secolul al XVI-lea de pe meleagurile argeșene Istorie 252-259 română
LIGOR, Alexandru (autor) Orașele Câmpulung, Curtea de Argeș și Pitești văzute de călători străini la mijlocul secolului al XVII-lea Istorie 260-265 română
DINU, Constantin (autor) Legendă și adevăr istoric Istorie 266-269 română
ȘERBAN, Constantin (autor) Negustori argeșeni la începutul secolului al XIX-iea ; două documente inedite Istorie 270-275 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) Contribuții la cunoașterea învățământului public sătesc în județul Muscel intre anii 1838-1848 Istorie 276-302 română
DUMITRESCU, C. I. (autor) Învățământul sătesc în județul Argeș (1848-1864) Istorie 303-310 română
NOVAC, Vasile (autor) Incendiul de la Pitești din august 1848 Istorie 311-315 română
COMAN, Nicolina (autor) Figuri de pașoptiști argeșeni Istorie 316-323 română
MAVRODIN, Teodor (autor) O condică necunoscută a patentarilor piteșteni din iulie 1860 Istorie 324-354 română
VOINESCU, Silvestru (autor) Țăranul cronicar - sergentul de la 1877 Ioniță Flencheș Istorie 356-363 română
COMAN, Nicolina (autor), DEACONU, Gheorghe (autor) Dezvoltarea meseriilor și industriei la Pitești în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Istorie 364-370 română
GÎLCĂ, Mircea (autor) Aspecte ale destrămării obștiilor din județul Muscel Istorie 371-377 română
DEACONU, Gheorghe (autor) Constantin Dobrescu-Argeș, încercare de reconsiderare Istorie 378-394 română
TRÎMBACIU, Ștefan (autor) 1907 in zona Muscelului Istorie 395-403 română
BRANIȘTE, Marin (autor) Despre opera inedită a folcloristului Rădulescu-Codin (monografia fostului județ Muscel) Istorie 404-409 română
NOVAC, Vasile (autor) Câteva documente inedite privind relațiile dintre Nicolae Iorga și Ion I. C. Brătianu în timpul Primului Război Mondial Istorie 410-416 română
DEACONU, Gheorghe (autor), URECHEANU, Ion (autor) Momente ale pregătirii insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste din august 1944 Istorie 417-422 română
POPESCU, E. (autor) Folosirea materialului complementar în expoziția de arheologie (Muzeul Județean Argeș) Muzeografie - patrimoniul cultural naţional 425-432 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor) Principiile de organizare a expoziției de bază a secției de istorie de la Muzeul Județean Argeș Muzeografie - patrimoniul cultural naţional 432-437 română
CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Limbajul toponimic al portului popular românesc Muzeografie - patrimoniul cultural naţional 438-452 română