Argesis - Studii și Comunicări, IV, 1972, seria Științele naturii - istorie


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ILIE, Mircea (autor) O nouă unitate supratectonică : Pînza Rucăr-Dîmbovicioara ŞTIINŢELE NATURII 9-14 română
BĂCANU, I. (autor), COTEȚ, P. (autor), MACAROVICI, Neculai (autor) Scurte observații geologico-geomorfologiice în zona precarpatică pe traseul Curtea de Argeș-Schitu Golești ŞTIINŢELE NATURII 17-23 română
ILIE, Mircea (autor) Contribuții noi la tectonica Masivului Bucegi ŞTIINŢELE NATURII 25-32 română
GRUIA, Lucian (autor) Contribuții la studiul algelor ca organisme pioniere. I. ŞTIINŢELE NATURII 33-40 română
GRUIA, Lucian (autor) Contribuții la cunoașterea algelor din bălțile ostroavelor Dunării de la Islaz. II. ŞTIINŢELE NATURII 41-58 română
RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoașterea speciilor de Septoria Fr. din micoflora Masivului Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 59-67 română
RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoașterea speciilor de Phyllosticta Pers. din micoflora Masivului Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 69-75 română
MOHAN, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea fam. Fabroniaceae din brioflora României ŞTIINŢELE NATURII 77-86 română
CREMENESCU, Gheorghe (autor), GIOSANU, M. (autor), HERA, Cristian (autor), STANCU, R. (autor), VĂLUȚĂ, Gheorghe (autor) Rezultate experimentale cu diferite forme de îngrășăminte cu azot lichid la grâu și porumb pe solul podzolic de la Albota-Argeș ŞTIINŢELE NATURII 87-93 română
FALCĂ, Marin (autor) Specii de proture din Rezervația științifică a Parcului Național Retezat ŞTIINŢELE NATURII 95-99 română
FALCĂ, Marin (autor) Considerații asupra structurii numerice a colembolelor din litiera rezervației științifice a Parcului Național Retezat ŞTIINŢELE NATURII 101-107 română
CANTOREANU, Margareta (autor) Studii sistematice asupra insectelor Homoptera Auchenorryncha din bazinul râului Argeș ŞTIINŢELE NATURII 109-115 română
MENCINICOPSCHI, Mariana (autor), NEACȘU, P. (autor) Contribuții asupra cunoașterii faunei de Diptere galicole (Fam. Cecidomyiidae) din bazinul Argeșului ŞTIINŢELE NATURII 117-125 română
CANTOREANU, Margareta (autor) Cercetări asupra nutriției și relațiilor trofice la cicadine (Horn. Auchen) ŞTIINŢELE NATURII 127-131 română
BOLDOR, Ștefania (autor) Cercetări asupra raportului nuneric între sexe la unele populații de bibani (Perca Fluviatlis L, ord. Perciformes) din apele României ŞTIINŢELE NATURII 133-140 română
STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul ihtiofaunei râului Argeșel din bazinul Argeșului ŞTIINŢELE NATURII 141-148 română
STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea ihtiofaunei râului Bratia din bazinul Argeșului ŞTIINŢELE NATURII 149-157 română
BOLDOR, Ștefania (autor) Biologia creșterii bibanului (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din Delta Dunării ŞTIINŢELE NATURII 159-166 română
VASILIU, George (autor) Contribuții la cunoașterea numărului de vertebre la Salmo trutta fario L. (Pisces, Salmonidae) din bazinul râului Dîmbovița ŞTIINŢELE NATURII 167-169 română
MEȘTER, R. (autor), SCRIPCARIU, D. (autor), TORCEA, Ștefan (autor) Contribuții ia studiul electroforetic al unor enzime glicolitice din eritrocitele de Mesocricetus auratus, M. Newtoni, M. Branti și Spalax leucodon ŞTIINŢELE NATURII 171-178 română
LINGNER, Dagmar (autor) Unele aspecte cibernetice ale neurosecreției. II. (Amplificarea) ŞTIINŢELE NATURII 179-184 română
MEȘTER, R. (autor), NAUM, A. (autor), SCRIPCARIU, D. (autor), TESIO, C. (autor) Modificări ale tabloului izoenzimatic al unor oxidaze din omogenatele totale de Drosophila melanogaster cu rezistență la DDT provocată experimental ŞTIINŢELE NATURII 185-193 română
LINGNER, Dagmar (autor) Sistemul neurosecretor caudal la Aspius aspius aspius L. 1758 ŞTIINŢELE NATURII 195-204 română
MITREA, Bucur (autor), ROSETTI, Dinu V. (autor) Un tezaur de denari republicani și imperiali de început descoperit la Cetățeni-Mușcel Istorie 203-204 română
CRISTUDOR, M. (autor) Limesul transalutanus Istorie 229-241 română
MÎRȚU, Flaminiu (autor) Originea argeșeană a lui Iancu de Hunedoara, în lumina reconsiderării critice și exhaustive a cronicii lui Bonfinius Istorie 243-251 română
CRISTOCEA, Spiridon (autor), VASILESCU, Veronica (autor) Un document necunoscut de la Mihnea Turcitul, domnul Țării Românești Istorie 253-258 română
CHIHAIA, P. (autor) Procesul moșiei Flăminzești de lângă Curtea de Argeș Istorie 259-270 română
OLTEANU, Ștefan (autor) Locul și rolul orașului Pitești în contextul producției meșteșugărești urbane din Țara Românească în evul mediu Istorie 271-275 română
LIGOR, Alexandru (autor), ȘTEFĂNESCU, L. (autor) In legătură cu plecarea lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște Istorie 277-284 română
DINU, C (autor) Din istoricul unui vechi sat de moșneni - Suslănești Istorie 285-292 română
BRANIȘTE, Marin (autor) Un document necunoscut de la Radu Mihnea, domnul Țării Românești (1615) Istorie 293-300 română
ȘTEFĂNESCU, L. (autor) Teze și ipoteze în problema trecerii de la feudalism la capitalism Istorie 301-308 română
CRUCEANĂ, Ion (autor) Drumuri comerciale de pământ și toponimele lor în zona de sus a județului Argeș Istorie 309-314 română
DUMITRESCU, C. (autor) Invățămîntul sătesc în județul Argeș (1838-1848) Istorie 315-336 română
NOVAC, Vasile (autor) Câteva documente inedite din familia Brătianu. I. C. Brătianu - paleograf Istorie 337-341 română
RUSU, Dumitru (autor) Mișcarea muncitorească - factor hotărâtor pentru adoptarea legilor referitoare la munca din România în perioada 1893-1914. Istorie 343-351 română
POPA, Petre (autor) Contribuția organizațiilor P.C.R. și P.S.D. din județul Argeș la făurirea partidului unic al clasei muncitoare Istorie 353-364 română
MOISE, Ion (autor) Câteva toponimice din zona Argeșului Istoria Culturii 365-367 română
DINU, Ion (autor) N. I. Apostolescu - cercetător istoric Istoria Culturii 369-383 română
DIACONESCU, Mihail (autor) Contribuții documentare la biografia lui Gib I. Mihăescu Istoria Culturii 385-398 română
ANGHEL, Dumitru (autor) Nicolae Labiș în Argeș Istoria Culturii 399-406 română
MATEESCU, N. (autor) Tezaurul Muzeelor și monumentelor din Argeș, prețios mijloc de informare istorică și educare patriotică a tineretului Muzeografie 407-410 română