Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GRAUR, Tiberiu (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .11-14 română
MUNTEANU, Simona (autor) Semnificația vîrstelor instituționale 15-17 română
LAZĂR, Florin (autor) Parcul etnografic "Rumulus Vuia" 1929-1999 21-28 română
MAIER, Radu (autor) Lui Romulus Vuia - Omagiu 29-31 română
PAVELESCU, Gheorghe (autor) Moștenirea profesorului Romulus Vuia 33-42 română
BOCȘE, Maria (autor) Portul tradițional romînesc în Țara Bihariei de la artă la simbol 45-95 română
CÎMPIAN, Elena (autor) Arhitectura bisericească, tipologia construcțiilor și elemente de construcție 97-116 română
GOȚIA, Ioan (autor) Aspecte sociale în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei (III): elemente de comportament asociativ rural 117-130 română
MICU, Cristian (autor) Aspecte privind căucele din Transilvania 131-144 română
MUREȘAN, Mihaela (autor) Argumente istorice ale practicării unei străvechi ocupații în Transilvania: sărăritul 145-148 română
PAVEL, Emilia (autor) Considerații cu privire la satul tradițional și locuința țăranului la Est de Carpați 149-163 română
BLAGA, Iuliana (autor) Configurația ruralului și perspectivele cercetării etnologice 167-169 română
FULGA, Ligia (autor) Darf differenz erloschen? 171-174 germană
PĂDUREAN, Dominuț (autor) Considerații privind teoriile legate de originea, numele și aria de locuire a moților (țopilor) 175-205 română
TOTH, Katalin (autor) Observații preliminare privind comerțul cu obiecte artizanale din ținutul Călatei 207-212 română
BĂRBULESCU, Elena (autor) Imagine și simbol în spațiul țărănesc contemporan. Prolegomene la o cercetare de teren - Comuna Rîșca 213-219 română
BEJINARIU, Corina (autor) Interferențe magico-religioase în structura ceremonialului de cult funebru 221-241 română
BILȚIU, Pamfil (autor) Fîrtăția în Țara Lăpușului 243-257 română
BODIU, Aurel (autor) Reprezentări mimetice în actul ritualic 259-263 română
BODIU, Aurel (autor) Șarpele antropofag 265-267 română
BOLOGA, Anca (autor) Pelerinajul - veche formă de manifestare a religiozității 269-278 română
GRAUR, Tiberiu (autor) Pragurile riturilor de trecere - de la momentele importante din viața omului la "treceri" între perioade istorice și milenii - 279-298 română
MUNTEANU, Simona (autor) Obiectul în satul tradițional și obiectul într-un muzeu al tradițiilor 299-304 română
POP, Laura (autor) Șezătoarea în satele din Mărginimea Sibiului 305-310 română
VEREȘ, Cristian (autor) Aspecte ale credințelor populare din zona Depresiunii Gurahonț, jud. Arad 311-313 română
BĂRBULESCU, Constantin (autor) Excrețiile umane în cultura țărănească 317-334 română
POP, Dumitru (autor) Factorul geografic și cultura populară 335-342 română
ȘERDAN, Daniela (autor) De la formele de relief la formele de cultură populară ale satului tradițional românesc 343-361 română
DULCU, Ecaterina (autor) Marketing-ul muzeal - de la real la virtual 365-369 română
GROPEANU, Mihaela (autor) Combaterea ciupercii Merulius lacrymans de la Casa Galda de Sus 371-374 română
ILEA IOANA, Lidia (autor) Programul internațional de conservare - restaurare textile "Rahael" - Aplicații practice 375-379 română
MONORANU, Marina (autor) Valențe comunicaționale în muzeul contemporan 381-384 română
MUREȘAN, Mihaela (autor) Coordonate etnografice bihorene în notele de călătorie ale lui Nicolae Iorga 385-393 română
OPRIȘ, Ioan (autor) Muzeele etnografice din România la sfîrșit de mileniu 395-407 română
PASCU, Paula (autor) Considerații generale și propuneri privind conservarea patrimoniului mobil și imobil din Parcul Etnografic "Romulus Vuia" 409-416 română
OȘIAN, Flavia (autor), TOȘA, Ioan (autor) Tematica Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei (1957-2000) 417-447 română