Angvstia, 1, anul 1996

  • Anul publicației: 1996
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LĂCĂTUȘU, Ioan, LAZAROVICI, Gheorghe Angustia - Cuvînt la început de drum .3- română
ILIESCU, Ion Mesaj adresat participanților la manifestărilor consacrate cinstirii activităților făurirorilor istoriei , culturii , civilizației și religiei romanilor din sud-estul Transilvaniei - Sfîntu Gheorghe, 23 septembrie 1995 .9- română
IOAN EPISCOPUL COVASNEI ȘI, Harghitei Pe urmele strămoșilor 17- română
FLONTA, Ilie O prioritate - cercetarea istorică în sud-estul Transilvaniei 19- română
PROTASE, Dumitru Mitropolitul Andrei Șaguna (1809-1879) 23- română
LAZAROVICI, Gheorghe Din istoria străveche a Carpaților Orientali 27- română
MAXIM, Zoia Prototracii în Carpații Răsăriteni 51- română
CAVRUC, Valeriu Cîteva considerații privind originea culturii Noua 67- română
CRIȘAN, Viorica Aspecte ale civilizației tracice și dacice din Carpații Răsăriteni 79- română
PROTASE, Dumitru Angustia (Brețcu) 85- română
SZEKELY, Zoltan Sud-Estul Transilvaniei sub stăpînirea Romană 89- română
LECHINȚAN, Vasile Românii din scaunele secuiești la 1614 93- română
MUCEA, Mariana Biserica românească din scheii Brașovului în secolul XVII-lea, locaș al activității de copiere, traducere și tipărire 127- română
MIHU, Elena Cartea veche românească în scaunul Mureșului 133- română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Prezența cărții vechi românești în dud-estul Transilvaniei 141- română
MARC, Aurel Registrele parohiale - sursă documentară deosebit de valoroasă pentru trecutuL românesc al Harghitei. Conscripția de la 1748 149- română
RANCA, Ioan Reverberaâiile răscoalei lui Horea la românii din scaunele secuiesc 159- română
GRAMA, Ana Documente arhivistice sibiene (1850-1870). Donații din "Țară" și conflicte cu autorotățile locale în județul Covasna (1851-1859) 165- română
ITTU, Constantin Stema Mitropolitului Andrei Baron de Șaguna - element de inspirație pentru heraldica actuală 187- română
LAZĂR, Ioachim Din corespondența lui Aron Densușianu cu Ioan Nicu Moldovan privind înfințarea ziarului "Oriwentul latin" de la Brașov 191- română
BOAR, Liviu Contribuții la viața confesională a românilor în fostele scaune secuiești Ciuc, Gurghiu și Cașin în secolul al XIX-lea 197- română
SOROȘTINEAN, Valeria Satul românesc și biserica ortodoxă la sfîrșit de secol XIX cu referire la protopopiatele Trei-Scaube, Brașov și Mureș-Odorhei 201- română
MUNTEAN, Ovidiu Despre situația învățămîntul românesc în comitatul Trei Scaunela sfîrșitul secolului al XIX-lea 205- română
BRĂTESCU, Constantin Activitatea episcopului dr. Miron Cristea între 1910-1918 pentru apărarea ființei naționale și făurirea României Mari 209- română
BURLACU, Ioana, DINU, Cristina Valoarea documentar-istorică a fondului arhivistic "Miron Cristea" 213- română
BUCUR, Nicolae O personalitate harghiteană în lupta pentru Unire - Octavian C. Tăslăuanu 217- română
STAN, Constantin Corpul Voluntarilor Români din Rusia 223- română
TEODORESCU, Elisabeta, TEODORESCU, Virgiliu Documente inedite despre suferințele românilor în anii Diktatului de la Viena 231- română
BAICU, Dan Județul Trei Scaune în contextul reinstaurării administrației românești în Ardealul de Nord. Mărturii Documentare 241- română
MORARU, Alexandru Biserică și națiune în pastoralele mitropolitului Nicolae Colan 247- română
POP, Valer Defileul Mureșului - străveche vatră etnoculturală românească 253- română
ȘOANCĂ, Nicolae Aspecte privind păstoritul transhumant practicat în zona Brețcu-Voinești-Covasna 259- română
FURTUNĂ, Dumitru Covasna - Voinești, leagăn de românitate în Arcul intracarpatic 265- română
GAIȚĂ, Alexandru Din vechile legături culturale ale Buzăului cu Transilvania 269- română
PETRESCU, Iustinian Țara Silvaniei - Lerchințan Vasile 272- română
MEZEI, Elemer, ROTARU, Traian, SEMENIUC, Maria Evoluția structurii etnice și confesionale a populației județului Covasna, între anii 1850 și 1992 Covasna, între anii 273- română
CIUBĂNCAN, Vasile Modificările produse în structura demografică a județelor Ciuc, Odorhei și Trei Scaune în perioada anilor 1930-1948 291- română
ȘANDRU, Ilie Biserica Mănăstirii Doamnei din Toplița 315- română
POP, Emil Parohia Ortodoxă Română Miercurea-Ciuc II. Fragment de monografie 317- română
BERCU, Ioan Brețcu - vatră de istorie și credință strămoșească 321- română
DAVID, Doina Carpații de curbură - funcție econom,ică și ax etnoisdtoric și etnocultural 325- română
MOLDOVAN, Nicolae Stațiunea Vîlcele și personalitățile românești de seamă care au poposit aici în secolul XIX-XX 329- română
CORNEA, Liminița Un scriitor covăsnean mai puțin cunoscut Romulus Cioflec (1882-1955) 333- română
CIOBANU-BĂCANU, Maria Factori de conservare a identității etnice românești în județele Harghita și Covasna 337- română
GANE, Constantin Date privind maghiarizarea românilor din localitățile harghitene 343- română
RĂȚULEA, Gheorghe Muzeul Spiritualității Românești din Sfîntu Gheorghe - Sensuri și semnificații 347- română
LĂCĂTUȘU, Ioan Muzeul Spiritualității Românești "Mitropolit Nicolae Colan" din Sfîntu Gheorghe . Cronica activității pe anii 1993-1995 351- română
LĂCĂTUȘU, Ioan Momente din istoria muzeului din Sfîntu Gheorghe 361- română
PETRESCU, Iustinian Angustia - Între deziderate și realități 365- română
COMȘA, Marian Arhitectura din lemn din Transilvania - Cristache-Panait Ioana 367- română
LECHINȚAN, Vasile Românii din Scaunele Secuiești în antroponimele din conscripții, I, Scaumul Mureș 1699-1821 368- română
PETRESCU, Iustinian Falșii martiri maghiari pe pămînt românesc - Țurlea Petre 370- română
POPA, Mircea Revoluția românilor din Transilvania (1848-1849) 371- română