Angvstia, 2, anul 1997

  • Anul publicației: 1997
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LAZAROVICI, Gheorghe Despre bronzul timpuriu din Transilvania .9- română
SZEKELY, Zoltan Denumirea locului Tyiszkhi la așezarea neolitică de la Ariușd (jud. Covasna) 37- română
COSTEA, Florea Așezarea Wietenberg de la Racoș - "Piatra Denunată" 39- română
KLOCIKO, Eugeniu, SAVA, Eugeniu Necropola culturii Noua de lîngă Chirileni 77- română
DEMCENKO, Tatiana, LEVITKI, Oleg Necropola tumulară - plană a culturii Noua de la Burlănești 103- română
LEAHU, Valeriu Cultura Tei în sud-estul Transilvaniei 123- română
SCHUSTER, Cristian Cultura Tei și sud-estul Transilvaniei 131- română
COMȘA, Alexandru, SCHUSTER, Cristian Un mormînt al culturii Tei la Sitaru ? 137- română
SZEKELY, Zoltan Tumul din epoca bronzului tîrziu de la Brăduț, jud. Covasna 147- română
CAVRUC, Galina, CAVRUC, Valeriu Așezarea din epoca bronzului timpuriu de la Zoltan 157- română
MOLDOVAN, Victor Contribuția lui Nicolae Bogdan la întemeierea învățămîntului liceal românesc din Cluj 175- română
BICHICEAN, Gheorghe Contribuții privind reprezentarea românilor în adunarea stărilor transilvane din anul 1291 183- română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Realități istorice din sud-estul Transilvaniei 193- română
GRAMA, Ana "Protocoale de porunci" din Budila și Boroșneul Mic și valoarea "înscrisurilor" în viața satului românesc transilvănean (1740-1840) 213- română
MIHU, Elena Ierarhii Bisericii Otodoxe consemnați pe filele cărții vechi românești din județul Mureș 229- română
MUNTEAN, Ovidiu Trăsături ale imaginii etnice românești în relatările observatorilor francezi (1830-1848) 237- română
CORDOȘ, Nicolae Activitatea lui Aurel C. Popovici de la elaborare la procesul "Replici" 243- română
CRIȘAN, Vasile Aurel C. Popovici și serbările Mileniului 251- română
TĂTAR, Octavian Sărbătorirea "mileniului" oglindită în paginile ziarului "Telegraful Român" 257- română
STAN, Constantin Activitatea lui Romulus Cioflec pentru unirea Basarabiei cu România (1917-1918) 265- română
LAZĂR, Ioachim Contribuția dr. Nicolae Bălan, viitorul mitropolit al Ardealului la realizarea Marii Uniri 273- română
BURLACU, Ioana Miron Cristea, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane 277- română
MARC, Dorel Activitatea lui Elie Miron Cristea pe tărîmul Astrei 281- română
BOAR, Liviu Protopopul Elie Cîmpeanu luptător pentru drepturile românilordin secuime (1859-1937) 291- română
BACIU, Dan Partidele politice din județul Treiscaine și starea de spirit a populației în anul electoral 1946 în viziunearapoartelor Legiunii de jandarmi 309- română
LECHINȚEAN, Vasile, ZEGREAN, Octavian Corespondența de la românii din secuime în "Gazeta Transilvaniei" din 1889 321- română
LECHINȚEAN, Vasile Orban Balazs despre romani în lucrarea "A Szekelyfold leeasa" (Descrierea ținutului secuies) 331- română
CRIȘAN, Cristian Satul din Treiscaune în a diua jumătate a secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, reflectat în documente de arhivă 353- română
LĂCĂTUȘU, Ioan Note etnografice și folclorice ale episcopului Veniamin Nistor privind localitatea Araci 367- română
CATRINA, Constantin Folcloriști și folclorul muzical din județul Covasna. Privire istorică 383- română
IONESCU, Toader Istoria gîndirii economice din România (1900-1944) - Petrescu Daciana 384- română
BUCUR, Nicolae Flora în folclorul românesc din zona Harghitei 389- română
DAVID, Doina Bradul și simbolistica sa în arta populară românească 399- română
COBIANU-BĂCANU, Maria Subetnicitate și marginalșitate culturală la românii din Covasna și Harghita 405- română
COBIANU, Elena Sugestii pentru un posibil cod al relațiilor interetnice 411- română
HATOS, Adrian, SZEKEDI, Levente Construcția autobiografică a sinelui etnic 415- română
VRABIE, Nicu Despărțămîntul central județean Miercurea Ciuc al Astrei (1922-1940) 427- română
GAIȚĂ, Alexandru Profesorii ardeleni la Buzău în secolul al XIX-lea 433- română
GAȘPAR, Ioan, GOIA, Mihail, SFÎRLEA, Mircea Mănăstirea "Sfîntu Proroc Ilie" din Toplița 437- română
MAREȘ, Felicia Aspecte din formarea și dezvoltarea istorică a localității Vîlcele, jud. Covasna 447- română
BODEA, Dan, CĂLIN-BODEA, Cornelia Otodoxism și românism în sud-estul Transilvaniei. Sărbătorile religioase 451- română
MĂRAN, Mircea Preotul Constantin Dimian din Brețcu (1876-1959) 457- română
SIBIANU, Victor Aspecte de imagologie privind societatzea românească medievală și modernă 461- română
RAIN, Lily Ipoteze privind casătoria etnic mixtă în județul Covasna. Cîteva aspecte teoretice 465- română
CAVRUC, Valeriu, LĂCĂTUȘU, Ioan Cronica activității pe anul 1996 469- română
Hotîrîrea Guvernului României privind înfințarea Muzeului Carpaților Răsăriteni 477- română
PETRESCU, Iustinian Nevoia de Angustia (postfață) 479- română
ȚURLEA, Petre Ip și Trăznea - Atrocități maghiare și acțiune diplomatică - Șorban Raoul 481- română
CHINDEA, Teodor Contribuții la istoria românilor din Giurgeul-Ciucului - Costea C. 485- română
MICU, Emil Din trecutul bisericesc cultural și economic al românilor din secuime - Lîcătușu Ioan 486- română
LECHINȚAN, Vasile Permanența conviețuirii pașnice - Lăcătușu Ioan 487- română
LĂCĂTUȘU, Ioan Identitate și cultură la românii din secuime - Rățulea Gh. 488- română
POP, Iftene Basarabia - din nou la răscruce - Petrescu Iustinian 489- română
DANDEA, Emil Politică și administrație - Petrescu Ruxandra Mălina 490- română
BĂDESCU, I., DUNGACIU, Dan Sociologia și geopolitica frontierei - Moțiu Adrian 491- română