Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, 2018, seria științele naturii