Cercetări Numismatice, XXI-XXII, 2015-2016

  • Anul publicației: 2015-2016
  • Publicată de: Muzeul Național de Istorie al României
  • Editura: Muzeul Național de Istorie a României
  • Localitatea: București
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Cercetări Numismatice


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Pagină de gardă / Front page Pagina de gardă (Front Page) 1-4 română
Cuprins / Content Cuprins (Content) 5-6 română, engleză, franceză, germană
Lista abrevierilor (Abbreviations) Lista abrevierilor (Abbreviations) 7-8 română
Dr., MARIN, Steluța (autor) Tezaurul de la Viișoara, județul Teleorman (1942) / The Viișoara hoard, Teleorman County (1942) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 11-72 română (rezumat în engleză)
Drd., BELDIANU, Corneliu Bogdan Nicolae (autor) O contramarcă de la Histria pe o monedă emisă la Sardes, Lydia / An Istros countermark on a coin issued in Sardes, Lydia Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 73-79 română (rezumat în engleză)
Dr., TOMA, Corina (autor) Notă asupra semnelor monetare identificare pe denarii regelui Ladislau I din tezaurele de la Turda și Frata (județul Cluj) / Note over the privy marks identified on the deniers struck by king Ladislaus I from the Turda and Frata hoards (Cluj county) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 83-96 română (rezumat în engleză)
Dr., CÎRSTINA, Irina (autor), Dr., DUMITRACHE, Paul (autor) Tezaurul de secol XVII descoperit cu ocazia săpăturilor arheologice de la biserica sașilor, catedrala dispărută Sf. Margareta din Târgoviște / The 17th century hoard found during the archaeological investigations from the Transylvanian Saxon church, the lost cathedral Saint Margaret from Târgoviște Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 99-113 română (rezumat în engleză)
Ing, BĂLĂIȚĂ, Dorel (autor) Jetoanele berăriei Grivel din Bacău / Die Wertmarken der Grivel-Brauerei in Bacău Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 115-125 română (rezumat în germană)
Dr., POPESCU, Laurențiu (autor) Jetoane românești inedite ori mai puțin cunoscute (VIII) / Weniger Bekannte Rumänische Wertmarken (VIII) Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 127-155 română (rezumat în germană)
Dr., SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Două distincții onorifice conferite unor jandarmi în 1918 / Deux distinctions honorifiques décernées aux gendarmes en 1918 Medalistică şi Faleristică (Medalistics and Phaleristics) 159-167 română (rezumat în franceză)
Dr., TROHANI, George (autor) Familia conților de Roma. Noi contribuții genealogice și iconografice / La famille des comtes de Roma. Nouvelles contributions généalogiques et iconographiques Heraldică, Sigilografie şi Genealogie (Heraldry, Sigillography and Genealogy) 171-226 română (rezumat în franceză)
Dr., TĂTARU, Cristiana (autor) Medieval Wallachian coins from Saint-Georges Museum Numismatic Collection / Monede medievale ale Țării Românești din colecția numismatică a Muzeului Saint-Georges Colecţii şi colecţionari (Collections and Collectors) 229-254 engleză
MARTIN, Tudor Alexandru (autor) Noi descoperiri monetare intrate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României (IV) / New monetary finds recently added to the collections of National History Museum of Romania (IV) Cronici numismatice (Numismatic Chronicles) 257-267 română (rezumat în engleză)