Angvstia, 4, anul 1999, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie

  • Anul publicației: 1999
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GORGOI, Mihail Cîteva gînduri privind locul și rolul Muzeului Carpaților Răsăriteni I-I română
GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe, TĂMAȘ, Tudor Studii geoarheologice asupra unor artefacte ceramice din Neoliticul Timpuriu din România: Stațiunea de la Lunca - Poiana Slatinii, județul Neamț .1-7 română
SZEKELY, Zoltan Așezarea culturii Schneckenberg de la Ariușd, jud. Covasna .9-12 română
CAVRUC, Valeriu Considerații privind situația etnoculturală în sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului mijlociu 13-41 română
SZEKELY, Zsolt Așezarea culturii Wietenberg de la Baraolt, județul Covasna 43-46 română
LAZĂR, Valeriu Descoperirile Epocii Bronzului de pe teritoriul județului Mureș 47-54 română
KACSO, Carol Date noi cu privire la preistoria Maramureșului 55-70 română
CRIȘAN, Viorica, SÎRBU, Valeriu Cetatea dacică "Valea Zînelor" - Covasna 71-81 română
BINDEA, Diana Studiu arheozoologic asupra așezării dacice de la Merești (jud. Harghita) 83-103 română
COSTEA, Florea O depunere rituală de vase la Racoșul de Jos, județul Brașov. Încercare de descifrare a posibilelor simboluri din ormanentica olăriei dacice (I) 105-119 română
JANOVITS, Istvan Noi periegheze arheologice din Depresiunea Ciucului 121-150 română
CÎNDEA, Ionel Expediția militară a Bizanțului din 1166 în geneza culoarului Dunăre - Curbura Carpaților 153-155 română
BICHICEAN, Gheorghe Elemente definitorii ale Cogregațiilor generale voievodale de la Alba Iulia, din anii 1289-1291 157-158 română
TĂTAR, Octavian Pacea de la Oradea (februarie 1538) dintre Ferdinand de Habsburf și Ioan Zapolya și implicațiile ei în disputa pentru coroana Ungariei 159-163 română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Toader Zugravul (sec. al XVIII-lea) 165-182 română
BĂILĂ, Maria Discursul Bisericii Orodoxe cu privire la căsătorie și divorț (1750-1850) 183-189 română
FOLA NICOLAE, Victor Fenomene istorice și demografice în Valea Tîrnavei Mici din Evul mediu pană astăti în conformitate cu date ale toponimiei 191-195 română
DOBREAN, Ana Date privind emigrarea în Moldova, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a unor locuitori din Scaunele Giurgeu șio Ciuc 197-199 română
BURLACU, Emil Despre refugiații transilvăneni primiți în Țara Românească în anii 1848-1949 201-203 română
GRAMA, Ana Inventare cu bunuri ale comunităților românești ortodoxe din spațiul arcului intracarpatic în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 205-250 română
MAIOR, Carmina Urme sigilare pe inventare de bunuri ale bisericilor ortodoxe din sud-estul Transilvaniei 251-255 română
RUS DORIN, Ioan Participarea Batalionului 1 din Regimentul 2 Grăniceresc la Revoluția de la 1848-1849, oglindită în monografia regimentului scrisă de Michael Schneider, Bistrița, 1906 257-263 română
DUMITRU, Oana În jurul revistei "Viața Literară și Artistică" Din corespondența lui Virgil Cioflec cu Ilarie Chendi (7 oilie 1906 - 9 septembrie 1907) 265-275 română
LECHINȚAN, Vasile, ZEGREANU, Octavian Corespondență de la românii din secuime în "Gazeta Transilvaniei" din 1899 277-287 română
GOTIA, Dorin Prelegerile și Conferințele ca mijloace de propagandă promovate de ASTRA, la începutul secolului XX 289-292 română
CRIȘAN, Eugenia Un document inedit privind Despărțămîntul Brașov al Astrei 293-296 română
CRIȘAN, Vasile Araci (Arpătac) - o mlădiță viguroasă a Astrei în Secuime 297-301 română
CRIȘAN, Cristian Mențiuni documentare cu privire la istoricul la istoricul unor biserici orodoxe din zona Baraolt 303-306 română
DATUI, Camelia, GANEA, Aurel Evoluția ideii de unitate la români 307-313 română
STAN, Constantin Activitatea lui Pompiliu Nistor pentru desăvîrșirea unității naționale românești 315-320 română
BOSOANCĂ, Traian Marea Unire și preoțimea ortodoxă română din județul Mureș 321-324 română
BURLACU, Ioana Amintiri ale lui Dumitru Antal despre Marea Unire 325-327 română
TEODORESCU, Virgiliu Miron Cristea - contemporanul nostru 329-334 română
BURLACU, Ioana Miron Cristea și relațiile internaționale ale Bisericii Ortodoxe Române 335-437 română
ROȘCA, Maria Iconografia lui Miron Cristea 339-341 română
ȚURLEA, Petre Din corespondența românilor din Secuime cu Nicolae Iorga - anul 1919 343-347 română
PANĂ, Virgil Cîteva considerații privind moșcarea politică maghiară din România (1919-1939) 349-352 română
IANCU, Alina "Oituzul" - Gazeză independentă de informație culturală, socială și politică 353-357 română
PĂTRUNJEL, Violeta Biserica Ortodoxă și viața romînească din Covasna sub semnul traziției și incertitudinii (1944-1945) 359-363 română
DICULESCU, Felicia Folclor muzical din Depresiunea Întorsura Buzăului Ii. Colkindatul și colinda - aspecte evolutive 367-376 română
MARC, Dorel Evoluția structurii ocupaționale în zona etnografică Toplița. Considerații privind interferențele și interdependențele ocupaționale 377-380 română
MATEI, Florina Semnificații ale ceremonialului funerar la români. Obiceiul de înmormîntare în zona topliței 381-384 română
CIOBANU-BĂCANU, Maria, LĂCĂTUȘU, Ioan Județele Covasna și Harghita, sub semnul instabilității relațiilor interetnice 387-393 română
RAIN, Lily Căsătoria etnic-mixtă între etnic și religios 395-397 română
BUCUR, Nicoleta Satul - comunitate de intercunoaștere 399-402 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Habitat și popilație. Procese și structuri demografice în județele Covasna și Harghita 403-421 română
FERGHIU, Delia Memorie și edentitate - constructe sociale 423-432 română
BĂILĂ, Maria Personalități din Covasna și Harghita 435-436 română
BĂILĂ, Maria Românii din Scaunele Secuiești (în antroponimele din Conscripții Scaunul Ciuc, Girgeu, Cașin Vol. III, 1567-1850 - Ranca I. 436-437 română
IANCU, Alina Moarte cu bucluc" - Cioflec R. 437-437 română
DOBREAN, Ana "Subcetate - Mureș" - file de monografie 438-438 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Cronica activității pe anul 1998 441-446 română
Valeriu Lazăr (1931-1991) 447-448 română