Angvstia, 13, anul 2009, seria istorie

  • Anul publicației: 2009
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CÎMPEANU, Liviu, MARIN, Elisabeta Însemnările cronistice ale lui Markus Schuncksbunck, trimisul lui Mihai Viteazul, despre misiunile sale la Curtea împăratului Rudolf al II-lea .9-13 română
LECHINȚAN, Vasile Un căpitan necunoscut al lui Mihai Viteazul în Odorheiul Secuiesc 15-16 română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Forma de plan a bisericii de la Pîrîul Doamnei - Toplița (Harghita). Importanța sa tipologică în istoria și arhitectura românească 17-37 română
POP, Emil, POP, Valeria Prezențe culturale românești creștine ale secolului al XVII-lea: Pater Ioan Căianu-Valahus 39-46 română
LECHINȚAN, Vasile Secuii în Moldova și Țara Românească la 1857. Pașapoarte eliberate în Odorheiu Secuiesc 47-58 română
NEAMȚU, Gelu Drama preoțimii române din Transilvania în timpul revoluției de la 1848-1849 - Aspecte inedite - 59-61 română
HANGU, Ana Bucur Ioan - un caz de spionaj la Tg. Mureș în timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania 63-66 română
MIHU, Elena Preotul Nicolae Stoicovici din Jacu și frații săi și "răsplata" primită pentru devotamentul lor în Revoluția din 1848-1849 67-76 română
RANGA, Ioan O radiografie diplomatică franceză a stărilor quasi revoluționare din Ungaria și Transilvania anterioară revoluției de la 1848-1849 77-80 română
BURAC, Constantin Andrei Șaguna în piblicistica eminesciană 81-85 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Nicolae Iorga despre Mitropolitul Andrei Șaguna 87-106 română
PLOȘNEA, Nicoleta Bisericile române din Protopopiatele Trei Scaune, Odorhei, Ciuc-Giurgeu, Reghin (1850-1914) I. Structuri administrative 107-124 română
DOBREANU, Ana Documente privind revizuirea din 1900 a friontierei dintre Austro-Ungaria și România. Referiri asupra secțiunii ce delimita cimitatele Ciux și Trei Scaune de Romania 125-130 română
STAN, Constantin Elie Miron Cristea și Expoziția jubiliară de la București din 1906 131-140 română
SPOREA-BĂRĂGAN, Corina Românii din Buzăul Ardelean implicați în făurirea României Mari 141-157 română
STAN, Constantin Activitatea episcopului Justinian Teculescu pentru realizarea și consolidarea Marii Uniri 159-170 română
CORNEA, Luminița Horia și Bujor Teculescu despre visul de aur al românilor transilvăneni; Unirea de la 1 Decembrie 1918 171-174 română
RACOVIȚAN, Mihai R.W. Seton-Watson și revizionismul ungar în primii ani după primul război mondial (1920-1927) 175-186 română
PENTELESCU, Aurel, PREDA, Gavril Episcopul Justinian TeculesCu la Eparhia Cetatea Albă-Ismail. Documente imedite 187-196 română
CORNEA, Luminița Membrii ai familiei Cioflec la Școala de Fete "Carmen Sylva" din Timișoara 197-200 română
VULPE, Gabriela Activitatea Protopopiatului Oituz în perioada 1921-1938 reflectată în protocoalele acestuia 201-203 română
POP, Emil Structuri de siguranță, ordine publică și apărare în vara și toamna anului 1940, sub impactul cedării părții de nord-vest a României 205-210 română
RADU, Gheorghe Președintele Poloniei și refugiații polonezi în județul Neamț 211-214 română
SPÎNU, Alin Suferințele bisericilor naționale din Transilvania de sud-est în timpul ocupației horthyste (septembrie 1940 - septembrie 1944) 215-220 română
DUȚĂ, Alexandru Documente de la D.J.A.N. Galați despre refugiații din Transilvania de Nord stabiliți în anii 1940-1944 în județele Covurlui și Tecuci 221-224 română
ȚURLEA, Petre Răspuns glorificării unui naționalist șovin: Episcopul Marton Aaron 225-237 română
BUCUR, Nicolae Domnu' Trandafir în vizunea harghiteană - Profesorul Gheorghe Afloarei 239-242 română
CATRINA, Constantin Profil de muzician: Matei N. Jurebiță (1908-1997) 243-246 română
GHIAȚĂ, Gina Din istoria orașului Miercurea-Ciuc. Aspecte privind activitatea urbanistică (1948-1965) 247-253 română
STANCU, Vasile Poziția partidului Frontul Plugarilor din raionele Sfîntu-Gheorghe și Tîrgu-Secuiesc privind înfințarea Regiunii Autonome Maghiare 255-262 română
BODNARI, Mircea Reforma agrară din 1945 în județul Trei Scaune 263-274 română
BĂLAN, Ion Începuturile procesului de colectivizare în sud-estul Transilvaniei (1949) 275-285 română
CHIDEA, Traian Momente din istoria structurilor de poliție din spațiul Covasnei și Harghitei 287-292 română
BANU, Florin Cîteva considerații cu privire la rețeaua informativă a Securității din sud-estul Transilvaniei (sfîrșitul anilor '50 - începutul anilor '60) 293-303 română
BROANĂR, Erich-Mihail, LĂCĂTUȘU, Ioan Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan". Cronica activității pe anii 2007-2009 305-334 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Pămînt înstrăinat - Diac Florin 335-338 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Mărturii despre oameni și locuri din Carpați - Moldovan Nicolae 338-339 română
BLAJ, Monica Patriarhul Miron Cristea - Șandru Ilie 339-340 română
STANCU, Vasile Arhivele Covăsnene - 55 de activitate instituționalizată - Andronic Raluca, Lacătușu Ioan 340-341 română
STANCU, Vasile Structuri etnice și confesionale în județele Covasna și Harghita - Lăcătușu Ioan 342-344 română
BROANĂR ERICH, Mihail Mitropoliți ai Ardealului. Nicolae Colan. Biobibliografie 345-345 română
PINCA, Petru Teculeștii din neam în neam 349-351 română
BLAJ, Monica Un monument reînviat - Biserica Sfinții Apostoli Petru, Pavel și Andrei - Pop Emil, Pop Valeria 351-352 română