Angvstia, 6, anul 2001, seria istorie-etnografie-sociologie

  • Anul publicației: 2001
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
EDROIU, Nicolae Estul Transilvaniei în Evul Mediu Timpuriu (secolele VIII-XIII) .11-14 română
COȘA, Anton Românii din sud-estul Transilvaniei în secolele XIII-XV 15-20 română
RACOVIȚAN, Mihai Despre evoluția secuizării românilor din arcul carpatic 21-32 română
COȘA, Anton Catolicii din Moldova și "fenomenul ceangău" 33-41 română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Plîngerea lui Constantin Vodă Brîncoveanul, în Transilvania 43-54 română
MIHU, Elena Memoriile scrise de Partenie Trombițaș în apărarea bisericii otodoxe din protopopiatul Tîrgu-Mureș (1851-1852) 55-67 română
GRAMA, Ana, OPREANU, Liliana Inventare cu bunuri ale comutăților românești ortodoxe din spațiul arcului intracarpatic 69-109 română
BOAR, Liviu Biserica și școala românească în Scaunele Ciuc, Giurgeu și Cașin între 1848-1900 111-122 română
RUS, Liviu Înnoiri militare și evenimente mai importante din viața armatei austriece în perioada 1849-1959 oglindite în "Geschichte des K.U.K. Infanterieregiments Nr. 63" întocmită de căpitanul Michael Schneider, Bistrița, 1906 123-129 română
LECHINȚAN, Vasile, ZEGREANU, Octavian Corespondență de la românii din secuime în "Gazeta Transilvaniei" din 1890 131-137 română
TEODORESCU, Virgiliu Simboruri ale cinstirii dedicate lui Andrei Șaguna 139-143 română
STAN, Constantin Elie Miron Cristea și prezentarea actului unirii regelui Ferdinand 145-152 română
ȘANDRU, Ilie Octavian C. Tăslăuanu și războiul de reîntegire a neamului 153-157 română
DIMITRIU, Oana Fundația Virgil Cioflec instituție de cultură românească la Cluj 159-167 română
PORȚEANU, Alexandru, PORȚEANU, Rodica Publicații periodice bilingve și trilingve din România în perioada interbelică (I) 169-177 română
PANĂ, Virgil Biserica ortodoxă și cultele minoritare între cele două rărboaie mondiale 179-184 română
LAZĂR, Costel Influența statului maghiar asupra relațiilor interetnice din România, cu privire specială asupra spațiului secuiesc 185-192 română
TEODORESCU, Virgiliu Problema minorităților în deceniul patru al secolului XX 193-198 română
VRABIE, Nicu Astra, în viața spirituală a meleagurilor harghitene 199-203 română
STAN, Constantin Împrejurările instaurării guvernului prezidat de patriarhul Miron Cristea (10 februarie 1938) 205-212 română
COSTEA, Simion Reacțiile Ungariei lui Horty și Italiei lui Mussolini la planul Briand de Uniune Europeană 213-224 română
COSTEA, Maria Aspecte privind aplicarea reformei monetare din 1947 în județul Mureș 225-227 română
LĂCĂTUȘU, Ioan, PĂTRUNJEL, Violeta Șematismul episcopiei ortodoxe române a Covasnei și Harghitei 229-240 română
CATRINA, Constantin Folclorul muzical integrat obiceiurilor tradiționale de peste an (Țara Bîrsei și Covasna) 243-248 română
MARC, Dorel Civilizația tehnică tradițională și continuitate etnoculturală în zona Toplița 249-256 română
SUCIU, Zorel Etnoforme - acțiuni muzeale de comunicare. Bătele ciobănești din bazinul Topliței în dialoguri muzeale cu publicul 257-261 română
DRĂGHICI, Dorina Locuința (din Monografia folclorică a satului Livezi - Harghita) 263-268 română
MOLDOVAN, Nicolae Interferențe culturale româno-maghiare 269-272 română
ROȘCA, Teodora Cimitirul, martor al istoriei 273-275 română
BOTA, Adriana Oeritul și păsdtoritul - ocupații tradiționale ale locuitorilor din Voinești, jud. Covasna 277-284 română
COBIANU-BĂCANU, Maria Comunitățile românești din medii multietnice în fluxul proceselor contemporane 287-296 română
CERNAT, Vasile Dimensiunea etnică a construcției sociale a partidelor politice. Reprezentările românilor și mafghiarilor din Tîrgu-Mureș la alegerile locale din 2000 297-306 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Dimensiuni ale procesului de asimilare și deznaționalizare a românilor din județul Covasna, în secolele XVII-XX 307-324 română
CÎMPEANU, Alin Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei și Harghitei agresată în declarațiile și acțiunile liderilor UDMR 325-329 română
ROMAN, Ioan Majoritate și minoritate - Experiența europeană și particularități ale zonei Covasna - Harghita 331-333 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Din istoria Țării Calatei 337-338 română
LECHINȚAN, Vasile "Stabilirea" românilor în sud-estul Transilvaniei - Noi "opțiuni" ale istoriografiei maghiare - 338-341 română
COSTEA, Simion România și relațiile internaționale în secolul XX. In honorem profesor universitar doctor Vasile Vesa la împlinirea vîrstei de 60 de ani. - Țărău L., Țărău Virgiliu 341-342 română
PĂTRUNJEL, Violeta "Adolescența, preludiu la poemul iubirii curate2 - Moldovan Ilie 343-344 română
PĂTRUNJEL, Violeta Alexandru Vaida Voievod între Memorandum și Trianon (1892-1920) 344-344 română
LĂCĂTUȘU, Ioan, PĂTRUNJEL, Violeta Cronica activității pe anii 2000-2001 347-356 română